نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

توضیحات نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- عبارت زیر را بخوانید سپس آیه 139سوره آل عمران را به همراه ترجمه بنویسید

مومنان با توجه به آموزه های قرآن کریم به این باور رسیده اند که می توانند درهرزمینه ای رشد وپیشرفت کنند این باور همان وعده خداوند به مومنان است که می فرماید ؟

آیه :

ترجمه :

سوال 2- مهم ترین دفاع دربرابر جنگ نرم پایبندی به باورهای دینی وعفاف وپاکدامنی است ؛سخن امیرالمومینین (ع) را درباره این ارزش ها ی دینی بنویسید .

سخن امام کاظم علیه السلام را درخصوص ضرورت امربه معروف ونهی ازمنکر بنویسید .

نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )

مطالب مرتبط

سوال 3- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید

اخلاق ورفتار هرکسی برخاسته از.........و........اوست

نماززیباترین شکل ....... از خداست .

مومنان دوست دارند دیگران هم به ........برسند .

جهاد با سرکشان نمونه ای از......... است .

سوال 4- درست ونادرست بودن هریک از عبارت های زیر را تعیین کنید

با فال گیری وکف بینی ورمالی وامثال این ها می توان آینده را تا حدودی پیش بینی کرد

داشتن عمر طولانی برای انسان ازنظر علمی غیر ممکن است .

پذیرفتن فتواهای فقیهان در واقع پذیرفتن سخنان امامان است .

لازمه صمیمیت دردوستی راحت بودن است بنابراین رعایت ادب واحترام لازم نیست

هرکس مسئول کارهای خودش است ودیگران حق دخالت درکاهای اورا ندارند .

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.63 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی