نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی دریافت کنید.

درمورد نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

قلمرو‌زبانی 

معنی واژه های مشخص شده را بنویسید .

الف: عنان وسنان را پر از تاب کرد .          ب:داده تنش بر تن ساحل یله

پ:دست معلم ازوقب حیوان روان شد.          ت:به سبب خبث طینت آن را نپذیرفت .

2)تفاوت معنایی فعل های مشخص شده را توضیح دهید .

الف)گفتم که نوش لعنت ما را به آرزو کشت    ب) بادی که در زمانه یسی شمع ها بکشت .

نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

مطالب مرتبط

املای درست واژگان را ازداخل کمانک انتخاب کنید .

الف)چند دسته ازبوته های ......(خوار /خار) در نقاط بی درخت سوت می زدند .

ب: لیکن خروس ........ (غالب /قالب ) حرکتی کرد نه مناسب حال درویشان .

4)درگروه کلمات زیر غلط املایی را بیابید وشکل درست آنها را بنویسید .

«زیون و مخذول – غرایت وخویشاوندی – ذمایم وپیوست ها – نمط و روش – فراق وآسایش – ذلت ولغزش – انهار وجوی ها – نفخ وصور – وقاحت وبی شرمی – اشباه وسایه ها »

5) درابیات زیر واژه های دو تلفظی را بیابید .

الف) چند دم به سر دوانی پرگار گردت            سرگشته ام ولیکن پای استوار دارم .

ب)دریا ب عاشقان را کافزون کند صفا را        بشنو تواین سخن را کان یادگار داری

6)دربیت زیر کدام وازه ممال است ؟

رفتی وصدهزار دلت دردست ر کیب         ا ی جان اهل دل که تواند ز جان شکیب

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

N
21 خرداد 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی