نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی دریافت کنید.

توضیح نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- معنی واژه های مشخص شده را بنویسید

چند خلنگ خشک که گویی به دست باد رانده می شدند شتابان می گذشتند

شر به سبب خبث طینت آن را نپذیرفت

بپوشد درع سواران جنگ                  نبود اندر آن کار جای درنگ

ازنسیان وغفلت هرگز در نیابد که درکجا ودرچه زمانی زیست م یکند .

گریزی رندانه زد که به سود اسب انجامید .


نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )

مطالب مرتبط


سوال 2-املای نادرست واژگان را درنوشته های زیر بیابید ودرست آن ها را بنویسید

داستان های شاهنامه نه تنها د رایران بلکه د رجهان شناخته شده هستند وطرفداران خاص خودرادارند .داستان هایی ازرستم ،هجیر،سهراب ،گردآفرید و.... که درهمه آن ها پهلوانان شکست را مایع ننگ می دانند وگاه ویله کنان وخروشان به نبرد م یپردازند وعنان بدخواهان افسونگر را درهم م ینوردند ودرپایان هرکارزارشکرگذاری می کنند .

سوال 3- دربین کلمات زیر سه غلط املایی وجود دارد آن ها را بیابید ودرست آ ن ها را بنویسید .

زاعر نامدار- عداوت ودشمنی – جامه طرّاران – برسیبیل تلطف – عربده وسفاحت – عظم واراده – رهام وگرد آفرید – توسن وسرکشی – دیواره اهرام – حسن سیرت – زمان عشرت – وقت حیوان .

سوال 4- ترکیب  های اضافی ووصفی را مشخص کنید وهسته هرگروه را بنویسید

آ)سرورآزادگان                             ب)برترین حماسه

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.75 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی