کنکور 98 فقط به صورت تستی برگزار میشود

شایعه ای مربوط به برگزاری کنکور سراسری 98 به صورت تستی و تشریحی تکذیب شد .

درباره کنکور 98 فقط به صورت تستی برگزار میشود

دکتری خدایی رئیس سازمان سنجش در مورد شایعه ای مربوط به برگزاری کنکور سراسری 98 به صورت تستی و تشریحی اعلام کرد که در کنکور 98 سوالات فقط به صورت تستی برگزار می شود و شایعه ای مربوط اضافه سوالات تشریحی به آزمون سراسری 98 تکذیب می شود .

دکتر خدایی در مورد نحوه برگزاری کنکور 98 اعلام کرد در کنکور سراسری 98 دو دسته از داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید شرکت می کنند که با توجه اینکه در کنکور سراسری 98 سهم قابل توجهی از داوطلبان مربوط به نظام قدیم هستند سوالات به صورت دو دسته طراحی میشود که یک دسته مربوط به داوطلبان نظام جدید و دسته دیگر مربوط به پشت کنکور های سالهای گذشته و نظام قدیم می باشد و کلیه سوالات داوطلبان در کنکور 98 به صورت تستی طرح می شود .

دکتر خدایی در مورد تاثیر معدل در کنکور 98 اعلام کرد که میزان درصد سوابق تحصیلی پس از تصویب شواری سنجش و پذیرش دانشجو به اطلاع داوطلبان کنکور سراسری 98 می رسد . 

کنکور 98 فقط به صورت تستی برگزار میشود

بر این اساس در کنکور سراسری 98 سوالات فقط به صورت تستی مطرح میشود .