تاثیر معدل در کنکور سراسری 98

این بخش از مشاوره در مورد تاثیر معدل در کنکور سراسری سال 98 می باشد که به تشریح مطالب آن خواهیم پرداخت .

مشاوره تاثیر معدل در کنکور سراسری 98

با توجه به اینکه سوالات بسیار زیادی در مورد تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 و تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98 برای داوطلبان رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی ، هنر و زبان در گروه داوطلبان نظام قدیم و داوطلبان نظام جدید به وجود آمده است در این بخش توضیحات در مورد تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 را به بخش های داوطلبان نظام قدیم و جدید تقسیم میکنیم و نحوه و میزان تاثیر معدل و سوابق تحصیلی در کنکور 98 را برای هر دو گروه توضیح خواهیم داد

خبر نهایی در مورد تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 :

تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 برای داوطلبان نظام قدیم و جدید شامل 30 درصد می باشد که 20 درصد به صورت قطعی و 10 درصد به صورت مثبت می باشد

تاثیر معدل در کنکور سراسری 98

تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 برای داوطلبان نظام جدید

میزان تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 برای داوطلبان نظام جدید شامل تاثیر معدل پایه دوازدهم می باشد که مربوط به نمرات نهایی پایه دوازدهم در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی می باشد . اما میزان تاثیر معدل در کنکور 98 چند درصد خواهد بود و این تاثیر به صورت مثبت است یا منفی  . در حال حاضر مشخص نشده است اما احتمالا تاثیر معدل نسبت به کنکور سال گذشته افزایش پیدا کند . خبر دقیق در مورد تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 به محض اعلام از سوی سازمان سنجش در این بخش اعلام خواهد شد . توصیه می شود پست شرایط شرکت در کنکور 98 مراجعه کنید .

خبر نهایی در مورد تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 :

در کنکور سراسری 98 برای داوطلبان نظام جدید شامل 30 درصد می باشد که 20 درصد به صورت قطعی و 10 درصد به صورت مثبت می باشد

تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 برای داوطلبان نظام قدیم

نحوه و میزان تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 برای داوطلبان نظام قدیم شامل تاثیر نمرات نهایی پایه سوم دبیرستان و نمرات نهایی سال پیش دانشگاهی در خرداد می باشد . در حال حاضر میزان تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 اعلام نشده است . به محض انتشار خبر میزان تاثیر معدل در کنکور در این بخش اظلاع رسانی می شود .

خبر نهایی در مورد تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 :

در کنکور سراسری 98 برای داوطلبان نظام قدیم شامل 30 درصد می باشد که 20 درصد به صورت قطعی و 10 درصد به صورت مثبت می باشد . 

از سهم 20 درصد تاثیر قطعی سوابق تحصیلی 16.67 درصد مربوط به نمرات نهایی سوم و 3.33 درصد مربوط به نمرات نهایی پیش دانشگاهی می باشد

تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 شامل چه داوطلبانی نمی شود

داوطلبانی که دیپلم خود را قبل از سال 84 دریافت کرده اند شامل تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 نمیشوند همچنین داوطلبانی که درک پیش دانشگاهی خود را قبل از سال 91 دریافت نموده اند شامل تاثیر نمرات پیش دانشگاهی نمیشوند . هم چنین داوطلبانی که در گروه آزمایشی که با مدرک دیپلم آنها متفاوت است شرکت می کنند نیز شامل تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 میشوند اما نحوه تاثیر دروس در کنکور برای این داوطلبان متفاوت است . به طور مثال داوطلبی که دیپلم رشته ی انسانی دارد و قصد دارد که در کنکور تجربی شرکت نماید میزان تاثیر دروس موثر داوطلب بر اساس دروس موجود محاسبه میشود و در رابطه ی محاسبه نمره کل به جای میزان درصد اعلام شده از سوی سازمان سنجش در کنکور سراسری جایگزین میشود . بنابراین این داوطلبان نیز شامل تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 میشود . خبر نهایی در مورد تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 به محض اعلام از سوی سازمان سنجش در این بخش منتشر خواهد شد .

نظرات ارسالی

ن نگین
26 بهمن 1397
ح حمیدرضا
09 بهمن 1397
ح حمیدرضا
09 بهمن 1397
ن نگار
24 آذر 1397
م محمد امین رضایی رحیمی
21 آذر 1397
م مرضیه
17 آذر 1397
ا امید
17 آذر 1397
M M
12 آذر 1397
Z Zahra Nikzad
06 آذر 1397
ا امید
02 اسفند 1397
ا امید
02 اسفند 1397
ك كسرا
06 آذر 1397
م مرضیه
04 آذر 1397
م مرضیه
27 آبان 1397
م مهسا
06 آبان 1397
ا امین
05 آبان 1397
ش شهاب
05 آبان 1397
ش شهاب
05 آبان 1397
م محمد
02 آبان 1397
م مهتاب
02 آبان 1397
ا ابوالفضل یوسفی
02 آبان 1397
ف فرهاد
01 آبان 1397
م ماترال
01 آبان 1397
م محمدرضا
30 مهر 1397
a akbar
29 مهر 1397
خ خدیجه
27 مهر 1397
ف فرید
25 مهر 1397
ه همکلاسی
27 مهر 1397
آ آنیتا
23 مهر 1397
ه همکلاسی
24 مهر 1397
م محمد شیخ زاده
23 مهر 1397
م مائده
21 مهر 1397
ر رصا
20 مهر 1397
ش شیرزاد
18 مهر 1397
ه همکلاسی
20 مهر 1397
ج جواد
20 مهر 1397
ش شیرزاد
18 مهر 1397
ه همکلاسی
20 مهر 1397
ز زهرا
16 مهر 1397
ه همکلاسی
16 مهر 1397
ا احمدرضا
13 مهر 1397
ه همکلاسی
16 مهر 1397
ا امیرمحمد
13 مهر 1397
ه همکلاسی
13 مهر 1397
a akbar
12 مهر 1397
ن نسیم
12 مهر 1397
س سمیرا
12 مهر 1397
گ گلواژه
11 مهر 1397
ز زهرا
11 مهر 1397
م محمدرضا
11 مهر 1397
ز زهرا
11 مهر 1397
م محمد
02 آبان 1397
ف فردين
10 مهر 1397
ج جواد
09 مهر 1397
b baran
08 مهر 1397
م محمد امین
08 مهر 1397
س سعیده
07 مهر 1397
ه همکلاسی
09 مهر 1397
ف فاطمه عابدی
06 مهر 1397
ه همکلاسی
09 مهر 1397
ف فاطمه عابدی
06 مهر 1397
ه همکلاسی
09 مهر 1397
ف فرزانه
06 مهر 1397
ه همکلاسی
09 مهر 1397
H Hmp
05 مهر 1397
ه همکلاسی
06 مهر 1397
س سعيد
03 مهر 1397
ه همکلاسی
04 مهر 1397
م محمد
03 مهر 1397
ف فاطمه عابدی
03 مهر 1397
ه همکلاسی
04 مهر 1397
ن نعمت
03 مهر 1397
ه همکلاسی
04 مهر 1397
S Shirin
02 مهر 1397
ه همکلاسی
02 مهر 1397
9 98
02 مهر 1397
پ پرنیا
02 مهر 1397
ه همکلاسی
02 مهر 1397
م مهدیه
01 مهر 1397
ه همکلاسی
02 مهر 1397
س سعیده
01 مهر 1397
ه همکلاسی
02 مهر 1397
ا امیر
01 مهر 1397
ه همکلاسی
02 مهر 1397
م محمد
01 مهر 1397
ه همکلاسی
02 مهر 1397
D D.d
01 مهر 1397
ه همکلاسی
02 مهر 1397
ع علی
31 شهریور 1397
آ آرزو
31 شهریور 1397
م مریم
31 شهریور 1397
ه همکلاسی
02 مهر 1397
ز زهرا
31 شهریور 1397
ه همکلاسی
02 مهر 1397
آ آرمین
30 شهریور 1397
ه همکلاسی
01 مهر 1397
م مهدی
30 شهریور 1397
ه همکلاسی
01 مهر 1397
س سجاد
30 شهریور 1397
ه همکلاسی
01 مهر 1397
ا امین
30 شهریور 1397
ه همکلاسی
01 مهر 1397
س سلمان
30 شهریور 1397
ه همکلاسی
01 مهر 1397
ر رهام
30 شهریور 1397
ه همکلاسی
01 مهر 1397
m mrs
30 شهریور 1397
ح حدیثه
30 شهریور 1397
ه همکلاسی
01 مهر 1397
ش شیرین
30 شهریور 1397
ه همکلاسی
01 مهر 1397
س سارا
29 شهریور 1397
ه همکلاسی
30 شهریور 1397
غ غزل
30 شهریور 1397
ز زهرا
29 شهریور 1397
ه همکلاسی
30 شهریور 1397
م مريم
29 شهریور 1397
ه همکلاسی
30 شهریور 1397
م مريم
29 شهریور 1397
ه همکلاسی
30 شهریور 1397
ز زهرا
29 شهریور 1397
ه همکلاسی
30 شهریور 1397
ر رضا
29 شهریور 1397
ه همکلاسی
30 شهریور 1397
م محمد
29 شهریور 1397
ه همکلاسی
30 شهریور 1397
پ پردیس
29 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
م محمدرضا
29 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
ن ن
29 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
ک کامی
28 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
ش شبنم
28 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
ن ناشناس
28 شهریور 1397
م مهدی
28 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
آ آرمان
28 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
ر رضا
28 شهریور 1397
ن نیما
30 شهریور 1397
ع علی
28 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
غ غزل
28 شهریور 1397
ع علیرضا
28 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
ر رضا
28 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
ف فاطمه
28 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
س سارا
28 شهریور 1397
ا امید
28 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
م مهران
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
م مهران
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
ف فردین
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
e eng.shirazi
27 شهریور 1397
N Neda
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
ر ريحانه
27 شهریور 1397
م مینو
27 شهریور 1397
م مهناز
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
ا امیر
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
د دریا
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
م مهسا
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
B Benjamin
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
م مونا
27 شهریور 1397
ر رضا
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
م مجید
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
F Fjt
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
ر رکسانا
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
م محمدرضا
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
ر رعنا
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
f fat
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
م محمدحسین
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
ر رضا
27 شهریور 1397
ز.ب
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
29 شهریور 1397
ح حلما
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
27 شهریور 1397
ف فائزه
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
27 شهریور 1397
ف فائزه
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
27 شهریور 1397
و وحید
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
27 شهریور 1397
ف فائزه
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
27 شهریور 1397
ت ترانه
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
27 شهریور 1397
M Mhs
27 شهریور 1397
ه همکلاسی
27 شهریور 1397
ک کامیار
27 شهریور 1397
م محمد
26 شهریور 1397
ه همکلاسی
27 شهریور 1397
م مهساعابد
26 شهریور 1397
ه همکلاسی
27 شهریور 1397
م مهدیه
26 شهریور 1397
ه همکلاسی
27 شهریور 1397
ع علی
26 شهریور 1397
ه همکلاسی
27 شهریور 1397
ی یسنا
26 شهریور 1397
ع علیرضا
26 شهریور 1397
ه همکلاسی
27 شهریور 1397
م محمد میلاد
26 شهریور 1397
ه همکلاسی
27 شهریور 1397
م مریم
26 شهریور 1397
ه همکلاسی
27 شهریور 1397
پ پرنوش
26 شهریور 1397
ه همکلاسی
26 شهریور 1397
ش شقایق
26 شهریور 1397
ه همکلاسی
26 شهریور 1397
ف فرشاد
25 شهریور 1397
ه همکلاسی
26 شهریور 1397
ه هدیه
25 شهریور 1397
ه همکلاسی
26 شهریور 1397
d dnd
25 شهریور 1397
ه همکلاسی
26 شهریور 1397
ک کیارش
24 شهریور 1397
ه همکلاسی
26 شهریور 1397
علی رضا
24 شهریور 1397
ه همکلاسی
27 شهریور 1397
ا امید
24 شهریور 1397
ع علی
24 شهریور 1397
ا اسرا
23 شهریور 1397
ه همکلاسی
27 شهریور 1397
ر ریحانه
23 شهریور 1397
ه همکلاسی
23 شهریور 1397
ه همکلاسی
23 شهریور 1397
ر رزا
22 شهریور 1397
ه همکلاسی
23 شهریور 1397
خ خان
22 شهریور 1397
ه هانیه
21 شهریور 1397
ه همکلاسی
23 شهریور 1397
گ گل
20 شهریور 1397
19 شهریور 1397
ه همکلاسی
21 شهریور 1397
م مرضیه
19 شهریور 1397
ه همکلاسی
21 شهریور 1397
آ آناهیتا
15 شهریور 1397
ه همکلاسی
19 شهریور 1397
ا امید
11 شهریور 1397
ه همکلاسی
16 شهریور 1397
ع علی ابادی
10 شهریور 1397
ه همکلاسی
11 شهریور 1397
م محمد امین
06 شهریور 1397
ه همکلاسی
07 شهریور 1397
ا افشین مرادیان
06 شهریور 1397
ه همکلاسی
07 شهریور 1397
م مهدی
06 شهریور 1397
ه همکلاسی
06 شهریور 1397
م مژده
05 شهریور 1397
ه همکلاسی
06 شهریور 1397
م مژده
05 شهریور 1397
ه همکلاسی
06 شهریور 1397
m mahdi
05 شهریور 1397
ه همکلاسی
06 شهریور 1397
م مریم
05 شهریور 1397
ه همکلاسی
06 شهریور 1397
س سارا
03 شهریور 1397
ه همکلاسی
05 شهریور 1397
م مهدی
03 شهریور 1397
ه همکلاسی
03 شهریور 1397
ن ندا
01 شهریور 1397
ه همکلاسی
05 شهریور 1397
ن ندا
06 شهریور 1397
ا امید به زندگی
30 مرداد 1397
ه همکلاسی
31 مرداد 1397
پ پرهام
30 مرداد 1397
ه همکلاسی
31 مرداد 1397
ن نیما
30 مرداد 1397
ا امید به زندگی
29 مرداد 1397
ه همکلاسی
30 مرداد 1397
ج جلیل
29 مرداد 1397
نیما
29 مرداد 1397
ه همکلاسی
29 مرداد 1397
ج جلیل
28 مرداد 1397
ه همکلاسی
29 مرداد 1397
ح حسین
28 مرداد 1397
ه همکلاسی
29 مرداد 1397
ح حجت
28 مرداد 1397
ن ناشناس
03 شهریور 1397
ح حجت
28 مرداد 1397
م محسن
28 مرداد 1397
ه همکلاسی
28 مرداد 1397
ح حجت
28 مرداد 1397
ح حسن
27 مرداد 1397
م مهسا
27 مرداد 1397
ه همکلاسی
28 مرداد 1397
ح حدیثه
27 مرداد 1397
ه همکلاسی
28 مرداد 1397
ا امیر
27 مرداد 1397
ح حدیثه
27 مرداد 1397
ه همکلاسی
28 مرداد 1397
ه همکلاسی
28 مرداد 1397
م مهدی
26 مرداد 1397
ه همکلاسی
28 مرداد 1397
ح حدیثه
26 مرداد 1397
ه همکلاسی
26 مرداد 1397
م مرتضی
26 مرداد 1397
ه همکلاسی
26 مرداد 1397
آ آناهیتا ارانی
25 مرداد 1397
ه همکلاسی
26 مرداد 1397
ا امیر
24 مرداد 1397
ه همکلاسی
26 مرداد 1397
م مهدی
24 مرداد 1397
ه همکلاسی
24 مرداد 1397
م مریم
23 مرداد 1397
ه همکلاسی
24 مرداد 1397
ح حدیثه
23 مرداد 1397
ح حدیثه
23 مرداد 1397
ن ناشناس
22 مرداد 1397
ه همکلاسی
22 مرداد 1397
ط طاها
22 مرداد 1397
ه همکلاسی
22 مرداد 1397
ح حسین
23 مرداد 1397
ا امیررضا
22 مرداد 1397
ه همکلاسی
22 مرداد 1397
ز زهرا
22 مرداد 1397
ع علی
22 مرداد 1397
s sina
22 مرداد 1397
ه همکلاسی
22 مرداد 1397
N Negin
21 مرداد 1397
ه همکلاسی
22 مرداد 1397
ف فاطمه رضوی
21 مرداد 1397
ه همکلاسی
22 مرداد 1397
A AZ
20 مرداد 1397
ع علی
20 مرداد 1397
ه همکلاسی
22 مرداد 1397
Ma
20 مرداد 1397
ه همکلاسی
20 مرداد 1397
ک کریم
20 مرداد 1397
س سینا
20 مرداد 1397