نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی دریافت کنید.

درمورد نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1-درهریک از ابیات زیر یک آرایه غیر تکراری وبرجسته را بیابید وبنویسید .

جزالف چیزی ندارم ای کریم                        جزدلی داتنگ تر از چشم میم

ستارها یک یک رنگ می باختند

ای چون سبزه برآمده ا زدفتر روزگاران

امد آورد پیش خیر فراز              گفت گوهر به گوهر آمد باز

شود کوه آهن چودریای آب           اگر بشنود نام افراسیاب

شر که آن دید دشنه بازگشاد          پیش آن خاک تشنه رفت چو باد .

 

 

نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )

 

سوال 2- دربیت زیر تشبیه واستعاره را مشخص کنید

نقش کردم رخ زیبای تو د رخانه دل                            خانه ویران شد وآن نقش دیوار بماند .

مطالب مرتبط

سوال 3- درکدام بیت مجاز وجود دارد ؟

آ) خواست کزان ورطه قدم درکشد                          خویشتن از حتدثه بربر کشد

ب)پیامد که جوید زایران نبرد                                سر هم نبرد اندرآرد به گرد

سوال 4- جناس همسان را دربیت زیر پیدا کنید

بزد بر بر وسینه اشکبوس                                سپهر آن زمان دست او بوس

سوال 5- عبارت سر هم نبرد اندر آرد به گرد کنایه ا زچیست ؟

سوال 6- بیت های زیر را کامل کنید

ازاین خطه نغز پدرام پاک             ..........................................

.................................           هژیران جنگ آور روز کین

دربارگاه قدس که جای ملال نیست       ...................................

بیت اول ترکیب بند «محتشم کاشانی » را بنویسید ؟

...............................................................................

 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی