37 نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی [ به روز رسانی اردیبهشت 1400 ]

در این مطلب مجموعه نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم تجربی مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحانی ریاضی یازدهم تجربی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده‌ایم که می‌توانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید.

قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی ریاضی یازدهم تجربی می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است که می‌توانید آن را مشاهده نمایید.

امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. خوشحال خواهیم شد اگر نظرات خود را در خصوص کیفیت و سطح سوالات با ما در میان بگذارید. نظرات و پیشنهادات شما در ارتقای مطالب سایت و بالا بردن سطح نمونه سوالات جمع‌آوری شده بسیار اثرگذار خواهد بود.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی یازدهم تجربی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی یازدهم تجربی مراجعه کنید.

riyazi-yazdahom

مجموعه نمونه سوال ریاضی یازدهم نوبت اول  

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات ریاضی نوبت اول مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

1.نقاط (1-,1) A و (4,0)B و (0,2)C سه راس یک مثلث اند، نوع مثلث را تعیین کنید.

2.معادلۀ درجه دومی بنویسید که ریشه ها یش  2√-2 و 2 √+2 باشد.

3.معادله زیر را حل کنید:

0=x2 +x)2 +(x2 +x)− 6 )

4.راکتی به طور عمودي رو به بالا شلیک شده t ثانیه پس از پرتاب در ارتفاع h متري از سطح زمین قرار می گیرد که معادلۀ آن به صورت مقابل است:

(h(t) = 200t -4t2(t>0

الف) ارتفاع نقطۀ اوج را بیابید.

ب) چند ثانیه پس از پرتاب، راکت به زمین می رسد؟

5.عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف) برخی نتایج مهم و پر کاربرد که با استدلال استنتاجی به دست می آید ------ نامیده می شود.

ب) در دو مثلث متشابه نسبت مساحت ها با نسبت ------ برابر است.

ج) برای رسم نمودار وارون یک تابع کافی است قرینه نمودار آن تابع را نسبت به ----- رسم کنیم.

د) به تابعی که در زوج های مرتب متفاوت خود مولفه های دوم تکراری نداشته باشند،تابع ------ می گوییم.

6.اگر فاصله دو خط موازی 0=8+ax-12y و10x+ 24y + b = 0- برابر یک باشد b+a را بیابید.

مجموعه نمونه سوال ریاضی یازدهم نوبت دوم

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات ریاضی نوبت دوم مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

1.اگر (A (0,3 و (B (-3,1 و (C (3,1 سه راس یک مثلث باشند:

الف) مثلث را رسم کرده و نوع مثلث را مشخص کنید.

ب) فاصله ی نقطه ی A از وسط ضلع BC (یعنی طول میانه ی AM) را به دست آورید.

2.درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد.

الف) استدلالي كه براساس نتيجه گيري برپايه واقعيت هايي كه درستي آنهاراپذيرفته ايم ، استدلال استقرايي است.

ب) ميانه داده هاي 8 و 18 و 10 و 8 و 15 و 11 و 9 و 10 و 18 عدد 11 است.

ج) اندازه زاويه3 /2π راديان برابر 120 درجه است.

3.معادله log2(x+1)+log2(x+4)=2 را حل کنید.

4. اگر log2=a وlog2=b حاصل log415  را برحسب a,b  بیابید.

5.در پرتاپ دو تاس می دانیم مجموع اعداد رو شده بزرگتر از 6 است با چه احتمالی هر دو عدد رو شده فرد هستند؟

لینک های دانلود

نمونه سوالات نوبت اول ریاضی یازدهم تجربی

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول (دی ماه 97-نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب (دی ماه 97-نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب (دی ماه 97-نمونه سوم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب (دی ماه 97-نمونه چهارم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول  (دی ماه 97-نمونه پنجم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول  (دی ماه 97-نمونه ششم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول  (دی ماه 97-نمونه هفتم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نویت اول با جواب (دی ماه 97 -نمونه هشتم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب (دی ماه 96-نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب (دی ماه 96-نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب (دی ماه 96-نمونه سوم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب (دی ماه 96-نمونه چهارم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب (دی ماه 96-نمونه پنجم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب (دی ماه 96-نمونه ششم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب (دی ماه 96-نمونه هفتم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب (دی ماه 96-نمونه هشتم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب (دی ماه 96-نمونه نهم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با جواب (نمونه اول)

 

نمونه سوالات نوبت دوم ریاضی یازدهم تجربی

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با جواب (خرداد 98-نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با جواب (خرداد 98-نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با جواب (خرداد 98-نمونه سوم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد 98-نمونه چهارم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با جواب (خرداد 97-نمونه نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با جواب (خرداد 97-نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با جواب (خرداد 97-نمونه سوم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با جواب (خرداد 97-نمونه چهارم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با جواب (خرداد 97-نمونه پنجم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با جواب (خرداد 97-نمونه ششم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با جواب (خرداد 97-نمونه هفتم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با جواب (خرداد 97-نمونه هشتم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با جواب (خرداد 97-نمونه نهم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با جواب (خرداد 97-نمونه دهم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با جواب (خرداد 96-نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم (نمونه سوم)

نظرات ارسالی

N N
N N
N N
N N
N N
N N
ا ابوالفضل سهیلی
ب بیژن
N N
ف فرانک شاهین فرد
N N
ر رضا للش
م محمد عشقی
ش شکیبا
م محمد
م محمدعلی
N N
ع علی
N N
N N
N N
m mohadese
N N
N N
N N
م مهران
م مهدی
N N
N N
N N
N N
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی