نمونه سوالات دوازدهم تجربی

نمونه سوالات دوازدهم تجربی در درس های هویت اجتماعی، دینی، فیزیک، شیمی، فارسی و نگارش، زیست،سلامت وبهداشت و زبان را در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به رایگان دانلود نمایید.

بیش از صد و پناه مجموعه نمونه سوال دوازدهم تجربی را در این بخش به رایگان دانلود نمایید.  مجموعه نمونه سوالات فوق  نمونه سوالات امتحانی دوازدهم تجربی نوبت اول (دی ماه) و همچنین نمونه سوالات امتحانی دوازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) را در درس های هویت اجتماعی، دینی، فیزیک، شیمی، فارسی و نگارش، زیست، زبان و سلامت وبهداشت پوشش می دهد.

می توانید نمونه سوالات هر درس را به صورت جدا گانه در هر نوبت و همراه با جواب تشریحی به رایگان دانلود نمایید. همچنین در این متن توضیح مختصری در خصوص نحوه ارزشیابی در هر یک از دروس ارائه شده است. ما تا حد امکان بر آن بوده ایم تا نمونه سوالات به روز و متنوعی را در این مطلب پوشش دهیم.

نمونه سوالات گرد آوری شده مربوط به آزمون ها و امتحانات نهایی برگزار شده در سال های 98، 97 و 96 می باشد.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص سطح و کیفیت نمونه سوالات ارائه شده با ما در میان بگذارید. نظرات شما در ارتقای نمونه سوالات جمع آوری شده بسیار موثر خواهد بود. 

برای دانلود نمونه سوالات دوازدهم تجربی کافی است بر روی لینک هر درس که در ادامه مطلب آمده است کلیک کنید تا به صفحه دانلود هدایت شوید.

دانلود رایگان نمونه سوالات هویت اجتماعی دوازدهم تجربی همراه با جواب

نمونه سوالات هویت اجتماعی دوازدهم تجربی همراه با جواب

باروم بندی وارزشیابی درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم  تجربی شامل 10درس می باشد که دروس اول تا پنجم که هرکدام ازدرس ها 4نمره اختصاص داده شده که ازدرس اول تا درس پنجم درنوبت اول امتحان گرفته شده ودرس های ششم تا دهم درنوبت دوم دروس اول تا پنجم برابر با5نمره واز درس ششم تادهم هرکدام جداگانه  برابر با 3نمره می باشد که درمجموع  درهرنوبت برابر با 20نمره می شود  

مخاطب کتاب علوم اجتماعی پایه دوازدهم، شما عزیزانی هستید که رشته تحصیلی تان علوم انسانی نیست. این کتاب زمینه آشنایی شما با علوم انسانی و اجتماعی را فراهم می کند. علومِ انسانی و اجتماعی، خود انسان و زندگی فردی و اجتماعی او را مطالعه میکنند و مسیر شناختنو ساختن خویشتن، دیگران و جوامع انسانیاند. تحقیق و پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی،یاددادن و یادگرفتن آنها و استفاده از این علوم در زندگی فردی و اجتماعی، شریک شدن درساختن هویت خویشتن و جامعه است. این مهم سبب شد تا موضوع و مسئله اصلی کتاب شما،ِ روایت هویت افراد و جوامع باشد.

ما بیش ازده مجموعه نمونه سوال فیزیک دوازدهم تجربی را در نوبت اول و نوبت دوم گردآوری کرده ایم که می توانید با کلیک بر روی لینک زیر به رایگان دریافت نمایید.

دانلودرایگان نمونه سوالات هویت اجتماعی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات دین وزندگی دوازدهم تجربی همراه با جواب

نمونه سوالات دین وزندگی دوازدهم تجربی همراه با جواب

ارزشيابي كتاب دین وزندگی دوازدهم تجربی  در دو بخش انجام مي شود :
الف- ارزشيابي مستمر
1.قرائت صحيح آيات شريفه: 4 نمره
2.انجام فعاليت هاي داخل درس( مانند تدبر در قرآن، فعاليت كلاسي و...)و پرسش از متن:8 نمره
3.حضور فعال در فرآيند تدريس و مشاركت در گفت و گوهاي كالسي: 5 نمره
4.پاسخ به سوال هاي بخش انديشه و تحقيق: 3 نمره
انجام پيشنهادها،نگارش مقاالت تحقيقي و انجام كارهاي هنري و ادبي تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافهمي كند.

ب. ارزشيابي پاياني
- ارزش يابي پاياني نوبت اول،شامل ارزشيابي از قرائت آيات(4 نمره) و آزمون كتبي( 16نمره) مي باشد..در بخش قرائت از هر دانشآموز از حدود دو صفحه از آيات ابتداي هر درس ،امتحان قرائت به عمل مي آيد.
- ارزش يابي پاياني نوبت دوم به صورت نهايي و كتبي مي باشد و 20 نمره كامل را به خود اختصاص ميدهد (ارزشيابي نوبت دوم فاقد آزمون قرائت مي باشد.)

برای آشنایی با نمونه سوالات دینی یازدهم تجربی ما بیش از ده مجموعه نمونه سوال را در دو نوبت اول و دوم گردآوری کرده ایم. با کلیک بر روی لینک زیر به صفحه دانلود هدایت خواهید شد. در این صفحه قبل از دانلود هر نمونه سوال تصویری از ان را خواهید دید که در صورت رضایت از کیفیت فایل می توانید آن را دانلود نمایید. 

دانلود رایگان نمونه سوالات دین وزندگی دوازدهم تجربی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات عربی دوازدهم تجربی همراه با جواب

برای دسترسی بیشتر به نمونه سوالات عربی دوازدهم تجربی شما می توانید با مراجعه به لینک زیر بطور رایگان دانلود کنید:

دانلود رایگان نمونه سوالات عربی دوازدهم تجربی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات فارسی دوازدهم تجربی همراه با جواب

 نمونه سوالات فارسی دوازدهم تجربی همراه با جواب

بارم بندی وشیوه نامه ارزشیابی درس فارسی دوازدهم تجربی بصورت زیرمی باشد:
- سؤال هاي معنايي و دستوري، بايد در جمله پرسيده شود.
- در املاي واژگان، تشديد ارزش املايي ندارد.
- گسسته يا پيوسته نويسي واژههايي كه ساخت تركيبي دارند(مانند كتابخانه يا كتابخانه)، يكسان است و ارزشاملایي ندارد.
- در حفظ شعر، از آوردن جاي خالي بايد پرهيز كرد؛ سروده كامل يا بخشي از آن خواسته شود.
- در آزمون ها و پرسشهاي فرايندي كه در جريان يادگيري كلاسي به صورت شفاهي برگزار مي شود، به موضوع هاي خوانشي يا پاره مهارت هاي خوانداري(مانند لحن، تكيه، مكث و درنگ، فراز و فرودهاي آوايي و ... ) و فنّ بيان بايدتوجّه شود.

درآزمون هاي نوبت دوم و شهريورماه، سؤال از كل كتاب طرح خواهد شد

برای دسترسی بیشتر به نمونه سوالات فارسی دوازدهم تجربی شما می توانید با مراجعه به لینک زیر بطور رایگان دانلود کنید:

دانلودرایگان نمونه سوالات فارسی دوازدهم تجربی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات زبان انگلیسی دوازدهم تجربی همراه با جواب

نمونه سوالات زبان انگلیسی دوازدهم تجربی همراه با جواب

آزمون نوبت اول و دوم شامل موارد مذکورزیرمی باشد:
به منظور برگزاري هماهنگ و بهينه آزمونهاي پاياني نوبت اول و دوم شيوه نامه طراحي سؤالات آزمون تقديم مي گردد.
مهارت صحبت كردن(SPEAKING):
چهار نمره از بيست نمره آزمونهاي نوبت اول و دوم به اين مهارت تعلق مي گيرد.
اين بخش از آزمون كه در زماني مناسب پيش از برگزاري آزمون هاي كتبي مدارس برگزار مي گردد شامل بخش هاي زير است:
-تك گويي(MONOLOG):
از دانش آموزان خواسته ميشود در مورد موضوع (THEME )درسهاي خوانده شده، مطالبي را به صورت تك نفره بازگو نمايند.
به عنوان مثال از او ميخواهيم چند جمله درباره فرهنگ لغت يا انرژيهاي پاك صحبت كند

لینک زیر شما را به صفحه دانلود نمونه سوالات زبان دوازدهم تجربی هدایت خواهد کرد. در این صفحه می توانید بیش از ده نمونه سوال دی ماه و خرداد ماه زبان یازدهم را دانلود کنید.

دانلودرایگان نمونه سوالات  زبان دوازدهم تجربی با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات نگارش دوازدهم تجربی همراه با جواب

 نمونه سوالات نگارش دوازدهم تجربی همراه با جواب

بارم بندی وشیوه نامه ارزشیابی درس نگارش دوازدهم تجربی به صورت زیرعنوان شده است:

1- بازشناسي :توانايي بازشناسي آموزه هاي درس 2نمره

2-توليد متن

1ـ خوش آغازي (جذّابيّت و گيرايي، نشان دادن نمايي كلّيازمحتواي نوشته)1نمره

2ـ پرورش موضوع يا شيوه بيان نوشته( بيان ساده و صميمي- بياناحساس متناسب با موضوع- سير منطقي نوشته- فكر و نگاه نو) 9نمره

3ـ خوش فرجامي(جمع بندي مطالب- تاثير گذاري و تفكّربرانگيز بودن)

4-رعايت نشانه هاي نگارشي 1نمره

5 -املایي واژگان(نداشتن غلط املايي )2نمره

3 سازه هاي نوشتاري مثل نويسي/ حكايت نگاري/ شعر گرداني درك و دريافت هسته معنايي مثل،حكايت و شعر- پروراندن موضوع- رعايت املا ونشانه هاي نگارشي)

دانلود رایگان نمونه سوالات نگارش دوازدهم تجربی با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات فیزیک دوازدهم تجربی همراه با جواب

نمونه سوالات فیزیک دوازدهم تجربی همراه با جواب

دردرس فیزیک دوازدهم تجربی به بخشی ازکتاب اشاره شده است:

سخنی با دانش آموزان عزیز و همکاران محترمٔ ریاضی فیزیک تألیف شده است، در راستای تغییرٔ نظری و برای رشتهٔ دوازدهم دوره کتاب فیزیک 3 که برای پایه
ٔ درسی آموزش علوم تجربی در سال های پیشین تدوین و ساماندهی شده است. برای برقراری ارتباط مؤثرتربرنامهٔ درسی این کتاب و تحقق اهداف آن الزم است که با اهداف، شایستگی ها، رویکردها، راهبردهای یاددهی ـبا برنامه یادگیری، شیوه های ارزشیابی و... آشنا شویم که در ادامه به معرفی مختصر آنها پرداخته می شود.

ما بیش ازده مجموعه نمونه سوال فیزیک دوازدهم تجربی را در نوبت اول و نوبت دوم گردآوری کرده ایم که می توانید با کلیک بر روی لینک زیر به رایگان دریافت نمایید.

دانلودرایگان نمونه سوالات  فیزیک دوازدهم تجربی باجواب  

دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی دوازدهم تجربی همراه با جواب

برای دسترسی بیشتر به نمونه سوالات ریاضی دوازدهم تجربی شما می توانید با مراجعه به لینک زیر بطور رایگان دانلود کنید:

دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی دوازدهم تجربی باجواب  

دانلود رایگان نمونه سوالات شیمی دوازدهم تجربی همراه با جواب

نمونه سوالات شیمی دوازدهم تجربی همراه با جواب

در ارزشیابی از شیمی دوازدهم تجربی چنان چه در راهنمای ارزشیابی منتشر شده توسط سازمان تالیف کتب درسی آمده است موارد ذیل باید لحاظ گردد:

نمرات هر فصل مي تواند نيم نمره نسبت به بارم پيشنهادي فوق تغيير كند.

توصيه ها و محدوده طرح پرسش ها در آزمون
- سهم محاسبات كمي و عددي در هر آزمون بين 30 تا 35 درصد از نمره كل آزمون را شامل مي شود.
- آيا مي دانيد، تفكر نقاد و در ميان تارنما ها جزو ارزشيابي نيست.
- در صورت پرسش، داده هاي حافظه محور و مورد نياز ارائه شود.
-پيوست جدول تناوبي در آزمون ضروري است.
- پيشنهاد مؤكد مي شود پرسش هاي مرتبط با زندگي و صنعت طراحي كنيد و اطلاعات و داده هايي درباره مفاهيم درسي موجود در كتاب ارائه و بر اساس داده هاي صورت مسئله پرسش هاي مفهومي و با سطوح بالایي ارزشيابي طرح كنيد.

ما بیش ازده مجموعه نمونه سوال شیمی دوازدهم تجربی را در نوبت اول و نوبت دوم گردآوری کرده ایم که می توانید با کلیک بر روی لینک زیر به رایگان دریافت نمایید.

دانلود رایگان نمونه سوالات شیمی دوازدهم تجربی با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات زیست دوازدهم تجربی همراه با جواب

 نمونه سوالات زیست دوازدهم تجربی همراه با جواب

ارزشيابي از دانش آموزان در مورد اين درس به دو صورت مستمر و نهايي انجام مي شود.
ارزشيابي مستمر: معلم آن را براساس بررسي فعاليت هاي گروهي يا انفرادي دانشآموزان در كلاس يا خارج از كلاس و در طول سال تحصيلي انجام مي دهد. اين ارزشيابي براساس مشاهدات معلم و تعامل بين معلم و دانش آموز در هنگام انجام هرفعاليت يا براساس پرسش هاي كتبي و شفاهي انجام ميشود. نمرة اين ارزشيابي براي هر نوبت ،نوبت اول سال و نوبت دوم سال( 20)نمره است.
ارزشيابي پاياني: در دو نوبت به صورت آزمون كتبي انجام مي شود . در نوبت اول20 نمره آن از قسمت اول كتاب ( تا صفحه 62 )طراحي شود . در نوبت دوم 20 نمره از تمام كتاب مطابق با جدول زير طراحي گردد

برای دانلود نمونه سوالات زیست شناسی دوازدهم در نوبت اول (دی ماه) و در نوبت دوم (خرداد ماه) بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود رایگان نمونه سوالات زیست شناسی دوازدهم تجربی با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات سلامت وبهداشت دوازدهم تجربی همراه با جواب

نمونه سوالات سلامت وبهداشت دوازدهم تجربی همراه با جواب

سلامت وبهداشت دوازدهم شامل 6فصل است همنظور تحقق یافتن اهداف حوزه های تربیت و یادگیری برنامه درسی ملی جمهوریٔ دوازدهم و در کلیه اسلامی ایران درس سلامت و بهداشت برای اولین بار در پایه رشته ها به میزان 2ساعت در هفته مقرر شده است. این در حالی است که موضوعات مربوط به سلامت به صورت پراکنده و بین رشته ای و در پایه ها و دروس دیگری همچون تربیت بدنی، تفکر و سبک زندگی، زیست شناسی و آمادگی دفاعی (کمکهای اولیه)نیز ارائه میشود

با کلیک بر روی لینک زیر به صفحه دانلود نمونه سوالات سلامت وبهداشت تجربی در نوبت اول و نوبت دوم هدایت خواهید شد.

دانلود رایگان نمونه سوالات سلامت وبهداشت دوازدهم تجربی


نظرات ارسال شده 0