نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی(نمونه اول )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات پیام های آسمانی هشتم نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم  که به دنبال امتحانات نوبت دوم(خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمانی  هشتم نوبت دوم( نمونه اول) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم(خردادماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمانی هشتم نوبت دوم(خردادماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات پیام های آسمانی نوبت دوم(خردادماه):

جاهای خالی راباکلمات مناسب مقابل پرکنید

(عقل -باطل -حرام -اندیشیدن -مدلسازی )

الف-خداوند بهشت رابر هرفحش دهنده ی بدزبان .......کرده است 

ب-یک ازتفاوت های انسان باحیوانات وگیاهان ...... و.....است 

ج-اصلی ترین شگردشرکت های بزرگ برای جذب مخاطبان ......است 

د-اگر نمازگزاردرمکان غصبی نماز بخواند نمازش ....است 

باعبارت  ص غ  پاسخ دهید

الف-حق الناس فقط درحقوق مالی مردم است 

ب-دروغ گفتن حافظه انسان راضعیف می کند 

ج-انجام هرعملی که سبب تحریک نامحرمان می وشد حرام است 

د-عفو وگذشت بنده راخوار وذلیل می کند

مطالب مرتبط

گزینه صحیح را انتخاب نمایید 

الف-این عبارات برای چه اعمال عبادی به کار رفته است ستون دین معراج مومنان سد محکمی دربرابر شیطان

نماز

روزه 

زکات 

انفاق

نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی(نمونه اول )

ب)نزدیکترین دعاها به اجابت دعای کسی است  که

ابتدا برای خود دعا می کند

ابتدا استغفارمی کند 

برای پدر ومادر خوددعا می کند 

دردعاهای پنهانی اش ابتدا برای دیگران دعا می کند 

ج)این ایه اشاره به چه کسانی دارد که قرآن مورد سرزنش قرارگرفته اند

ویل للمطففین الذین اذاکتالوا علی الناس یستوفون 

دروغگویان

غیبت کنندگان 

کم فروشان 

کسانی که درنمازشان کوتاهی می کنند

د)باتوجه به سخن امام حسن عسگری ع زشتی ها همگی درخانه ای جمع شده اند که  کلید ان .......است 

حسد 

دروغ 

بی حیاتی 

ناسزاگویی

ه)اولین سرمایه برای خوشبختی دردنیا وآخرت همین ....است 

زندگی وعمر 

دعای پدرومادر 

نماز 

کارحلال 

آیه شریفه مقابل را ترجمه کنید ؟

صوموا تصحوا 

جمله زیررا ازحضرت علی ع درباره آفرینش انسان می باشد را کامل کنید 

ازخلقت این انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند 

دومورد ازفواید روزه را بنویسید ؟

درچهار وقت فرصت برای دعاکردن غنیمت می باشد سه مورد راذکر کنید ؟

نداشتن پوشش مناسب درزنان موجب بروز چه مشکلاتی می گردد؟2مورد 

کارکردن چه فوایدی برای فرد وجامعه دارد سه مورد رابیان کنید ؟

حق الله را تعریف کنید وبرایش مثالی ذکر کنید ؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.09 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی