نمونه سوال ریاضی نهم

در این مطلب آرشیو کامل نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) به همراه پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است.

نمونه سوالات ریاضی نهم با جواب تشریحی

مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحان ریاضی نهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده‌ایم که می‌توانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. خوشحال خواهیم شد اگر نظرات خود را در خصوص کیفیت و سطح سوالات با ما در میان بگذارید.نظرات و پیشنهادات شما در ارتقای مطالب سایت و بالا بردن سطح نمونه سوالات جمع‌آوری شده بسیار اثرگذار خواهد یود.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی نهم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی نهم مراجعه کنید.

نمونه سوال ریاضی نهم

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول با جواب تشریحی (نمونه اول):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب 1

1-درستی با نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید 

الف-مجموعه ای که 3عضو داشته باشد 9زیرمجموعه دارد 

ب-مجموعه ی اعداد طبیعی بین 7و8مجموعه تهی می باشد 

ج-عبارت های مندرج در فایل دانلود به ازای a=2 تعریف نشده است 

د-اگر کره ای رابایک صفحه برش دهیم سطح بریده شده دایره است 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.71 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول با جواب تشریحی (نمونه دوم):

نمونه سوالات  هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب 2

با توجه به نمودار ون مقابل به موارد خواسته شده پاسخ دهید 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.11 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول با جواب تشریحی (نمونه سوم):

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی3

جملات درست را با ( √) و نادرست را با (×) مشخص کنید.

الف - دو مربع همواره متشابه اند.

ب - عدد π یک عدد گویاست .

ج- اجتماع هر مجموعه با مجموعه تهی برابر است با خودش .

د - عبارت  سه عدد زوج متوالی یک مجموعه را مشخص می کند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 6.74 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول با جواب تشریحی(نمونه چهارم):

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی 4

ازدرون کیسه ای حاوی 3مهره قرمز5مهره سفید و4مهره بنفش یک مهره را به تصادف خارج کردیم احتمال های زیر را حساب کنید 

1-مهره سفید بیابید 

2-قرمزیا بنفش بیابید 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 5.46 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول(نمونه پنجم):

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول با جواب 5

از بین اعداد طبیعی زوج کوچکتر از سی، یک عدد را به تصادف انتخاب می‌کنیم.

الف) احتمال اینکه عدد انتخابی اول باشد چه‌قدر است؟

ب) احتمال اینکه عدد انتخابی مضرب 6 نباشد چه‌قدر است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.1 مگابایت
منبع : همکلاسی


بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه اول):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب1

اگر تاسي را بيندازيم چقدر احتمال دارد:

الف)عدد رو شده زوج واّول باشد.

ب)عدد رو شده كوچکتر از5باشد

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه دوم):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب2

ب ) عبارت های زیر را تجزیه کنید

4a2-25=

X2+7x+12=

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه سوم):

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب3

سوال 1- درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف )ریشه سوم 125عدد5می باشد

ب) هر عدد طبیعی، یک عدد حقیقی است

ج) هر دو مثلث متساوی الساقین با هم متشابه هستند

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه چهارم):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب4

سوال 1- درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید

الف)عبارت سه شاعر ایرانی یک مجموعه را مشخص می کند.

ب) هر دو مستطیل دلخواه، باهم متشابه هستند

ج)ریشه سوم 8 عدد 2 می باشد

د)هرعدد صحیح یک عدد گویا است

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه پنجم):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب5

سوال 7-الف)مساحت يک كلاه(عرق چين)به شکل رويه ی نيم كرهبه قطر 20سانتی متر را بیابید.

ب)نسبت حجم به سطح كل مکعبي  به طول ضلع  a به دست آوريد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه ششم):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب6

ب)کدام گزینه عددی گنگ است ؟

14/3

 پی 

  76/2

  0/03003000

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه هفتم):

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب7

ب-اگرخانواده ای دارای سه فرزند باشد چقدر احتمال دارد:

1-دراین خانواده دقیقا سه دختر داشته باشد ؟

2-هرسه فرزند این خانواده هم جنس باشند؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.63 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه هشتم):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب 8

2-درهریک ازپرسش های زیر گزینه درست را مشخص کنید 

الف-نمایش اعشاری کدام یک ازکسرهای متناوب است ؟

1-سه دوم

2-سه بیستم 

3-هفت دوازدهم

4-هفت چهارم 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.71 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه نهم):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم 9

ج-عرض ازمبداء خطی به معادله 5x+3y=6 برابراست با :

1-شش پنجم 

2-سه پنجم 

3-سه 

4-دو

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.87 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه دهم):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب 10

مساحت کل یک نیم کره تو پر به شعاع 4 سانتی متر را به دست آورید . (نوشتن فرمول الزامی است)

الف-قاعده هرمی مثلث قائم الزاویه به اضالع قائمه 4و11 سانتی متر و ارتفاع هرم 12سانتی متر است. حجم هرم را به

دست آورید. (نوشتن فرمول الزامی است)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.46 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

م محمد مهدی خورشیدوند
03 شهریور 1398
ز زینب
08 مرداد 1398
H HOSSEIN
17 مرداد 1398
م متاسفانه متس
18 مرداد 1398
هایوسوک
09 خرداد 1398
ا امیر حافظ
20 بهمن 1397
ر رضا غبیشاوی
02 دی 1397
ن نساافشار
08 خرداد 1398
N N
24 اردیبهشت 1398
ح حسین رییسی
29 اردیبهشت 1397
. ....
05 خرداد 1397
. ....
02 خرداد 1397
ر راژان
01 خرداد 1397
ن نیوشا
01 خرداد 1397
م مارینا
09 فروردین 1398
م مطهری
12 دی 1397
m m.reza
03 خرداد 1397
f fat
31 اردیبهشت 1397
ک کامران کیوان پژوه
28 خرداد 1397
E Erfan
05 اسفند 1396
ع علی محمدی
08 خرداد 1398
ر رضا
26 فروردین 1398
ر رضا
26 فروردین 1398
f faty joon
21 دی 1397
n no name
13 دی 1397
ص صدف نیازبخش
12 دی 1397
p paryaaa
05 دی 1397
d davood khan
24 آذر 1397
N Niayesh
15 فروردین 1397
h hana
14 فروردین 1397
ب به تو چه
03 اسفند 1396
A Arefeh_H
29 دی 1396
A AK
24 آبان 1397
n no name
13 دی 1397
ع علی
22 دی 1396
A Ali
21 دی 1396
ی یه آشنا
16 دی 1396
21 دی 1396
N Naele
16 دی 1396
م ممد
15 دی 1396
ج جواد
15 دی 1396
a ali
14 دی 1396
N Nazila
14 دی 1396
س سوسن بلا
13 دی 1396
M Mobin
12 دی 1396
N Nozari♡Amir
10 دی 1396
س سینا
10 دی 1396
M Mazeyar
10 دی 1396
a ali
14 دی 1396
m m
09 دی 1396
ک کوثر
09 دی 1396
S SH
08 دی 1396
s sara
08 دی 1396
K Komeil
08 دی 1396
K Komeil
08 دی 1396
م محمد
08 دی 1396
ع عالی هست اما میتونست بهترباشد
08 دی 1396
ع عالی هست اما میتونست بهترباشد
08 دی 1396
ع عالی هست اما میتونست بهترباشد
08 دی 1396
t tiger
08 دی 1396
s salammottahedikhales
08 دی 1396
s salammottahedikhales
08 دی 1396
ح حسن
08 دی 1396
ا امیر عباس
08 دی 1396
B BAEK HYUN
07 دی 1396
ف فاطمه
07 دی 1396
A Ali asghar
05 دی 1396
N N
03 دی 1396
* **SHEIDA**
01 دی 1396
ف فادیا
10 خرداد 1398
س سمانه مومنی مدرس ابتدایی و راهنمایی
21 آبان 1398
ت تیم همکلاسی
23 آبان 1398
ف فاطمه زارعی
16 آبان 1398
ع علی رضا چراغی
15 آبان 1398
ت تیم همکلاسی
16 آبان 1398
م محمد امین گلزار
10 آبان 1398
ت تیم همکلاسی
16 آبان 1398
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی