نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

توضیحات نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- دربیت گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد/گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید ،چه چیزی به عنوان راهنما ورهبر عاشق معرفی شده است ؟

 

سوال 2- عبارت زیررا معنی کنید .

دربهشت آنهارواشجار است

 

سوال 3- سجع را درعبارت یزر مشخص کنید .

دربدایت بند وچاه بود در نهایت تخت وگاه بود .

نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

سوال 4- ابیات را کامل کنید

الف)تاخارغم عشقت ...................... دردامن                 کوته نظری باشد رقتن به گلستان ها

مطالب مرتبط

ب)هرتیر که در کیش است گربرای دل ریش آید                ما نیز یکی باشیم ازجمله .............

 

سوال 5- معنای واژه مشخص شده را بنویسید

هیچ شکوفه نیست کزتبار گلخند تو نیست .

 

سوال 6- درمیان واژگان زیر کدام واژه نادرستی املایی دارد؟

مهیب – سولت – طرفه – مفلس – طاس – موضع – خبث طینت

 

سوال 7- در شعر «پیش از تو /اقیانوس را نمی شناختم /که عمود بر زمین بایستد »منظور از اقیانوس چه کسی است ؟

 

سوال 8- معنی واژه زیر را بیابید ومعنای آن را مشخص کنید

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن

 

سوال 9- دربیت زیر استعاره رابیابید ومعنای آن را مشخص کنید

زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت       ناچار کاروان شما نیز بگذرد

 

سوال 10-بیت زیر راکامل کنید .

بازاین چه رستخیز ......... است که زمین       بی نفخ صور خاسته تا ....... اعظم است .

        

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی