دانشگاه شاهد 98-99

دراین مقاله تمام مطالب لازم در خصوص ثبت نام، نحوه ثبت نام، شرایط ثبت نام و تمام رشته های موجود در این دانشگاه را جمع آوری کرده ایم.

 شناختن دانشگاه‌ها و رشته‌های ارائه شده بعد از اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری 99 یکی از راه های خوب انتخاب رشته است.

دانشگاه شاهد یکی از دانشگاه‌های دولتی در جنوب  تهران است. این دانشگاه  اقدام به جذب دانشجو از طریق برگزاری  آزمون  سراسری 99 می نماید.

برای ثبت نام در دانشگاه شاهد داوطلبان متقاضی باید در تاریخ ثبت نام کنکور سراسری 99 که از نیمه دوم بهمن ماه 1398 آغاز می شود و تا دهه اول اسفند ماه ادامه پیدا می کند،از طریق سایت سنجش به نشانی sanjesh.org در این دانشگاه ثبت نام به عمل آورند. دانشگاه شاهد در حال حاضر دارای 176 رشته تحصیلی دایر در دانشکده ها در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است.

دانشگاه شاهد

برای ورود به دانشگاه شاهد علاوه بر شرکت در آزمون سراسری، یک مصاحبه حضوری هم وجود دارد.

پس از آزمون و اعلام نتایج اولیه کنکورسراسری  در صورتی که مجاز به انتخاب رشته در  دانشگاه های دولتی شدند، می توانند رشته یا رشته های مورد نظر خود را در این دانشگاه در اولویت های 1 تا 150 انتخاب نمایند.

قبل از اعلام نتایج کنکور سراسری، ابتدا متقاضیان چند برابر ظرفیت در دانشگاه‌های نیمه‌متمرکز از سوی سازمان سنجش اعلام می‌شوند که برای تأییدیه نهایی باید در یکسری آزمون عملی یا مصاحبه که از سوی دانشگاه تعیین می‌شود، شرکت کرده و نتیجه مطلوب کسب نمایند.

نتایج نهایی پذیرش این دانشگاه ، مانند سایر دانشگاه ها همزمان با نتایج انتخاب رشته دانشگاه های سراسری اعلام می شود.


دانشکده ها و رشته های  دانشگاه شاهد

1.دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 پرستاری سالمندی

 پرستاری مراقبتهای ویژه

کارشناسی  پیوسته 

اتاق عمل

 پرستاری

 پرستاری-پرستاری

2. دانشکده پزشکی

دکتری تخصصی

دارو سازی سنتی(p.h.d)

طب سنتی ایرانی(p.h.d)

دکتری حرفه ای

 پزشکی

 پزشکی-پزشکی(شبانه)

کارشناسی ارشد ناپیوسته

اقتصادبهداشت

ایمنی شناسی

تاریخ علوم پزشکی

 فیریولوژی پزشکی

میکروب شناسی

3. دانشکده دندانپزشکی

دستیاری تخصصی

بیماریهای دهان وفک وصورت

پروتزهای دندانی

پریودانتیکس

دندانپزشکی-اندودانتیکس

دندانپزشکی ارتودانتیکس

دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی کودکان

دکتری حرفه ای

دندانپزشکی

4. دانشکده علوم انسانی

روانشناسی بالینی(P.H.D)

علوم سیاسی-مطالعات سیاسی ا نقلاب اسلامی-بازتاب انقلاب اسلامی درجهان اسلامp.h.d

علوم سیاسی-مطالعات سیاسی انقلاب -جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایرانp.h.d

علوم سیاسی-مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی- اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامیp.h.d

علوم سیاسی-مطالعات سیاسی انقلاب اسلامیp.h.d

 فلسفه تعلیم تربیت(p.h.d)

کارشناسی ارشد ناپیوسته

الهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآن وحدیث

 الهیات ومعارف اسلامی -فقه وحقوق اسلامی

تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش

جامعه شناسی

جامعه شناسی انقلاب اسلامی

 حقوق خصوصی

 روانشناسی بالینی

زبان وادبیات فارسی-ادبیات مقاومت

علم اطلاعات ودانش شناسی

علم سنجی

علوم تربیتی-برنامه ریزی آموزشی

علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی

علوم کتابداری واطلاع رسانی

فلسفه و کلام اسلامی-کلام اسلامی

فلسفه وکلام اسلامی-فلسفه اسلامی

فیزیولوژی ورزشی-فعالیت بدنی وتندرستی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی-مدیریت بازرگانی-بازاریابی بین المللی

مدیریت بازرگانی-مدیریت بازرگانی-مالی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی پیوسته

الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)

الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)-علوم قرآن وحدیث

الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و حکمت اسلامی)

الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و حکمت اسلامی)-فلسفه وحکمت

تربیت بدنی

تربیت بدنی-تربیت بدنی - علوم ورزشی

تربیت بدنی-تربیت بدنی و علوم ورزش-رفتارحرکتی

تربیت بدنی-تربیت بدنی و علوم ورزش-مدیریت ورزش

حقوق

روانشناسی(بالینی)

علم اطلاعات ودانش شناسی

علوم اجتماعی( پژوهشگری علوم اجتماعی)

علوم اجتماعی(خدمات اجتماعی)

علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

علوم سیاسی

فقه و حقوق اسلامی

کتابداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

5. دانشکده علوم پایه

دکتری تخصصی

ریاضی کاربردیp.h.d

ریاضی (گرایش آنالیز)p.h.d

ریاضی (گرایش جبر)p.h.d

ریاضی (گرایش هندسه-توپولوژی)p.h.d

ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی p.h.d

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات p.h.d

ریاضی محضp.h.d

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهیP.h.d

زیست فناوری P.H.D (بیوتکنولوژی -میکروبی)

 میکروبیولوژی(P.H.D)

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 زیست شناسی-میکروبیولوژی(ارشد)

 ریاضی کاربردی-آنالیزعددی(ارشد)

ریاضی کاربردی-تحقیق درعملیات(ارشد)

ریاضی کاربردی(ارشد)

 ریاضی محض-آنالیز(ارشد)

ریاضی محض-جبر(ارشد)

 ریاضی محض-هندسه(ارشد)

 ریاضی محض(ارشد)

زیست فناوری ارشد(بیوتکنولوژی-میکروبی)

زیست گیاهی(فیزیولوژی گیاهی)ارشد

علوم جانوری(ارشدگرایش فیزیولوژی)

 فیزیک بنیادی(ارشد)

کارشناسی پیوسته

ریاضی کاربردی

ریاضی محض

ریاضیات وکاربردها

زیست شناسی سلولی مولکولی-ژنتیک

زیست شناسی سلولی مولکولی(زیست فناوری -بیوتکنولوژی)

علوم کامپیوتر

فیزیک-حالت جامد

6. دانشکده علوم کشاورزی

دکتری تخصصی

زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی(P.H.D

کارشناسی ارشد ناپیوسته

بیوتکنولوژی کشاورزی(ارشد)

مهندسی کشاورزی-اکولوژیک(اگرواکولوژی)

مهندسی کشاورزی -اصلاح نباتات (ارشد)

مهندسی کشاورزی -تکنولوژی بذر(ارشد)

مهندسی کشاورزی -علوم خاک (ارشد)

مهندسی کشاورزی -علوم خاک (ارشد)-مهندسی کشاورزی-علوم خاک-رده بندی وارزیابی خاک

مهندسی کشاورزی -علوم خاک (ارشد)-مهندسی کشاورزی-علوم خاک گرایش فیزیک وحفاظت خاک

مهندسی کشاورزی -علوم خاک (ارشد)-مهندسی کشاورزی-گرایش شیمی وحاصلحیزی خاک

مهندسی کشاورزی حشره شناسی (ارشد)

مهندسی کشاورزی حشره شناسی(ارشد)

مهندسی کشاورزی علوم باغبانی-میوه کاری

مهندسی کشاورزی -زراعت(ارشد)

مهندسی کشاورزی حشره شناسی-اکولوژِی و کنترل بیولوژیک

مهندسی کشاورزی حشره شناسی-اکولوژِی و کنترل بیولوژیک

مهندسی کشاورزی حشره شناسی-سم شناسی

مهندسی کشاورزی حشره شناسی-سم شناسی

مهندسی کشاورزی حشره شناسی-سیستماتیک حشرات

مهندسی کشاورزی حشره شناسی-سیستماتیک حشرات  

مهندسی کشاورزی حشره شناسی-کنه شناسی  

کارشناسی پیوسته

مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

مهندسی کشاورزی-علوم خاک

مهندسی کشاورزی-گیاه پزشکی

مهندسی کشاورزی - باغبانی

7. دانشکده فنی مهندسی

دکتری تخصصی

مهندسی صنایع(P.H.D)

مخابرات P.H.D

مهندسی برق-الکترونیک P.h.d

مهندسی برق-قدرت P.h.d

مهندسی برق قدرت گرایش سیستمهای قدرت p.h.d

مهندسی برق قدرت گرایش ماشینهای الکتریکی p.h.d

مهندسی پزشکی-بیوالکتریک P.h.d

مهندسی مخابرات-سیستم p.h.d

مهندسی مخابرات-میدان p.h.d

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی برق-قدرت (ارشد)

مهندسی برق-کنترل (ارشد)

مهندسی برق-مخابرات (ارشد)

مهندسی برق -الکترونیک (ارشد)

مهندسی برق قدرت-سیستم های قدرت(ارشد)

مهندسی برق قدرت-ماشین های الکتریکی(ارشد)

مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

مهندسی صنایع(ارشد)

مهندسی عمران-خاک(ارشد)

مهندسی عمران-سازه(ارشد)

مهندسی عمران -ژئوتکنیک (ارشد)

مهندسی فناوری اطلاعات(IT)

مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر(ارشد)

مهندسی مخابرات- میدان-مهندسی مخابرات-میدان

مهندسی مخابرات_ سیستم

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

مهندسی برق- - کنترل

مهندسی برق-الکترونیک

مهندسی برق-قدرت

مهندسی برق-مخابرات

مهندسی پزشکی(بالینی)

مهندسی عمران(عمران)

مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)

8. دانشکده هنر

دکتری تخصصی

پژوهش هنر (P.H.D )

تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنراسلام(P.H.D

کارشناسی ارشد ناپیوسته

ارتباط تصویری(ارشد)

پژوهشی هنر (کارشناسی ارشد)

تصویرسازی (کارشناسی ارشد)

نقاشی(ارشد)

هنر اسلامی-نگارگری(ارشد)

کارشناسی پیوسته

ارتباط تصویری

کتابت و نگارگری

نقاشی


شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در دانشگاه شاهد

1- اعتقاد به دین مبین اسلام والتزام عملی به احکام

2- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

3- عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان ها و گروه های غیر قانونی

4- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر

5- پایبندی کامل به ضوابط و مقررات دانشگاه

6- رعایت کامل ضوابط پوشش اسلامی و شؤنات اسلامی برای خواهران و برادران (اعتقاد و التزام عملی به چادر به عنوان حجاب برتر برای خواهران ضروری است)


مدارک لازم جهت ثبت نام دانشگاه شاهد

برای ثبت نام  دانشگاه شاهد می بایست ابتدا ثبت نام کنکور سراسری  را انجام دهید. در اینجا مختصری از مدارک لازم برای ثبت نام کنکور سراسری 99 را آورده ایم.

درصورت تمایل به آگاهی از تمام ضوابط و شرایط  موجود در هریک ازمدارک لازم می توانید برروی لینک کلیک فرمایید. 

1.دیپلم نظام جدید آموزشی یا مدرک دیپلم نظام 4 ساله قدیم (کسانی که دارای دو مدرک دیپلم می باشند می بایست با آن مدرکی که متناسب با گروه آزمایشی مورد نظرشان است ثبت نام کنند.)

2. مدرک فارغ التحصیلی پیش دانشگاهی برای رشته های نظری

3. گواهینامه مدرک کاردانی (فوق دیپلم) برای رشته های فنی حرفه ای و کار و دانش (لازم به ذکر است که دانش آموزان ، این مدارک تحصیلی را باید تا تاریخ 31 شهریور ماه دریافت نمایند.)

4. اسکن عکس سه در چهار داوطلب با زمینه سفید (عکس می بایست بدون حاشیه های اضافی و با فرمت jpg باشد.)

5. اسکن کارت ملی و شناسنامه

6. شماره سریال 12 رقمی ثبت نام

7. کد پیگیری اتباع خارجی 

8. کد مربوط به نظام وظیفه ی متقاضیان آقا

9. کد پیگیری سهمیه ایثار گری