نمونه سوالات یازدهم تجربی

نمونه سوالات یازدهم تجربی در درس های تاریخ معاصر، دینی، فیزیک، زمین شناسی، شیمی، فارسی و نگارش، زیست، زبان و انسان ومحیط زیست را در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به رایگان دانلود نمایید.

بیش از صد و پناه مجموعه نمونه سوال یازدهم تجربی را در این بخش به رایگان دانلود نمایید.  مجموعه نمونه سوالات فوق  نمونه سوالات امتحانی یازدهم تجربی نوبت اول (دی ماه) و همچنین نمونه سوالات امتحانی یازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) را در درس های تاریخ معاصر، دینی، فیزیک، زمین شناسی، شیمی، فارسی و نگارش، زیست، زبان و انسان ومحیط زیست پوشش می دهد.

می توانید نمونه سوالات هر درس را به صورت جدا گانه در هر نوبت و همراه با جواب تشریحی به رایگان دانلود نمایید. همچنین در این متن توضیح مختصری در خصوص نحوه ارزشیابی در هر یک از دروس ارائه شده است. ما تا حد امکان بر آن بوده ایم تا نمونه سوالات به روز و متنوعی را در این مطلب پوشش دهیم.

نمونه سوالات گرد آوری شده مربوط به آزمون ها و امتحانات نهایی برگزار شده در سال های 98، 97 و 96 می باشد.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص سطح و کیفیت نمونه سوالات ارائه شده با ما در میان بگذارید. نظرات شما در ارتقای نمونه سوالات جمع آوری شده بسیار موثر خواهد بود. 

برای دانلود نمونه سوالات یازدهم تجربی کافی است بر روی لینک هر درس که در ادامه مطلب آمده است کلیک کنید تا به صفحه دانلود هدایت شوید.

دانلود رایگان نمونه سوالات تاریخ معاصر یازدهم تجربی همراه با جواب

نمونه سوالات تاریخ یازدهم همراه با جواب

تاریخ یازدهم تجربی مشتمل بر 26 درس است. که در ارزشیابی نوبت اول سیزده درس اول مورد سنجش قرار می گیرد. در بارم بندی نوبت اول و نوبت دوم برای هر درس 1/5 نمره لحاظ شده است و تنها به درس اول و درس سیزدهم دو نمره  تعلق می گیرد. چنان چه در پیشگفتار کتاب تاریخ یازدهم آمده است از موارد زیر در آزمون های پایانی نوبت اول و نوبت دوم نباید پرسشی مطرح گردد:

مطالبی که تحت عنوان "برگی از تاریخ"، "بیشتر بدانید" و "یک توضیح" آمده است.
اطلاعات مندرج در جدولها، نمودارها، نقشهها و تصاوير
مطالب و اطلاعاتي كه در پاورقيها درج شده است.

با کلیک بر روی لینک زیر به صفحه دانلود نمونه سوالات تاریخ یازدهم تجربی در نوبت اول و نوبت دوم هدایت خواهید شد.

دانلودرایگان نمونه سوالات تاریخ معاصر  یازدهم 

دانلود رایگان نمونه سوالات دین و زندگی یازدهم تجربی همراه با جواب

نمونه سوالات دین و زندگی یازدهم تجربی

ارزشیابی از دین و زندگی یازدهم تجربی به صورت شفاهی و کتبی می باشد. آزمون شفاهی شامل قرائت آیات قرآن کریم است که چهار نمره دارد و از هر دانش آموز  دو نيم صفحه ازآيات شريفه ابتداي هر درس،امتحان قرائت به عمل مي آيد. 16 نمره باقی مانده نیز به امتحان کتبی اختصاص دارد. از بخش های زیر نیز در ارزشیابی ها سوالی مطرح نمی گردد.
ترجمه آيات ابتداي درس، ، بيشتر بدانيم ، پاسخ سوالات شما، دانش تكميلي، پيشنهاد ، پاورقي و فعاليتهايي كه با علامت ستاره مشخص شده اند.

برای آشنایی با نمونه سوالات دینی یازدهم تجربی ما بیش از ده مجموعه نمونه سوال را در دو نوبت اول و دوم گردآوری کرده ایم. با کلیک بر روی لینک زیر به صفحه دانلود هدایت خواهید شد. در این صفحه قبل از دانلود هر نمونه سوال تصویری از ان را خواهید دید که در صورت رضایت از کیفیت فایل می توانید آن را دانلود نمایید. 

دانلود رایگان نمونه سوالات دین و زندگی  یازدهم 

دانلود رایگان نمونه سوالات عربی یازدهم تجربی همراه با جواب

برای دانلود نمونه سوالات عربی یازدهم در نوبت اول (دی ماه) و در نوبت دوم (خرداد ماه) بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رایگان نمونه سوالات عربی یازدهم 

دانلود رایگان نمونه سوالات فیزیک یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوالات فیزیک یازدهم با جواب

در ارزشیابی از فیزیک یازدهم تجربی توجه به موارد زیر حائز اهمیت است:

 لازم است حدود 21 درصد نمره هر آزمون به ارزشيابي از بخش هاي مربوط به فعاليتها، آزمايشهاي كتاب درسي و همچنين طراحي آزمايش اختصاص داده شود.
 از مطالب مربوط به خوب است بدانيد، زندگينامه دانشمندان و تاريخ علم، نتايج فعاليت هاي تحقيقي، واژه نامه و مواردي كه در پاورقي برخي از صفحه هاي كتاب اشاره شده است و از پيوستها نبايد پرسش يا مسئله اي در آزمون ها طراحي شود.

ما بیش ازده مجموعه نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی را در نوبت اول و نوبت دوم گردآوری کرده ایم که می توانید با کلیک بر روی لینک زیر به رایگان دریافت نمایید.

دانلودرایگان نمونه سوالات فیزیک یازدهم تجربی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی یازدهم با جواب

برای دانلود نمونه سوالات ریاضی یازدهم در نوبت اول (دی ماه) و در نوبت دوم (خرداد ماه) بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات زمین شناسی یازدهم با جواب

نمونه سوالات زمین شناسی یازدهم با جواب

زمین شناسی یازدهم مشتمل بر 7 فصل است که در امتحان پایانی نوبت اول سه فصل اول مورد ارزیابی قرار می گیرد که فصل اول 6 نمره دارد و فصل دوم و سوم هفت نمره را به خود اختصاص می دهند و در اممتحان پایانی نوبت دوم  این سه فصل ده نمره را به خود اختصاص می دهند و فصل چهارم تا هفتم نیز ده نمره دیگر را به خود اختصاص می دهند.

برای دانلود نمونه سوالات زمین شناسی یازدهم در نوبت اول (دی ماه) و در نوبت دوم (خرداد ماه) بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلودرایگان نمونه سوالات زمین شناسی یازدهم باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات شیمی یازدهم با جواب

نمونه سوالات شیمی یازدهم با جواب

در ارزشیابی از شیمی یازدهم تجربی چنان چه در راهنمای ارزشیابی منتشر شده توسط سازمان تالیف کتب درسی آمده است موارد ذیل باید لحاظ گردد:

سهم محاسبات كمي و عددي در هر آزمون بين سی تا سی و پنج درصد از نمره كل آزمون را شامل مي شود.
  تفكر نقاد و در ميان تارنما ها جزو ارزشيابي نيست.
 در صورت پرسش، داده‌هاي حافظه محور و مورد نياز ارائه شود.
 پيوست جدول تناوبي در آزمون ضروري است.
 پيشنهاد مؤكد ميشود پرسش‌هاي مرتبط با زندگي و صنعت طراحي كنيد و اطلاعات و داده هايي درباره مفاهيم درسي موجود در كتاب ارائه و بر اساس داده هاي صورت مسئله پرسش هاي مفهومي و با سطوح بالاي ارزشيابي طرح كنيد.
 معادله شيميايي موازنه شده در محاسبات كمي و عددي داده شود.
 رسم آرايش الكتروني تا عنصر شماره سی و شش جدول تناوبي مجاز است.
 نامگذاري آلكانها با شاخه هاي فرعي متيل و اتيل جزو اهداف كتاب درسي است اما نامگذاري ديگر تركيبهاي آلي جزو اهداف كتاب نيست و در اين موارد فقط نام تركيبهاي موجود در كتاب مي‌تواند مورد ارزشيابي قرار گيرد.

ما بیش ازده مجموعه نمونه سوال شیمی یازدهم تجربی را در نوبت اول و نوبت دوم گردآوری کرده ایم که می توانید با کلیک بر روی لینک زیر به رایگان دریافت نمایید.

دانلودرایگان نمونه سوالات شیمی یازدهم باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات فارسی و نگارش یازدهم با جواب

نمونه سوالات فارسی یازدهم با جواب

بارم بندی فارسی و نگارش در یازدهم تجربی مطابق با جداول زیر صورت می گیرد:

بارم بندی فارسی یازدهم 
قلمرو زبانی ( معنای واژه، املای واژه، دستور) 7 نمره
قلمرو ادبی (آرایه ها، حفظ شعر) 5 نمره
قلمرو فکری (درک مطلب، معنی و مفهوم نظم، معنی و مفهوم نثر)  8 نمره
بارم بندی نگارش یازدهم
بازشناسي (توانايي بازشناسي آموزه هاي درس) 2 نمره
توليد متن (خوش آغازي، پرورش موضوع يا شيوه بيان نوشته، خوش فرجامي، رعايت نشانه هاي نگارشي، نداشتن غلط املايي) 14 نمره
سازه هاي نوشتاري مثل نويسي/ حكايت نگاري/ شعر گرداني( درک و دريافت هسته معنايي مثل،حكايت و شعر- پروراندن موضوع- رعايت املا و نشانه‌هاي نگارشي) 4 نمره

مجموعه ای از نمونه سوالات فارسی و همچنین نمونه سوالات نگارش را گردآوری کرده ایم که می‌توانید با کلیک بر روی لینک های زیر به رایگان دریافت نمایید.

دانلود نمونه سوالات فارسی یازدهم

دانلود نمونه سوالات نگارش یازدهم

دانلود رایگان نمونه سوالات زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوالات زیست یازدهم با جواب

"مطالب بیشتر بدانید و واژه شناسی در این کتاب صرفا جنبه آگهی بخشی دارد و نباید در ارزش یابی ها، آزمون ها و کنکور مورد پرسش قرار گیرد وطرح پرسش ها و مسائل عددی و محاسباتی از مطالب این کتاب و ارزشیابی آزمون ها ممنوع است"

مطالب فوق در انتهای پیشگفتار کتاب زیست یازدهم آمده است. توجه داشته باشید که در هر یک از آزمون های پایانی نوبت اول و نوبت دوم زیست یازدهم فعالیت ها دو نمره را به خود اختصاص می دهند.

ما بیش ازده مجموعه نمونه سوال زیست یازدهم تجربی را در نوبت اول و نوبت دوم گردآوری کرده ایم که می توانید با کلیک بر روی لینک زیر به رایگان دریافت نمایید.

دانلودرایگان نمونه سوالات زیست یازدهم تجربی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات زبان یازدهم با جواب

نمونه سوالات زبان یازدهم با جواب

آزمون پایانی نوبت اول و نوبت دوم زبان یازدهم مشتمل بر موارد زیر است:

speaking
reading
writing
listening
grammar
vocabulary

چنان چه در راهنمای ارزشیابی منتشر شده توسط سازمان تالیف آمده است در ارزشیابی زبان براي نيمسال دوم پنج  نمره به مطالب تدريس شده در نيمسال اول و ده  نمره به مطالب تدريس شده در نيمسال دوم اختصاص مي يابد. مهارتهاي listening و speaking آزمون پاياني( مجموعاً هشت نمره) يك تا دو هفته پيش از آغاز امتحانات پايانيهر نيمسال برگزار مي گردد. مابقي آزمون (دوازده نمره)  در روز امتحان پاياني برگزار خواهد شد.

لینک زیر شما را به صفحه دانلود نمونه سوالات زبان یازدهم هدایت خواهد کرد. در این صفحه می توانید بیش از ده نمونه سوال دی ماه و خرداد ماه زبان یازدهم را دانلود کنید.

دانلودرایگان نمونه سوالات زبان یازدهم  با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات انسان و محیط زیست یازدهم با جواب

نمونه سوالات انسان و محیط زیست یازدهم با جواب

ارزشیابی انسان و محیط زیست یازدهم به صورت ارزشیابی مستمر و پایانی در هر نوبت انجام می گیرد و از بخش های "بیشتر بدانیم" و "مطالعه برای انجام فعالیت" در آزمون های پایانی سوال مطرح نمی شود. برای دانلود نمونه سوالات انسان و محیط زیسا یازدهم در نوبت اول و نوبت دوم به صفحه زیر مراجعه کنید.

دانلودرایگان نمونه سوالات انسان و محیط زیست  یازدهم با جواب


نظرات ارسال شده 0