پیش ریاضی

امتحانات پیش دانشگاهی ریاضی هر ساله در دو نوبت برگزار می شود . تعدادی از امتحانات پیش دانشگاهی به صورت نهایی برگزار می شود که نمرات اخذ شده در این امتحان ها در کنکور سراسری تاثیر گذار است که شامل دین و زندگی ، فیزیک ، دیفرانسیل و ادبیات فارسی می باشد و باید دانش آموزان سال چهارم به این موضوع آگاه باشند و بصورت کامل برای امتحانات پیش دانشگاهی آماده شوند و نمونه سوال دروس پیش را مطالعه کنند .سایر دروس که به صورت نهایی برگزار نمیشود شامل هندسه تحلیلی ، زبان انگلیسی ، گسسته ، شیمی است