نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات پیام های آسمانی هشتم نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم  که به دنبال امتحانات نوبت دوم(خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمانی  هشتم نوبت دوم( نمونه سوم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم(خردادماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمانی هشتم نوبت دوم(خردادماه)  مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات پیام های آسمانی نوبت دوم(خردادماه):

1-ایه شریفه راترجمه کنید 

واقم الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر

گزینه صحیح راانتخاب کنید 

2-به فرموده امام علی ع پشیمانی چه انسانی ازهمه بیشتر است ؟

الف-انسان بی نماز 

ب-انسان بی ایمان 

مطالب مرتبط

ج-انسان تنبل 

د-انسان عجول 

3-اولین مرحله کسب دانش ازنظر پیامبر اسلام کدام گزینه است ؟

الف-سکوت کردن 

ب-به خاطر سپردن 

ج-عمل کردن 

د-اموزش به دیگران 

4-کدام دانشمند شاگرد امام صادق (ع) بود؟

الف-ابوعلی سینا 

ب-ابوریحان بیرونی 

ج-جابرین حیان 

دزکریای رازی 

نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

جملات صحیح وغلط رامشخص کنید 

5-پیدا کردن راه زندگی بدون دانش وبینش امکان پذیر است 

6-ماموم می تواند تکبیر الحرام راپیش ازامام بگوید 

7-مریم امسال به سن بلوغ رسیده است اوبخواهد ازمرجعی که ازدنیا رفته تقلید کند 

8-وضعیت ما انسان ها درهنگام رفتن ازاین دنیا باانسان های دیگر متفاوت است 

جاهای خالی راباکلمات مناسب پرکنید 

9-یاری دادن خداوند همان یاری ......است 

10-به مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام دین به او مراجعه می کنند .........می گویند 

11-امیرالمونین حکومت رابرای ایجاد عدالت بین مردم پذیرفت 

12-ظرفی راسگ لیسیده یا ازآن آب خورده باید ابتدا .......کرد وسپس آن رادوبارشست 

به سوالات زیرپاسخ دهید 

13-زمین چه چیزهایی راپاک می کند؟

14-راستگویی چه تاثیری براعمال دارد ؟

15-شکرواقعی نعمت چیست توضیح دهید 

16-عزت نفس راتعریف کنید 

17-دوموردازآثارصدقه دادن رابنویسید 

18-امام رضا (ع) درباره ی حکمت حلال وحرام چیزها چه فرموده اند ؟

19-فرشتگان به نمازگزارباایمان چه می گویند؟

20-مهم ترین فایده حجاب رابنویسید 

21-مسئولیت مشترک مردان وزنان برای حفظ پاکی جامعه چیست ؟

22-کدام دوویژگی اگر درکسی نبود باید ازاوپرهیز کرد ؟

23-سه مورد ازویژگی های اخلاقی حضرت زهرا (س) راذکر کنید 

24-سه مورد ازفواید نماز جماعت رابنویسید

25-سه مورد ازراه های درمان تنبلی رافقط نام ببرید 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.1 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

ن نادری
06 خرداد 1398
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی