نمونه سوال نهم

نمونه سوالات نهایی نهم در درس های عربی، دینی، قرآن، ریاضی، فارسی، علوم؛ مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی و آمادگی دفاعی را در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) همراه با جواب

نمونه سوالات نهم با جواب

به روز رسانی آذر99: [ اضافه شدن نمونه سوالات جدید]

سال نهم سال مهمی است از آنجا که پایان یک دوره تحصیلی و آغاز دوره تحصیلی دیگری را رقم می زند. در این سوال بخشی از آزمون های دی ماه و تقریبا تمام آزمون های خرداد ماه به صورت هماهنگ و یا نهایی برگزار می شود. به همین دلیل حل کردن نمونه سوالات مختلف به خصوص نمونه سوالات نهایی در آمادگی قبل از امتحانات نوبت اول و نوبت دوم اهمیت بسیاری دارد

ما در همکلاسی بیش از صد و شصت مجموعه نمونه سوال نهم را برای شما گردآوری کرده ایم که بیش از صد نمونه سوال از نمونه سوالات فوق، نمونه سوالات هماهنگ استانی هستند. مجموعه نمونه سوالات فوق  نمونه سوالات امتحانی نهم نوبت اول (دی ماه) و همچنین نمونه سوالات امتحانی نهم نوبت دوم (خرداد ماه) را در درس های پیام های آسمانی ،ریاضی، عربی، فارسی، علوم ،مطالعات اجتماعی، زبان، قرآن و آمادگی دفاعی پوشش می دهد.

می توانید نمونه سوالات هر درس را به صورت جدا گانه همراه با جواب دانلود نمایید.

ما تا حد امکان بر آن بوده ایم تا نمونه سوالات به روز و متنوعی را در این مطلب پوشش دهیم. نمونه سوالات گرد آوری شده مربوط به آزمون ها و امتحانات نهایی برگزار شده در سال های 99، 98، 97 و 96 می باشد. تلاش ما بر این بوده است تا نمونه سوالات را همراه با جوابشان برای شما نشر میدهیم.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص سطح و کیفیت نمونه سوالات ارائه شده با ما در میان بگذارید. نظرات شما در ارتقای نمونه سوالات جمع آوری شده بسیار موثر خواهد بود. 

برای دانلود نمونه سوالات نهم کافی است بر روی لینک هر درس که در ادامه مطلب آمده است کلیک کنید تا به صفحه دانلود هدایت شوید.

دانلود نمونه سوالات نهایی عربی نهم همراه با جواب

نمونه سوالات عربی نهم همراه با جواب

در ارزشیابی از درس عربی نهم چنان چه در قسمت پیشگفتار کتاب درسی عربی نهم آمده است  پانزده نمره از مجموع بیست نمره مربوط به امتحان کتبی عربی و پنج  نمره به قرائت و مکالمه اختصاص دارد. همچنین  از طرح سوال در ترجمه فارسی به عربی باید خودداری شود. همچنین درکتاب قید شده است که تبدیل مذکر به مونث یا مخاطب به غیر مخاطب و جمع به غیر جمع در عربی از اهداف کتاب عربی نهم نیست و لذا نباید سوالات بدینگونه طرح شوند. 

برای آشنایی با نمونه سوالات نهایی عربی نهم ما بیش از ده مجموعه نمونه سوال نهایی را در دو نوبت اول و دوم گردآوری کرده ایم. با کلیک بر روی لینک زیر به صفحه دانلود هدایت خواهید شد. در این صفحه قبل از دانلود هر نمونه سوال تصویری از ان را خواهید دید که در صورت رضایت از کیفیت فایل می توانید آن را دانلود نمایید. 

نمونه سوال عربی نهم

دانلود نمونه سوالات نهایی  پیام های آسمان نهم همراه با جواب

 نمونه سوالات پیام های آسمانی نهم همراه با جواب

کتاب پیام های آسمانی نهم آخرین کتاب از مجموعه کتاب های پیام های آسمانی متوسطه دوم است. مطابق با آنچه در راهنمای ارزشیابی نهم آمده است . امتحان پایانی نوبت اول شامل ارزشیابی از 6 درس اول خواهد بود و در امتحان پایانی نوبت دوم 6 درس اول 6 نمره را به خود اختصاص می دهند و 6 درس دوم یعنی درس های هفتم تا دوازدهم 14 نمره از مجموع بیست نمره را به خود اختصاص می دهند.

برای دانلود نمونه سوالات پیام های آسمانی نهم در هر دو نوبت دی ماه و خرداد ماه بر روی لینک زیر کلیک کنید و بیش از ده نمونه سوال هماهنگ استانی را دریافت نمایید.

نمونه سوال پیام های آسمانی نهم

دانلود نمونه سوالات ریاضی نهم با جواب

 نمونه سوالات ریاضی نهم همراه با جواب

ریاضی نهم مشتمل بر هشت فصل است و ساختارهر فصل مبتنی بر  سه بخش فعالیت، کار درکالس و تمرین  می باشد. در خصوص نحوه ارزشیابی از ریاضی نهم و بارم بندی آن مطابق با آنچه در راهنمای ارزشیابی این مقطع در وب سایت تالیف کتب درسی آمده است: نوبت اول شامل 4 فصل اول می باشد که فصل اول و دوم نه نمره و فصل سوم و چهارم ده نمره را به خود اختصاص می دهند. این 4 فصل در نوبت دوم هفت نمره را به خود اختصاص می دهندو سیزده نمره باقی مانده اختصاص به فصل های 4 تا هشتم کتاب درسی دارد.

برای دانلود نمونه سوالات ریاضی نهم در نوبت اول و نوبت دوم به صفحه زیر مراجعه نمایید. در لینک زیر نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم را همراه با جواب تشریحی می توانید دانلود کنید.

نمونه سوال ریاضی نهم

دانلود نمونه سوالات نهایی فارسی و نگارش (املا و انشا)  نهم با جواب

 نمونه سوالات فارسی نهم همراه با جواب

فارسی و نگارش نهم متوسطه همچون دیگر مقاطع تحصیلی در قالب دو کتاب جداگانه تدریس می شود. ارزشیابی از این دو درس نیز در قالب دو یا سه آزمون متفاوت صورت می گیرد: آزمون فارسی (20 نمره) ، آزمون املا (20 نمره) و آزمون نگارش و انشا (20 نمره) ، ارزشیابی از درس فارسی به صورت شفاهی و کتبی صورت می گیرد که هر یک به صورت جداگانه ده نمره را به خود اختصاص می دهند. املا و انشا نیز هر یک 20 نمره جداگانه را به خود اختصاص می دهند.

در همکلاسی در سه دسته بندی جداگانه نمونه سوالات فارسی ، املا و انشا و نگارش نهم را برای دانلود فراهم آورده ایم که با مراجعه به صفحات ذیل می توانید این مجموعه نمونه سوالات را برای هر دسته بندی دریافت نمایید.

نمونه سوال فارسی نهم

نمونه سوال انشا نهم

نمونه سوال املا نهم

دانلود نمونه سوالات نهایی علوم نهم با جواب

نمونه سوالات  علوم نهم متوسطه با جواب

ارزشیابی از علوم تجربی نهم به صورت کتبی و عملی صورت می گیرد. 15 نمره به آزمون کتبی اختصاص دارد و 5 نمره مربوط به آزمون عملی است. در آزمون عملی توجه به موارد زیر حائز اهمیت است:

-طراحي آزمايش بر اساس مفاهيم كتاب درسي
-اجراي آزمايش
-تفسير نتايج آزمايش
-ساخت ابزار، مدل يا وسايل مرتبط با مفاهيم درسي
-مشاهده دقيق پديده ها
-كاربرد ابزار
-اندازه گيري
-رعايت نكات ايمني و توجه به هشدارها

ما بیش از پانزده مجموعه نمونه سوال نهایی علوم نهم را در نوبت اول و نوبت دوم گردآوری کرده ایم که می توانید با کلیک بر روی لینک زیر دریافت نمایید

نمونه سوال علوم نهم

دانلود نمونه سوالات  مطالعات اجتماعی نهم با جواب

نمونه سوال مطالعات نهم با جواب

در خصوص ارزشیابی از مطالعات اجتماعی نهم در مقدمه این کتاب چنین آمده است: "ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی، به صورت جمع ارزشیابی مستمر و ارزشیابی کتبی پایانی در هر نوبت تحصیلی صورت می‌گیرد و در هر نیمسال ٢٠ نمره به ارزشیابی مستمر و ٢٠ نمره به آزمون پایانی اختصاص می‌یابد. توجّه داشته باشید که منظور از ارزشیابی مستمر، آزمون های مکرّر نیست. ارزشیابی مستمر، کلیه فعّالیت های خارج از کلاس و داخل کلاس نظیر انجام دادن فعّالیت ها، شرکت در بحث و گفت وگو، درست کردن روزنامه دیواری و مدل و نمونک (ماکت)، پرس وجو و تحقیق و نوشتن مطلب و گزارش و جمع آوری عکس یا نمونه ها را دربر می گیرد. بارم بندی مربوط به هریک از فعّالیت ها را، که متعاقباً اعلام می شود، رعایت کنید."

نمونه سوالات نهایی مطالعات اجتماعی نهم در نوبت دی ماه و خرداد ماه را با کلیک بر روی لینک زیر دریافت نمایید.

نمونه سوال مطالعات اجتماعی نهم

دانلود نمونه سوالات نهایی زبان نهم با جواب

نمونه سوالات  زبان نهم  با جواب

ارزشیابی پایانی زبان نهم ترکیبی از سه مهارت گفتاری، شنیداری و آزمون کتبی شامل لغات و قواعد است و در کل به سه بخش تقسیم می گردد:

Speaking به صورت شفاهی (5 نمره)

listening بدین صورت که فایل صوتی پخش می شود و دانش اموزان به صورت مکتوب به سوالات پخش شده پاسخ می دهند (5نمره)

writhing and reading درک مطلب از طریق خواندن و نوشتن (10 نمره) برای تسهیل در طراحی سئوالات بخش مهارتهای نوشتاری و خوانداری، این قسمت از آزمون از بیست نمره طراحی و در نهایت تقسیم بر دو می گردد.

برای آشنایی بیشتر با آزمون های نهایی زبان نهم می توانید نمونه سوالات زیر را به رایگان دانلود نمایید. نمونه سوالات فوق نمونه سوالات هماهنگ استانی هستند که هم نوبت اول و هم  نوبت دوم را پوشش می دهند. به کلیک بر روی لینک زیر به صفحه دانلود این نمونه سوالات هدایت خواهید شد.

نمونه سوال زبان نهم

دانلود نمونه سوالات نهایی قرآن نهم با جواب

 نمونه سوالات قرآن نهم  با جواب

ارزشیابی وبارم بندی قرآن نهم کتبی و شفاهی است. ده نمره به آزمون شفاهی و ده نمره از مجموع بیست نمره به آزمون کتبی تعلق دارد. در آزمون شفاهی 4 سطر از آیات قرآنی دروس مد نظر توسط دانش آموز صورت می گیرد و برای هر کلمه غلط 25 صدم نمره کسر می گردد. 

آزمون های کتبی را می توانید با کلیک بر روی لینک زیر دریافت کنید. نمونه سوالات گردآوری شده نهایی بوده و همراه با جواب می باشند.

نمونه سوال قرآن نهم

دانلود نمونه سوالات نهایی آمادگی دفاعی نهم با جواب

نمونه سوالات نهم با جواب

ارزشیابی از آمادگی دفاعی نهم متوسطه همچنان که در راهنمای بارم بندی منتشر شده توسط دفتر تالیف کتب درسی آمده است ترکیبی از نمره عملی و نمره کتبی آزمون آمادگی دفاعی است بدین صورت که از مجموع بیست نمره 12 نمره آزمون تئوری و کتبی است و هشت نمره به آزمون عملی اختصاص می یابد. نمرهعملي دانش آموزان با توجه به موارد ذيل تعيين مي گردد:
 مشاركت فعال دانش آموزان در فرايند آموزش
 تلاش فردي و گروهي دانش آموزان نسبت به پرسش ها و فعاليت هاي طراحي شده
 تحقيق و پژوهش در مواردي كه دبير و كتاب درسي مشخص مي كند
 ياد گيري مهارت هاي عملي دروس مختلف مانند نظام جمع، جنگ افزارشناسي، زلزله و.......

با کلیک بر روی لینک زیر به صفحه دانلود نمونه سوالات نهایی دفاعی نهم هدایت خواهید شد.در این صفحه بیش از پانزده مجموعه نمونه سوال نهایی نوبت اول و نوبت دوم دفاعی نهم را فراهم آورده ایم که می توانید دریافت کنید.

نمونه سوال آمادگی دفاعی نهم


نظرات ارسال شده 8

ع
عباس مظاهری

با سلام و احترام. تشکر فراوان

س
سوگندبزرگ زاده

از نظرمن برنامه تون خیلی عالی بود خیلی ممنون

م
محمد امین قهرمانی

نظر من درباره‌ی این برنامه عالی است

م
مریم خدایی

بسیار عالی است

ن
نسیم

واقعا عالی بود ممنون

ش
شایان

سلام و عرض و ادب خییییییییییئلی عالیییییییی بود ممنونم

ش
شایان

ممنون خیییییییییییییلی مطلب جالبی بود دستتون درد نکنه

ا
اریا هوسیار

ممنون از سایت خوبتون . عالی بود