11 نمونه سوال زیست دوازدهم [ بروزرسانی دی 98 ]

در این مطلب مجموعه نمونه سوال های امتحانات نهایی و شبه نهایی زیست دوازدهم تجربی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) و همچنین شهریور ماه را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

مجموعه نمونه سوال زیست دوازدهم تجربی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم تجربی مجموعه کاملی از نمونه سوالات نهایی و شبه نهایی زیست دوازدهم تجربی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) و همچنین شهریور ماه را به همراه پاسخ (جواب) تشریحی آماده کرده‌ایم که می‌توانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی زیست دوازدهم تجربی می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. لطفا نظرات خود را در خصوص کیفیت و سطح سوالات با ما در میان بگذارید. نظرات و پیشنهادات شما در ارتقای مطالب سایت و بالا بردن سطح نمونه سوالات جمع‌آوری شده بسیار اثرگذار خواهد بود.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوالات امتحان نهایی دوازدهم تجربی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی دوازدهم تجربی مراجعه کنید.

نمونه سوالات نهایی زیست دوازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال زیست دوازدهم تجربی نوبت اول همراه با جواب (نمونه اول- نهایی دی 97):

1نمونه سوال نهایی زیست دوازدهم تجربی نوبت اول با جواب

درمورد مولکول دنا DNA به سوالات زیرپاسخ دهید. 

الف-چراقطر مولکول دنا درسراسر آن یکسان است؟

ب-درهردوراهی همانند سازی چند آنزیم هلیکاز درحال فعالیت است؟

درمورد ساختار پروتئین ها به پرسش های زیرپاسخ دهید. 

الف-پیوندهای هیدروژنی منشا تشکیل کدام ساختار پروتئین هستند؟

ب-هموگلوبین دارای کدام ساختار پروتئین است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.62 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دوازدهم تجربی نوبت اول همراه با جواب (نمونه دوم):

نمونه سوال نهایی زیست دوازدهم تجربی نوبت اول با جواب2

به موارد زیر پاسخ دهید.

الف - چرا بايد هر سه توالی نوکلئوتیدی دنا بیانگر نوعی آمینو اسید باشد؟

ب - در مرحلۀ طويل شدن رونويسی به ترتیب چه اتفاقاتی رخ می دهد ؟ آنها را بنويسید.

پ - ترجمه در پیش هسته ای ها (پروکاريوتها) در چه زمانی انجام می شود ؟ چرا؟

ت - عوامل آزاد کننده، از چه مادۀ آلی ساخته شده اند و در کدام جايگاه ريبوزوم (رناتن) وارد می شوند؟

ث - در شکل روبروچه نوع کربوهیدراتی برروی گويچه قرمز وجود دارد؟ نام ببريد

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.76 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دوازدهم تجربی نوبت اول همراه با جواب (نمونه سوم):

نمونه سوال نهایی زیست دوازدهم تجربی نوبت اول با جواب3

جاهای خالی را با عبارت مناسب پرکنید.

الف-درمدل مولکولی DNA پله های نردبان ....متصل به قند هستند. 

ب-ژن سازنده هموگلوبین فقط در......بروزمی کند.

پ-درعلم ژن شناسی ویژگی های ارثی جانداران را ......می نامند. 

ت-انتخاب طبیعی درنهایت باعث ......جانداران با محیط می شود.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.87 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال زیست دوازدهم تجربی نوبت اول همراه با جواب (نمونه چهارم):

نمونه سوال نهایی زیست دوازدهم تجربی نوبت اول با جواب4

به سوالات چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید.

ب) اتصال مستقیم RNA پلیمراز رنابسپارا به راه انداز برای ساخت کدامیک دیده می شود؟

الف-هورمون انسولین

ب- مهار کننده

ج-هورمون گلوکاگون

د- هورمون محرک غده فوق کلیه

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.72 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال زیست دوازدهم تجربی نوبت اول همراه با جواب (نمونه پنجم):

نمونه سوال نهایی زیست دوازدهم تجربی نوبت اول با جواب5

دو دلیل برای پیچیدهتر بودن همانندسازی در یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها بنویسید.

به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

الف- در تنظیم منفی رونویسی نقش مهار کننده چیست؟

ب- اگر جهش در توالی بین ژنی رخ دهد چه پیامدی دارد. 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.28 مگابایت
منبع : همکلاسی


 نمونه سوال زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه اول- نهایی خرداد98):

1نمونه سوال نهایی زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم با جواب

در مورد مولکول  DNA به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف-چراقطر مولکول دنا درسراسر آن یکسان است ؟

ب-درهردوراهی همانند سازی چند آنزیم هلیکاز درحال فعالیت است ؟

4-درمورد ساختار پروتئین ها به پرسش های زیرپاسخ دهید 

الف-پیوندهای هیدروژنی منشا تشکیل کدام ساختار پروتئین هستند ؟

ب-هموگلوبین دارای کدام ساختار پروتئین است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.57 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دوم - نهایی شهریور98):

نمونه سوال نهایی زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم با جواب2

درهریک ار عبارت های زیرجواب صحیح را ازبین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید ودربرگه پاسخ نامه بنویسید. 

الف-درگریزانه (سانتریفتوژ) میزان حرکت مواد درمحلول براساس چگالی است ومواد سنگین تر (کندتر-تندتر)حرکت می کننند.

ب-رمزه یا کدون آغاز یا (AUG- UGA) رمزه ای است که ترجمه ازآن آغاز می شود.

ج-رنگ گل میمونی مثالی ازصفات (تک جایگاهی -چند جایگاهی ) است. 

د-برای آن که جمعیتی درحال تعادل باشد لازم است آمیزش ها درآن (تصادفی -غیرتصادفی) باشند. 

ه-تثبیت اولیه کربن درآناناس در(روز-شب) انجام می شود. 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.13 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه سوم- شبه نهایی):

نمونه سوال نهایی زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم با جواب3

در ارتباط با پروتئين ها پاسخ دهيد . 

الف- پيوند اشتراکی بين آمينو اسيدها چه نام دارد ؟ 

ب- در تشکيل ساختار دوم پروتئين ها ، کدام پيوند نقش دارد؟ 

ج- دو پروتئين مهم انقباضی در ماهيچه ها کدامند؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه چهارم- شبه نهایی):

نمونه سوال نهایی زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم با جواب4

گزینه صحيح را انتخاب کنيد.

ب: محصول نهایی کدام رنابسپاراز ممکن نيست که یك آنزیم باشد؟

1 - رنابسپاراز پروکاریوتی

2 - رنابسپاراز نوع1

3 - رنابسپاراز نوع2  

 4 - رنابسپاراز نوع 3

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه پنجم - شبه نهایی):

نمونه سوال نهایی زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم با جواب5

2-درستی یا نادرستی هر عبارت هاي زیر را بدون ذکر دليل مشخص کنيد.

د-در مرحله آغاز ترجمه، نوکلئوتيدهاي قرار گرفته در جایگاه A بدون مکمل باقی می مانند.

ه-افراد داراي فنوتيپ بارز همواره دو نوع گامت توليد می کنند.و-از آميزش دو گل ميمونی صورتی، می توان بيش از دو نوع فنوتيپ در زاده ها مشاهده کرد.

ز-با استفاده از ژنوم شناسی مقایسه اي می توان به تاریخچه تغيير گونه ها پی برد.

ح-بعد از هر نوع شارش ژن، خزانه ژنی دو جمعيت به هم شبيه می شود.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

آ آسمان ابی
13 دی 1398
M Ms
10 آبان 1398
ت تیم همکلاسی
14 آبان 1398
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی