نمونه سوالات دهم تجربی

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی تمامی دروس پایه دهم تجربی شامل درس های زیست شناسی، جغرافیای ایران، فیزیک، شیمی، دین و زندگی، تاریخ، فارسی و نگارش، آمادگی دفاعی، تفکر و سواد رسانه ای، زبان

دراین بخش به مجموعه نمونه سوال دهم تجربی برای دانلود در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. مجموعه نمونه سوالات فوق  نمونه سوالات امتحانی دهم تجربی نوبت اول (دی ماه) و همچنین نمونه سوالات امتحانی دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) را در درس های زیست شناسی، جغرافیای ایران، فیزیک، شیمی، دین و زندگی، تاریخ، فارسی و نگارش، آمادگی دفاعی، تفکر و سواد رسانه ای، زبان پوشش می دهد.

می توانید نمونه سوالات هر درس را به صورت جدا گانه در هر نوبت و همراه با جواب تشریحی به رایگان دانلود نمایید. همچنین در این متن توضیح مختصری در خصوص نحوه ارزشیابی در هر یک از دروس ارائه شده است. ما تا حد امکان بر آن بوده ایم تا نمونه سوالات به روز و متنوعی را در این مطلب پوشش دهیم.

نمونه سوالات گرد آوری شده مربوط به آزمون ها و امتحانات برگزار شده در سال های 98، 97 ،96 می باشد.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص سطح و کیفیت نمونه سوالات ارائه شده با ما در میان بگذارید. نظرات شما در ارتقای نمونه سوالات جمع آوری شده بسیار موثر خواهد بود. 

برای دانلود نمونه سوالات دهم تجربی کافی است بر روی لینک هر درس که در ادامه مطلب آمده است کلیک کنید تا به صفحه دانلود هدایت شوید.

دانلود رایگان نمونه سوالات زیست دهم تجربی با جواب

 نمونه سوالات زیست دهم تجربی با جواب

زیست دهم تجربی دارای 7فصل وشامل 3گفتاردرهرفصل می باشد ارزشيابي از دانش آموزان در مورد اين درس به دو صورت مستمر و نهايي انجام مي شود.

ارزشيابي مستمر: معلم آن را براساس فعاليت هاي گروهي يا انفرادي دانش آموزان در کلاس يا خارج از کلاس و درطول سال تحصيلي انجام مي دهد. اين ارزشيابي براساس مشاهدات معلم و تعامل بين معلم و دانش آموز در هنگام انجام هر فعاليت يا براساس پرسش هاي کتبي و شفاهي انجام مي شود. نمره اين ارزشيابي براي هر نوبت (نوبت اول سال و نوبت دوم سال) 15نمره است.

برای دانلود رایگان بیش از15نمونه سوال زیست هردونوبت اول ودوم می توانید به لینک زیرمراجعه کنید:

دانلود رایگان نمونه سوالات زیست دهم تجربی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات شیمی دهم تجربی با جواب

نمونه سوالات شیمی دهم تجربی با جواب

ارزشیابی وبارم درس شیمی دهم تجربی طبق توصيه ها و محدوده طرح پرسش هاي آزمون شيمي به صورت زیرعنوان شده است:

-سهم محاسبات کمي و عددي در هر آزمون بين 30 تا 35 درصد از نمره کل آزمون را شامل مي شود.
- آيا مي دانيد و در ميان تارنماها جزو ارزشيابي نيست.
- در صورت پرسش داده هاي حافظه محور و مورد نياز ارائه شود.
- پيوست جدول تناوبي در آزمون ضروري است.
- در طرح پرسش اطلاعات و داده هايي درباره مفاهيم درسي موجود در کتاب ارائه گردد و پرسش هاي مفهومي و با سطوح بالایي ارزشيابي نيز مورد توجه قرار بگيرد.
- معادله شيميايي موازنه شده در محاسبات کمي و عددي داده شود.
- رسم آرايش الكتروني تا عنصر شماره 36 جدول تناوبي مجاز است

باکلیک برروی  لینک زیرشما می توانید بابیش از 15نمونه سوالات شیمی دهم  دسترسی رایگان داشته باشید

دانلودرایگان نمونه سوالات شیمی دهم تجربی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی با جواب

 نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی با جواب

فیزیک دهم تجربی دارای 4فصل است که به بخشی از این کتاب که درمقدمه آمده است اشاره شده است :

کتا ب فیزیک ١ نخستین کتاب فیزیک دردوره اول متوسطه است. درس فیزیک برای رشته های علومٔ درسی آموزش علوم تجربی در دوره تغییر برنامه این کتاب در ادامه درسی این کتابٔ دهم، یازدهم ودوازدهم ارائه خواهد شد.برای ارتباط مؤثرتر با برنامه تجربی وریاضی وفیزیک در سه پایه و تحقق اهداف آن، توجه به مواردی که در ادامه می آید توصیه میشود.
مسیر آموزش و یادگیری: دانش آموزان عزیز! مسیر آموزش ویادگیری،وقتی شوق انگیزولذت بخش است که با تلاش و ّجدیت شما برای پیمودن آن همراه شود.پیش ازهمه، بایدبه توانایی های خودباورواعتمادداشته باشید.

با مراجعه به لینک زیر شما عزیزان می توانید نمونه سوالات کلی هردونوبت با بیش از15نمونه بصورت رایگان دانلودکنید:

دانلودرایگان نمونه سوالات فیزیک دهم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی دهم تجربی با جواب

شما عزیزان برای دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی دهم تجربی بیشتر می توانید به لینک زیرمراجعه کنید:

دانلودرایگان نمونه سوالات ریاضی دهم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات فارسی دهم تجربی با جواب

نمونه سوالات فارسی دهم تجربی با جواب

دربارم بندی وارزشیابی فارسی دهم تجربی به شرح زیرآمده است:

- سوال هاي معنايي و دستوري، بايد در جمله پرسيده شود.
- در املایي واژگان، تشديد ارزش املايي ندارد.
- گسسته يا پيوسته نويسي واژه هايي که ساخت ترکيبي دارند(مانند کتابخانه يا کتابخانه)، يكسان است و ارزش املاي ندارد.
- در حفظ شعر، از آوردن جاي خالي بايد پرهيز کرد؛ سروده کامل يا بخشي از آن خواسته شود.
- در آزمون ها و پرسش هاي فرايندي که در جريان يادگيري کلاسي به صورت شفاهي برگزار مي شود، به موضوع هاي خوانشي يا پاره مهارتهاي خوانداري مانند لحن، تكيه، مكث و درنگ، فراز و فرودهاي آوايي و... وفنّ بيان بايد توجّه شود.
- درآزمون هاي نوبت دوم و شهريورماه، سؤال از کل کتاب طرح خواهد شد

با بیش از10نمونه سوال رایگان درهردونوبت می توان ازطریق لینک زیر دانلود کنید

دانلود رایگان نمونه سوالات فارسی دهم تجربی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات دین وزندگی دهم تجربی با جواب

نمونه سوالات دین وزندگی دهم تجربی با جواب

بخشی ازارزشیابی دین وزندگی دهم تجربی بصورت ذیل آمده است:

الف: ارزشيابي مستمر

1-قرائت قرآن كريم ( 4نمره:)

- از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل 3بار وهر بار حداقل 3تا 7سطر از قرائت آيات ابتداي درس, ارزشيابي به عمل مي آيد(. پرسش از قرائت ساير آياتي که در درس آمده، بلامانع است..)به ازاي هر غلط روخواني از چهار نمره کسر مي شود.
- در صورتي که دانش آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نمي کند به ازاي هر حرف 25/وحداکثر يك نمرهاز قرائت اوکسر مي شود.
- درصورتي که دانش آموزآيات را به صورت مقطع ومكرر بخواند از5/نمره تا1نمره از نمره قرائت اوکسرمي شود.
- چنانچه دانش آموز آيات را به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از 5/تا 1نمره به نمره قرائت او افزوده مي شود

بامراجعه به لینک زیر شما می توانید بصورت رایگان دسترسی به بیش از 10نمونه سوال دین وزندگی دردونوبت دی وخرداد داشته باشید:

دانلود رایگان نمونه سوالات دین وزندگی دهم تجربی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات عربی دهم تجربی با جواب

شما عزیزان برای دانلود رایگان نمونه سوالات عربی دهم تجربی بیشتر می توانید به لینک زیرمراجعه کنید:

دانلود رایگان نمونه سوالات عربی دهم تجربی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات زبان دهم تجربی با جواب

نمونه سوالات زبان دهم تجربی با جواب

ارزش يابي درس زبان انگليسي پايه دهم مشتمل بر 2 بخش آزمون مستمر و پاياني به شرح زير مي باشد:

-اين آزمون، از بخش هاي مختلف کتاب دانش آموز و کتاب کار به صورت مستمر در هر نيمسال تحصيلي توسط دبيران محترم ارزشيابي مي گردد.

-مجموع نمره آزمون هاي مستمر اول و دوم، هر يك 20 نمره مي باشد که توزيع نمرات به صورت متناسب با بخش هاي کتبي و شفاهي توسط دبيران گرامي انجام مي شود.

لینک زیردانلود رایگان نمونه سوالات زبان  همراه باجواب تشریحی هردونوبت بیش از10نمونه می باشد که برای شما قرارداده ایم:

دانلود رایگان نمونه سوالات زبان دهم تجربی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات جغرافیا دهم تجربی با جواب

 نمونه سوالات جغرافیا دهم تجربی با جواب

1 .در آزمون کتبي نوبت اول کتاب جغرافياي ايران، 15 نمره با توجه به حداقل و حداکثر نمره براي هر درس، سؤال طراحي شود.

2 .آزمون نوبت دوم (خرداد، شهريور)کتاب جغرافياي ايران، 15 نمره دارد که به بخش اول کتاب (دروس 1 الي 5 )5 نمره وبه بخش دوم کتاب دروس (6 الي 10)10 نمره تعلق ميگيرد.

3 .در طراحي 5 نمره بخش اول کتاب، طراح سؤال بايد دو بسته سؤال 5نمره اي طراحي کند. بسته اول شامل دروس 1 الي 5وبسته دوم شامل دروس 4 و 4 مي شود. سپس دانش آموزان فقط يكي از اين دو بسته را انتخاب کنند و به سؤالات پاسخ مي دهند. در آزمون پاياني 10نمره بخش دوم کتاب، طبق جدول بارم بندي بين دروس توزيع ميشود

بامراجعه به لینک زیرشما عزیزان می توانید بادانلود رایگان به تمامی نمونه سوالات نوبت اول ودوم دسترسی کامل داشته باشید:

دانلودرایگان نمونه سوالات جغرافیا دهم تجربی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات آمادگی دفاعی دهم تجربی با جواب

نمونه سوالات آمادگی دفاعی دهم تجربی با جواب

آمادگی دفاعی دهم تجربی دارای دوازده درس می باشدکه درس 6 و11بصورت درس آزاد است که بصورت تئوری وعملی امتحان گرفته می شود بخشی ازارزیابی این درس بصورت زیرمی باشد:

درس اوّل: امنيت و تهديد انمره ،درس دوم: اقتدار دفاعي 1نمره، درس سوم: انقلاب اسلامي و بسيج1/5،درس چهارم: علوم و معارف دفاع مقدس،درس پنجم: حماسه هاي

ماندگارانمره،درس ششم: درس آزاد ،درس هفتم: مقابله با جنگ نرم 1/5نمره،درس هشتم: پدافند غيرعامل1/5نمره،درس نهم: من يك رزم آورم 1نمره،درس دهم: ايمني و  پيشگيري1نمره،درس يازدهم: درس آزاد ،درس دوازدهم: امداد و نجات  میباشد

شما عزیزان برای دانلود رایگان نمونه سوالات آمادگی دفاعی دهم تجربی بیشتر می توانید به لینک زیرمراجعه کنید:

دانلود رایگان نمونه سوالات آمادگی دفاعی دهم تجربی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تفکروسواد رسانه ای دهم تجربی با جواب

 نمونه سوالات تفکروسواد رسانه ای دهم تجربی با جواب

ارزشیابی درس تفکروسواد رسانه ای دهم تجربی بخشی ازآن بصور ت گردآوری شده است:

نمره گذاری :

-1-ارزشیابی مستمر 10نمره مشاهده رفتارمنظور8 نمره مشاهده رفتار دانش آموز در تحليل توليدات رسانه اي در فرايند يادگيري در مدرسه توسط معلّم

-2نمره مشـاهده رفتار در بهره مندي و تحليل توليدات رسـانه اي در خانه توسـط اوليا اولي ا نمره دهنـده نيســـتنـد بلكه برگه ارزيابي مختص خود را تكميل مي کنند و به تكميل برگه ارزيابي آنها نمره داده مي شود. درصورتيکه اوليا چنين توانايي نداشته باشند تمام 10نمره به مشاهده رفتار توسط معلّم اختصاص مييابد

-10نمره ارزيابي فعّاليت در خانه و طرح توليد پيام رسانه اي 

لینک زیردانلود رایگان نمونه سوالات تفکروسواد رسانه ای بابیش از 5نمونه درنوبت اول ودوم می توانید دریافت نمایید:

دانلودرایگان نمونه سوالات تفکروسواد رسانه ای دهم تجربی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات نگارش دهم تجربی با جواب

نمونه سوالات نگارش  دهم تجربی با جواب

درارزیابی درس نگارش دهم تجربی بصورت زیرشرح داده شده است :

سوال هاي معنايي و دستوري، بايد در «جمله» پرسيده شود.
- در املاي واژگان، «تشديد» ارزش املايي ندارد.
- گسسته يا پيوسته نويسي واژه هايي که ساخت ترکيبي دارند(مانند کتابخانه يا کتابخانه،) يكسان است و ارزش املايي ندارد.
- در حفظ شعر، از آوردن جاي خالي بايد پرهيز کرد؛ سروده کامل يا بخشي از آن خواسته شود.
- در آزمون ها و پرسش هاي فرايندي که در جريان يادگيري کلاسي به صورت شفاهي برگزار مي شود، به موضوع هاي خوانشي يا پاره مهارت هاي خوانداري(مانند لحن، تكيه، مكث و درنگ، فراز و فروده اي آوايي و... ) وفنّ بيان بايد توجّه شود.
- درآزمون هاي نوبت دوم و شهريورماه، سؤال از کل کتاب طرح خواهد شد

برای دانلود کامل ورایگان نمونه های بیشترسوالات به لینک زیرمراجعه کنید:

دانلودرایگان نمونه سوالات نگارش دهم تجربی باجواب


نظرات ارسال شده 6

ستاره

سلام وقتتون بخیر باشه واقعا عالی بودن ممنون

م
مریم ترکمان

عالی بودن نمونه سوالا...ممنونم

M
M

خیلی خوبه ممنونم از این سایت

ا
امیررضا

سایتتون عاااالیع نمونه سوالا خیلی خوب و درجه یک خیلی ممنون

ا
اروینا طاهری

با تشکر از سایت خوب همکلاسی سوالات بسیار باکیفیت و جامع بودن ممنونم

m
mh

لطفا نمونه سوال استان شناس چهارمحال را هم بگذارید .