15 نمونه سوال پیام های آسمانی هشتم [ بروزرسانی دی 98 ]

در این مطلب آرشیو کامل نمونه سوالات امتحانی درس پیام های آسمانی هشتم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) به همراه پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است.

نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم همراه با  پاسخ تشریحی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحانی  پیام های آسمان هشتم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که می‌توانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان هشتم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. خوشحال خواهیم شد اگر نظرات خود را در خصوص کیفیت و سطح سوالات با ما در میان بگذارید.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی هشتم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هشتم مراجعه کنید.

نمونه سوال پیام های آسمانی هشتم

مجموعه نمونه سوال پیام های آسمان هشتم نوبت اول 

نمونه سوال پیام‌های آسمان هشتم نوبت اول با جواب تشریحی (نمونه اول)

نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی نمونه اول

3-به محض ورود کسی به جهنم، جهنمیان با .............. و ............... به استقبال او می روند.

4-خداوند حکیم ........................ را اولین معلم قرآن قرار داد. 

5 -پاداش کارهاي نیک انسان در ماه مبارك رمضان ( طبق فرمایش پیامبر اکرم صلی االله علیه و آله و سلم) .................برابر

ماه هاي دیگر است.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.67 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال پیام‌های آسمان هشتم نوبت اول با جواب تشریحی (نمونه دوم)

نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی (نمونه دوم)

12-بخشی از ثواب نماز همه نمازگزاران سهم چه کسی است؟

13-چرا خداوند به ما عقل داده است؟

14-کسی که در دنیا همواره با زبانش دیگران را آزار می دهد در جهنم چه وضعیتی خواهد داشت؟ 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.26 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال پیام‌های آسمان هشتم نوبت اول با جواب تشریحی(نمونه سوم)

نمونه سوالات پیام های آسمانی هشتم نوبت اول نمونه سوم

یکی ازنام های خداوند غفاراست یعنی چه؟

الف- بخشنده  

ب-امرزنده 

ج-بسیاربخشنده 

د-بسیارآمرزنده

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.53 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال پیام‌های آسمان هشتم نوبت اول با جواب تشریحی(نمونه چهارم)

نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم نوبت اول نمونه چهارم

.

دقت درآیه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت ما رامتوجه ....می کند

الف-غفاربودن خدا 

ب-زیادی   نعمت های خدا 

ج-نظم جهان 

د-شگفتی های  آفرینش

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.81 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال پیام‌های آسمان هشتم نوبت اول(نمونه پنجم)

نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم نوبت اول  نمونه پنجم

درستی یا نادرستی جملات زیر را تعیین کنید.

الف)اگر جایی دود شدیدی وجود داشته باشد و روزه دار چند دقیقه بیشتر آنجا نباشد و با سرفه کردن آنجا را ترک کند، روزهاش

صحیح است

ب)ایستادن زیر دوش آب به طوریکه آب کامل بر روی سر بریزد، روزه را باطل نمی کند

پ)اگر کسی فراموش کند که روزه است و آب بخورد، گناهی نکرده ولی روزهاش باطل است

ت)خوردن دارو روزه را باطل نمی کند

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.18 مگابایت
منبع : همکلاسی

مجموعه نمونه سوال پیام های آسمان هشتم نوبت دوم

 نمونه سوال پیام های آسمان هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه اول)

نمونه سوالات پیام های آسمانی هشتم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی نمونه اول

.صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید

.الف-حق الناس فقط درحقوق مالی مردم است 

.ب-دروغ گفتن حافظه انسان راضعیف می کند 

.ج-انجام هرعملی که سبب تحریک نامحرمان می وشد حرام است 

.د-عفو وگذشت بنده راخوار وذلیل می کند

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.09 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال پیام های آسمان هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه دوم)

نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی (نمونه دوم)

3-نزد خداوند بلند مرتبه جایگاهی است که جز با ................نمی توان به آن رسید. 

4-مالی که از.......بدست می آید زیاد خواهد شد واگر هم زیاد نشود ........نخواهد داشت.

5-دروغ گفتن موجب نابودی .....می شود وانسان رااز......محروم می سازد.

6-ساعتی تفکر ازساعت های طولانی ......بدون تفکر برتر است.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.94 مگابایت
منبع : همکلاسی

  نمونه سوال پیام های آسمان هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه سوم)

نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم نوبت اول نمونه سوم

1-ایه شریفه راترجمه کنید.

واقم الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر

3-اولین مرحله کسب دانش ازنظر پیامبر اسلام کدام گزینه است ؟

الف-سکوت کردن 

ب-به خاطر سپردن 

ج-عمل کردن 

د-اموزش به دیگران 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.1 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال پیام های آسمان هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه چهارم)

نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم نوبت دوم نمونه چهارم

٢ -کسانی که در زندگی برنامه وهدفی ندارند نتیجه کدامیک از عوامل هدر دادن عمر است؟

الف) بی حالی و تنبلی

ب) امروز و فردا کردن

ج) در نظر نگرفتن اولویت ها

د) معاشرت با افراد بی نظم

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.15 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال پیام های آسمان هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه پنجم)

نمونه سوالات پیام های آسمانی هشتم نوبت دوم  نمونه پنجم

1-مهمترین وظایف هرزن ومرد دربرابر نامحرمان چیست؟سه مورد 

2-چرادرروزغدیر خم کافران ومنافقان ازنابودی اسلام ناامید شدند ؟

3-سه مورد ازعوامل هدردادن عمررانام ببرید ؟

4-دعاکردن چه فایده ای دارد؟3مورد

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 5.35 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال پیام های آسمان هشتم نوبت دوم(نمونه ششم)

نمونه سوالات پیام های آسمانی هشتم نوبت دوم  نمونه ششم

در مقابل هر موردی بنویسید صحیح است یا غلط:

ا لف- غفّار به معنی بسیارمهربان است .............

ب-جهنم را خود جهنمیان با ایمان خودبوجود می آورند .............

ج- در بهشت نعمت های همه ی بهشتیان مانند یکدیگر است ............

د- خواندن اذان قبل ازنماز یکی از آداب نماز است .............

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.92 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال پیام های آسمان هشتم نوبت دوم(نمونه هفتم)

نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم نوبت دوم  نمونه هفتم

ب)بااستفاده از کلمه های مناسب جاهای خالی عبارت های زیر را کامل کنید.(5/2نمره)

5یکی از برنامه های اصلی قدرت های بزرگ استعمار گر ............ و....................است.

6اولین سرمایه ی ما برای خوشبختی در دنیا وآخرت .......................................... است .

7یکی از نام های خداوند بلند مرتبه غفّار است غفّار یعنی...................................... .

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال پیام های آسمان هشتم نوبت دوم (نمونه هشتم)

نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم نوبت دوم  نمونه هشتم

3-پاسخ کوتاه دهید .                        
الف-دو امانت گرانبهای پیامبر (ص) کدامند ؟ ........................................................
ب- مهمترین موضوعی که شیعه وسنی در مورد آن اختلاف نظر دارند چیست ؟..................................
ج- کدام حادثه را تمام دانشمندان مسلمان در کتابهای حدیثی وتاریخی خود ذکر کردند ؟........................

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.62 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال پیام های آسمان هشتم نوبت دوم (نمونه نهم)

نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم نوبت دوم  نمونه نهم

3-صحیح وغلط جملات زیررا مشخص کنید

استفاده ازانگشتروگردنبند طلا برای مردان حرام است.

شیعیان واهل سنت درباره مسئله خلاف پس ازپیامبر اختلاف نظر ندارند.

مهمترین شگرد شرکت های بزرگ برای جذب مخاطبان مدسازی است.

اگرکسی درختی را بشکند باکاستن درخت می تواند حق مردم را جبران کند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.6 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

M Mina
10 بهمن 1398
ا امیر
05 بهمن 1398
م ملیکا
27 دی 1398
س سعید
25 دی 1398
ا امیر
24 دی 1398
س سهیل بقایی
23 دی 1398
A A
23 دی 1398
ت توفیقی
22 دی 1398
ع عرشیا محمدی سنقر
21 دی 1398
m miss. a.m
21 دی 1398
a ayda
21 دی 1398
م مهناز افشار
20 دی 1398
ن نیلوفر الماسی
20 دی 1398
م محمد فتحی پور
17 دی 1398
ر رویا
17 دی 1398
ا امید
17 دی 1398
a ayda
17 دی 1398
ب بختیاری
14 دی 1398
ح حسین میرحیدری
13 دی 1398
ت تیم همکلاسی
16 دی 1398
B Baran
17 دی 1398
ح حسین خدادادی
12 دی 1398
R Reyhan
08 دی 1398
م ماتیا
08 دی 1398
ت تیم همکلاسی
08 دی 1398
ب باران
14 دی 1398
ز زهرا سیروسی
08 دی 1398
ت تیم همکلاسی
08 دی 1398
ا امیر محمد رجبی
08 دی 1398
ب بلفقثفلثغثقسفغثقفل
06 دی 1398
م مهسا
06 دی 1398
f fati
06 دی 1398
س سما
05 دی 1398
س سلطان غم
03 دی 1398
ا ارزو
14 دی 1398
پ پرنیا فتحی زاده
26 آذر 1398
س سیدعلی
06 دی 1398
م مهدیه
11 آذر 1398
ا ایمان
03 دی 1398
ت ترلان
10 آذر 1398
a amir
27 مهر 1398
س سیدعلی شرف الاسلامی
06 دی 1398
ر رونا
22 خرداد 1398
ا اکبری
07 دی 1398
ی یلدا
12 خرداد 1398
ب بوق
02 دی 1398
ع علی
08 دی 1398
م محمد نبی زاده خوب عااااااااااااالی
16 دی 1398
p parmida
21 دی 1398
ا اتنا جعفری
11 خرداد 1398
ش شکوفه سلاماتی
08 خرداد 1398
ز زهرا همتی
09 آذر 1398
ع علی اکبری
07 دی 1398
a azita
08 خرداد 1398
ن نادری
06 خرداد 1398
ج جعفر
04 دی 1398
m mamadgamer98
23 دی 1397
ب بیتا
21 دی 1397
ن نفس
16 دی 1397
ر رامتین
10 دی 1397
a a
15 دی 1397
ح حسین
18 دی 1398
L L.F
27 دی 1396
س سید علی چراغچی
20 دی 1398
F FadiaMokhrari
22 دی 1396
n nirvana
18 دی 1396
S Sarina
14 دی 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی