نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سیزدهم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید

درمورد نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانید نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی می توانید سایر نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی را دریافت نمایید همچنین در مراجعه به پست آرشیو نمونه سوالات امتحان یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.


سوال 1-   درست یا نادرست بودن گزاره زیر را تعیین کنید

5 اول نیست اگر و تنها اگر5 مربع کامل باشد

 

سوال 2- عددی به تصادف از بین اعداد1تا 100 انتخاب می کنیم. احتمال آنکه عدد انتخابی بر3 بخش پذیر باشد، ولی بر5 بخش پذیر نباشد را محاسبه نمایید


نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سیزدهم )


سوال 3- خانوادهای دارای4 . فرزند است. احتمال اینکه دوفرزند این خانواده پسرباشند ................. است


سوال 4-نمرات کارنامه دانش آموزی از15درس به صورت زیر است .

0و1و3و14و14و15و16و16و17و17و18و18و18و19و20

اولا: میانگین و میانه و مد دادهها را به دست آورید

ثانیا: کدام شاخص وضعیت تحصیلی این دانش آموز را بهتر مشخص میکند؟ چرا؟ 

ثالثا: نمودار جعبهای را برای دادههای فوق رسم کنید.


سوال 5- جاهای خالی را پر کنید.

الف) برای متغیرهای پیوسته از نمودار .......... و برای متغیرهای کیفی از نمودارهای.............. و ................ استفاده میشود.

ب) درمحاسبه شاخص مرکزی برای تحلیل جامعه اگر داده پرت (دور افتاده) داشته باشیم دیگر شاخص .......... شاخص خوبی برای تصمیم گیری نیست. 

ج) دقت برآورد میانگین به ................... و ................ بستگی دارد


سوال 6- سه ماشینa,b,c به ترتیب 30و50و20درصد از کل تعداد اقلام کارخانهای را تولید میکنند. درصد محصولات معیوب این ماشین هابه ترتیب 4و3و5درصداست. اگر یک قلم جنس به طور تصادفی انتخاب شود. احتمال آنکهاین جنس معیوب باشد چقدر است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.45 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0