نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی(نمونه دوم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات پیام های آسمانی هشتم نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم  که به دنبال امتحانات نوبت دوم(خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمانی  هشتم نوبت دوم( نمونه دوم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم(خردادماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمانی هشتم نوبت دوم(خردادماه)  مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات پیام های آسمانی نوبت دوم(خردادماه):

الف-پیام آیه وقال ربکم ادعونی استجب لکم رابنویسید

ب-جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید 

1-ازرحمت خداوند دوراست کسی که .....و........عمومی راآلوده کند 

2-یکی ازبرنامه های اصلی قدرت های استکباری ............دربین ملت های مسلمان است 

3-نزد خداوند بلند مرتبه جایگاهی است که جز با ................نمی توان به آن رسید 

4-مالی که از.......بدست می آید زیاد خواهد شد واگر هم زیاد نشود ........نخواهد داشت 

5-دروغ گفتن موجب نابودی .....می شود وانسان رااز......محروم می سازد

6-ساعتی تفکر ازساعت های طولانی ......بدون تفکر برتر است 

مطالب مرتبط

7-زندگی خودرابراساس الگوهای ........بنا نکنیم 

8-نگاره کردن به نامحرمان تیری ازتیرهای زهرآگین ..................است 

نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی(نمونه دوم )

ج)درستی ونادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید 

1-مصرف گرایی ارتباطی باوابستگی به بیگانگان ندارد

2-خداوند برخی ازافراد رابه خاطر جبران گناهان به دنیا برمی گرداند 

3-وقتی کسی به دیگری ناسزامی گوید دردل اوبذرکینه ودشمنی می کارد 

4-چنان چه کسی درحال کارکردن مرگش فرارسد درحال عبادت خداوند ازدنیا رفته است 

5-دعا بنده ای که درشکمش حرام باشد اجابت نمی شود 

6-گاهی یک قدرت استعماری دلسوزانه ازیک طرف درگیری حمایت می کند 

7-ردشدن ازایستگاه حق الناس به رضایت مردم بستگی دارد 

8-روزحسابرسی درتوقف گاه های مختلفی به پرونده اعمال رسیدگی می شود

د-سوالات چهارگزینه ای 

1-کوتاهی درانجام کدام یک ازحقوق سه گانه جبرانش مشکل تر است ؟

الف-حق الله 

ب-حق النفس 

ج-حق الناس 

د-گزینه ب وج 

2-دررابطه شیعیان واهل سنت کدام گزینه نادرست است ؟

الف-شیعیان اهل سنت  برادران یکدیگرند 

ب-بیش تردرعقاید اسلامی واحکام دینی باهم مشترک هستند 

ج-شیعه وسنی درمسئله خلافت اتفاق نظر دارند 

د-همه مسلمانان جریان تکفیری راانحراف ازدین الهی می دانند 

3-پیرامون اداب دعا کدام گزینه نادرست است؟

الف-رعایت آن ها باعث جلب توجه بیش ترخداوند می گردد 

ب-آداب تاثیری درزودتر یادیرتر شدن اجابت دعا ندارد

ج-دعاها راباصلوات برپیامبر وآل او آغاز کنیم 

د-ابتدا برای دیگران دعا کنیم بعد بای خودمان 

4-تلاش برای برطرف کردن عیوب خودوپرداختن به کاستی های خود راه درمان کدامیکی ازگناهان زیبا است ؟

الف-غیبت کردن 

ب-سخن چینی 

ج-دروغگویی 

د-ناسزاگویی

5-معاشرت باافراد بی نظم .......

الف-موجب می وشد مانیز مانند ان ها رفتار کنیم 

ب-تاثیری درزندگی ما ندارد 

ج-موجب می شود به کارشان نظم دهیم 

د-اشکالی به وجود نمی آورد 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.94 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

ر رونا
22 خرداد 1398
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی