نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

توضیحات نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم ریاضی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1-درستی یا نادرستی مفهوم ارائه شده برای بیت زیر را بررسی کنید

گل به همه رنگ وبرازندگی      می کند از پرتو من زندگی (من از گل زیباتر هستم )

 

سوال 2-عبارت زیر را معنی کنید

درریاضی کمیتش لنگ بود .

 

سوال 3- معنی وازه مشخص شده را بنویسید

استعدادی فیاض دررگرفتن موسیقی داشت .

 

سوال 4-درکدام گزینه نادرستی املایی دیده می شود

الف)بدان کوش که له هرمحالی ازحال ونهاد خویش بنگردی .

ب)فی الجمله نماند ازمعاسی منکری که نکرد ومسکری که نخورد .

نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم ریاضی  نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

مطالب مرتبط

سوال 5- درستی ونادرستی مفهوم ارائه شده برای عبارت زیر بررسی کنید

به زبان دیگر مگو وبه دل دیگر مدار تا گندم نمای جو فروش نباشی (ریاکار نباش ودرگفتارصداقت داشته باش)

 

سوال 6- عبارت زیر را معنی کنید

اکنون ما را که در حمّام گذاررد؟

 

سوال 7- درعبارت زیر نادرستی املایی را بیابید واصلاح کنید

قرض من دوچیز بود؛یکی بی نوایی ،دویم گفتم همانا اورا تصورشود که مرا در فضل مرتبه ای است .

 

سوال 8-درستی یا نادرستی مفهوم ارائه شده برای بیت زیر را بررسی کنید

چنین گفت رسم سرای درشت           گهی پشت به زین وگهی زین به پشت (مهارت نداشتن در سوار کاری )

 

سوال9- عبارت زیر را معنی کنید

جوانکی بودم وتوی جماعت برّخورده بودم .

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی