نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی(نمونه دوم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

توضیح نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


سوال 1- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .

 الف)یکی از نام های خداوند بلند مرتبه عفّار است یعنی ......................... .

ب)دو امانت گرانبهایی که پیامبر (ص) در میان مردم به جا گذاشته ......................... و ......................... می باشد . ج)انجام هر عملی که سبب تحریک نامحرمان شود ......................... است .

د)از مهمترین شگرد شرکت های بزرگ برای جذب مخاطبان ......................... است . 

هـ)طبق سخن امام علی (ع) ......................... شخصیت درونی انسان را آشکار می سازد

نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی(نمونه دوم )

سوال 2- درست و نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید .

الف)اگر کمربند نمازگزار از چرم گاو باشد نمازش باطل است . 

مطالب مرتبط

ب)اگر فقط دکمه لباس نمازگزار غصبی باشد ، نمازش باطل است . 

ج)اگر روزه دار فراموش کند که روزه است و یکی از مبطلات روزه را انجام دهد روزه اش صیح است .

د)جهنم را خود جهنمیان با اعمال خود بوجود آورده اند .

سوال 3- گزینه درست را انتخاب کنید . الف)احکام اسلامی با چه هدفی وضع شده اند ؟

الف)حفظ سلامتی               ب)آرامش روحی                   ج)رستگاری انسان            د)همه موارد

ب)وقتی از دوزخیان می پرسند چرا در جهنم هستید چه می گویند ؟

الف)از دستورات خدا پیروی نکردیم                                ب)مال حرام خوردیم

 ج)ظلم کردیم                                                           د)از نمازگزار

سوال 4- جملات زیر را با کلمات مناسب داده شده کامل کنید .

الف)خداوند به همه گناهکاران وعده ......................... داده است . (عذاب ، آمرزش ، غضب)

 ب)دعای بنده ای که ......................... پاک نباشد بالا نمی رود . (لباسش ، درآمدش ، دلش)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.5 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی