نمونه سوال امتحانی فارسی دهم نوبت اول ریاضی ( نمونه دو )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی فارسی دهم نوبت اول ریاضی را به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

نمونه سوال امتحانی فارسی دهم نوبت اول ریاضی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی دهم نوبت اول ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

 

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان در دی ماه به شرح زیر می باشد.

 

سوال1- در بیت زیر حافظ از معشوق خود چه درخواستی دارد؟

« گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز          گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید »

 

سوال2- بیت زیر به کدام باور گذشتگان اشاره می کند؟

« ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن          تأثیر اختران شما نیز بگذرد »

 

سوال3- در متن زیر غلط های املایی را تصحیح کنید.

عظمش را جزم کرد تا با طرفند تازه ای به جان عشقش اظطرابی کشنده تر بریزد. دیر شده بود؛ شَبَه به گور تنهایی اش برگشت.

 

نمونه سوال امتحانی فارسی دهم نوبت اول ریاضی ( نمونه دو )

سوال4- معانی لغات مشخص شده را بنویسید.

صولت حیدری را دست مایۀ شادی کودکانه شان کردی. (                    )

زیر نمط آن مست شده از غرور.                                  (                    )

مطالب مرتبط

گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد.                     (                    )

ولیکن به ایشان مولع مباش.                                     (                    )

 

سوال5- نقش دستوری واژگان را بنویسید.

الف) در پوست خود نمی گنجید :          ب) خسرو تصویر سرتیپ را کشید :

پ) بندۀ ناشکر، بندۀ خدا نیست :          ت) مرد حقه را برگرفت :

 

سوال6- نوع ساختمان ( ساده، مشتق، مرکب، مشتق-مرکب)  واژگان زیر را مشخص کنید.

الف) یوسف :          ب) گلاب :          پ) نا امید :          ت) دوشادوش :

 

سوال7- برای واژه ی «عدل» یک هم خانواده ذکر کنید.

 

سوال8- در بیت زیر کشتن در چه معنایی به کار رفته است؟

« شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن          تا به همسایه نگوید که تو در خانۀ مایی »

 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی