17نمونه سوال زیست دهم [ بروزرسانی دی 98 ]

در این مطلب مجموعه کاملی از نمونه سوالات زیست دهم تجربی را همراه با جواب تشریحی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) می‌توانید به صورت کاملا رایگان دانلود نمایید.

نمونه سوالات زیست دهم تجربی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دهم  تجربی مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحانی زیست دهم تجربی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده‌ایم که می‌توانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی زیست دهم  می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. خوشحال خواهیم شد اگر نظرات خود را در خصوص کیفیت و سطح سوالات با ما در میان بگذارید.نظرات و پیشنهادات شما در ارتقای مطالب سایت و بالا بردن سطح نمونه سوالات جمع‌آوری شده بسیار اثرگذار خواهد یود.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی دهم تجربی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی دهم تجربی مراجعه کنید.

نمونه سوالات زیست دهم تجربی

مجموعه نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول 

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه اول)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه اول):

.درپرسش های  چهارگزینه ای زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید 

الف-کدام یک درمورد پزشکی شخصی نادرست است ؟

.پزشک می تواند دران ازبیماریهای ارثی فرد آگاه شود

.اساس تشخیص ودرمان مشاهده حال بیمار توسط پزشک است

.دران پیش بینی بیماریهای که فرد درآینده قراراست به ان مبتلا شود امکان پذیر است

.روش های درمانی ودارویی خاص هرفرد توسط پزشک به وی ارائه می شود

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.82 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه دوم)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه دو):

درستی یا نادرستی هریک ازعبارت های زیررابدون ذکر دلیل مقابل آن مشخص کنید

-دنا درهمه جانداران وجود دارد وکاریکسانی انجام می دهد 

بافت کوچک ترین واحدی است که همه ویژگی های حیات رادارد

اگر انقباض بندازه انتهای معده  کافی نباشد فرددچاربرگشت اسید می شود 

درون بینی روشی است که باآن می توان درون بخش های مختلف بدن ازجمله معده وپیلوررامشاهده کرد

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.14 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه سوم)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه سه):

2-جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کرده و در برگه پاسخ بنویسید. 

ج- تاثیر اعصاب پاد هم حس باعث ...................ترشح بزاق و ..................حرکات روده می شود.

د- بافت ...................در تشکیل دریچه میترال قلب نقش دارد.

ه- برچاکنای در هنگام بلع، مانع ورود غذا به ...................می شود

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.34 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه چهارم)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه 4):

ج-پرسش های چهارگزینه ای :

1-همه موارد به جز .........ازمزایای تولید گازوئیل زیستی حاصل ازدانه  آقتابگردان است 

1-عدم سرطان زایی 

2-تجدید ناپذیر بودن 

3-عدم تولید باران اسیدی 

4-تولید کربن دی اکسید کمتر ازگازوئیل غیر زیستی 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.93 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه پنجم)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه 5):

1-کدام یک از جملات زیر درست و کدام یک نادرست است؟لطفاً بدون ذکر دلیل فقط با نوشتن

عبارت(درست – نادرست) پاسخ دهید

الف- پروانه ها هرسال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می پیماید.

ب-ترکیب مواد در مایع بین یاخته ای، شبیه خوناب است و مایع بین یاخته ای به طور دائم مواد
مختلفی را با خون مبادله می کند.

ج-هرچه اختالف غلظت آب دردوسوی غشا کمتر باشد،فشار اسمزی بیشتر است و آب سریع تر
جابه جا می شود.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.75 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول(نمونه ششم)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه 6):

سوال 4- اجزای سازنده لایه زیر مخاط لوله گوارش را بنویسید.

سوال 5- چه زمان جهت حرکات کرمی لوله گوارش را بنویسید .

سوال 6- درچه مواقعی بندازه انتهای مری شل می شود؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.07 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول(نمونه هفتم)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه 7):

سوال 3- صحیح وغلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.جملات غلط را تصحیح کنید.

الف)ویتامین A به روش اسمز جذب می شود.

ب)سیاهرگ باب ابتدا به کبد رفته وسپس به دهلیز چپ می ریزد .

ج)97درصد دی اکسید کربن توسط هموگلوبین منتقل می شود.

د)نادیس ها درحشرات وجود دارند وتوسط کتین مفروش شده اند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.2 مگابایت
منبع : همکلاسی

مجموعه نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت دوم

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه اول):

8--در رابطه با هورمون اریتروپویتین به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف – این هورمون از کدام یاخته های بدن به درون خون ترشح می شود؟

ب – نقش این هورمون چیست؟

ج – در چه مواردی مقدار این هورمون در خون به طور معنی داری افزایش می یابد؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.23 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه2):

4-چهارمورد ازویژگی های حیات رافقط نام ببرید.

5-چینه دان وسنگدان درکجای دستگاه پرندگان قراردارند ؟کارهرکدام چیست ؟.منشا هرکدام چه قسمت دستگاه گوارش است؟

6-انواع بافت گرهی قلب رانام برده وکارهریک رادرمقابل آن کوتاه بنویسید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.68 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه اول):

.درستی یا نادرستی هریک ازعبارت های زیر رابدون ذکردلیل مقابل آن مشخص کنید 

.با توجه به سطوح مختلف حیات می توان بیان داشت که یک بوم سازگان ازتجمع چند زیست بوم ایجاد می شود 

.زیست شناسان قدیم توانستند برای درک سامانه های زنده فقط جزء نگری کنند 

.جانورانی مانند کرم خاکی وپرندگان دانه خوار چینه دان دارند که درآن غذاذخیره می شود 

.دربدن ما تنظیم گویجه های سفید به ترشح هورمونی به نام اریتروپویتین بستگی دارد

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.22 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه چهارم)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه چهارم)

کدام مورد شامل موضوعات اخلاق زیستی نمی شود

الف_محرمانه بودن اطلاعات ژنی

ب_فناوری های ژن درمانی

پ_حقوق جانوران

ت_هیچکدام

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.66 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت دوم(نمونه پنجم)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت دوم(نمونه پنجم)

سوال 3- مناسب ترین کلمه را ازمیان کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید

الف- درجانوران نشخوار کننده هنگام استراحت غذا از ..... (سیرابی – نگاری ) به دهان برمی گردد.

ب- سلول های بافت ماهیچه ای ............. (صاف – مخطط )دوکی شکل هستند .

ج- علت بازبودن دائمی نای وجود حلقه های ...........(ماهیچه ای – غضروفی ) می باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.41 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب(نمونه ششم)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت دوم(نمونه ششم)

درارتباط با گوارش وجذب مواد به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

الف-کدام آنزیم دراز بین بردن باکتری های دهان موثراست؟

ب- در روده ، ورود گلوکز به فضای بین یاخته ای ، با چه روشی صورت می گیرد؟

ج-خون لوله گوارش به طور مستقیم به کدام اندام می رود؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.95 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب(نمونه هفتم)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت دوم(نمونه 7)

گزینه های درست و نادرست را با نوشتن "ص" یا" غ" جلوی آن مشخص نماید (تیک و علامت مورد قبول نیست)

الف- در سامانه گردش مواد انسان همانند کرم خاکی ، مایعی که که اکسیژن خود را به بافت ها داده است، ابتدا وارد

اندام تنفسی می شود.

ب- در دستگاه ادراری دوزیستان همانند ماهی قرمز،مقدار زیادی ادرار رقیق تولید می شود

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.03 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت دوم(نمونه هشتم)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت دوم(نمونه 8)

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید

الف)آنزیم هاي معده توسط کدام سلول هاي غده هاي معدي ترشح می شود؟

ب)گلوکز با چه روشی وارد سلول پوششی روده می شود؟

پ)عامل استحکام دریچه قلبی چیست؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.92 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت دوم(نمونه نهم)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت دوم(نمونه 9)

گزینه صحیح را انتخاب کنید :

 در برش عرضی تنه درخت همواره ..................................

الف) داخلی ترین بخش ، چوب پسین است.

ب ) بافت پارانشیم جزء پریدرم محسوب می شود.

ج ) کامبیوم آوند ساز بخشی از پوست محسوب می شود.

د ) بیشتر سلول هاي خارجی ترین لایه ، مرده اند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.81 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت دوم(نمونه دهم)

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت دوم(نمونه 10)

3-دومورد ازموضوعات اخلاق زیستی را نام ببرید 

4-لف )منظور ازریفلاکس معده چیست ؟

ب)نقش آنزیم پپسین معده چیست ؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

ن نفسسسس
20 دی 1398
ل لی لی
14 دی 1398
ملودی
13 دی 1398
S S.Y
04 دی 1398
N Narges
10 آبان 1398
ت تیم همکلاسی
14 آبان 1398
f fati
27 مرداد 1398
ت تیم همکلاسی
28 مرداد 1398
N N
21 دی 1397
N N
20 دی 1397
N N
19 دی 1397
N N
19 دی 1397
N N
14 دی 1397
N N
06 دی 1397
N N
06 دی 1397
N N
03 دی 1397
N N
03 دی 1397
U UNCO
30 آذر 1397
ح حسن ll
30 آذر 1397
حسنا
12 آذر 1397
ا احمد
22 مهر 1397
N N
21 مهر 1397
N N
05 خرداد 1397
N N
29 اردیبهشت 1397
N N
27 اردیبهشت 1397
s saman
21 اردیبهشت 1397
N N
20 اردیبهشت 1397
ع عبدالله
19 بهمن 1396
m mrh80
23 دی 1396
ع عرفان
23 دی 1396
l leyla
22 دی 1396
N N
21 دی 1396
N N
21 دی 1396
N N
21 دی 1396
N N
17 دی 1396
N N
17 دی 1396
م متین
17 دی 1396
م مهرسا
16 دی 1396
م مهرشاد
16 دی 1396
N N
14 دی 1396
N N
14 دی 1396
N N
12 دی 1396
s sara jouzi
12 دی 1396
s sara jouzi
12 دی 1396
N N
11 دی 1396
A A.m.g
11 دی 1396
س سعیده
08 دی 1396
N N
08 دی 1396
م مهدی
08 دی 1396
N N
08 دی 1396
N N
06 دی 1396
ب بارانا
13 دی 1398
N N
05 دی 1396
N N
02 دی 1396
N N
06 آذر 1396
N N
06 آذر 1396
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی