نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات پیام های آسمانی هشتم نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم  که به دنبال امتحانات نوبت دوم(خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمانی  هشتم نوبت دوم( نمونه پنجم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم(خردادماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمانی هشتم نوبت دوم(خردادماه)  مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات پیام های آسمانی نوبت دوم(خردادماه):

به سوالات زیرپاسخ دهید 

1-باتفکردرحدیث صومواتصحوا کدام فایده روزه امده است ؟

2-باتوجه به آیه قال ربکم ادعونی استجب لکم خداوند ازبندگانش چه می خواهد ؟

گزینه صحیح راانتخاب کنید 

3-مهم ترین پیام الهی که اگر پیامبر (ص) آن رابلاغ نمی کرد رسالتش را انجام نداده بود چه بود؟

الف-ابلاغ احکام اسلام 

ب-ابلاغ ولایت امام علی (ع) 

ج-ابلاغ حجه الوداع 

مطالب مرتبط

د-ابلاغ برنامه آینده 

4-نوجوانان وجوانان به دلیل ..........و.........درمواجهه بامدها تاثیری پذیری بیشتری دارند ؟

الف-تنوع طلبی ونوگرایی 

ب-تنوع طلبی وتبلیغات 

ج-نوگرایی وزیبایی 

د-نوگرایی وجلب توجه 

نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

جاهای خالی راباکلمات مناسب پرکنید 

زیاده روی درمصرف را ......می گوییم که عذاب الهی درپی دارد 

6-هرکدام ازعبارت های زیر را با کدام مفهوم مقابل مرتبط است؟

الف-کلید همه زشتی ها                       1-قرآن واهل بیت 

ب-دوامانت گرانبها ی پیامبر (ص)     2-دورغ 

ج-خداوند انسان هایی که نمی اندیشند وعبرت نمی گیرند این طور معرفی می کند

3-گمراه  ترازچهارپایان 

4-احکام دین وروایات 

7-مشخص کنید هریک از را های درمان مربوط به کدام گناه است ؟

درست یانادرست بودن موارد زیررامشخص کنید 

8-اگرنمازگزارقبل ازنماز ندادند که لباسش نجس شده وبعد ازنماز بفهمد نمازش درست است 

ص  غ

9-حق الناس فقط درحقوق مالی مردم است 

ص  غ

10-یکی از برنامه های اصلی دشمنان اسلام ایجاد تفرقه وجنگ افروزی بین مسلمانان است 

ص غ

پاسخ کوتاه دهید

11-پیامبر(ص) درمورد کسب وکارحلال چه می  فرمایند؟

12-روش صحیح مصرف ازنظراسلام چیست؟

13-دومورد ازدلایل اهمیت نمازخواندن درمسجد رابنویسید؟

14-دومورد ازمبطلات روزه رابنویسید ؟

پاسخ کامل دهید 

15-مهمترین وظایف هرزن ومرد دربرابر نامحرمان چیست؟سه مورد 

16-چرادرروزغدیر خم کافران ومنافقان ازنابودی اسلام ناامید شدند ؟

17-سه مورد ازعوامل هدردادن عمررانام ببرید ؟

18-دعاکردن چه فایده ای دارد؟3مورد

19-سه موردازوظایف یک مسلمان نسبت به برادردینی اش رابنویسید؟

20-اصطلاحات زیرراتعریف کنید 

الف-حق الناس :

ب-حق النفس:

ج-حق الله:

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 5.35 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

ی یلدا
12 خرداد 1398
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی