نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیح نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این پست امتحانی میتوانید نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شودنمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند . در بخش امتحانات سال یازدهم رشته ریاضی میتوانید سایر نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی را دریافت نمایید و در بخش آرشیو نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.


سوال 1-   ثابت کنید در یک دایره وترهای نظیر دو کمان مساوی با هم برابرند


سوال 2-  ثابت کنید یک چهار ضلعی محاطی است اگر و تنها اگر در آن زاویه های مقابل مکمل یکدیگر باشند


نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم )


سوال 3- تبدیل طول پا را تعریف کنید و دو تبدیل طول پا مثال بزنید


سوال 4- فرض کنید که یک پاره خط با محور بازتاب موازی باشد و  ثابت کنید بازتاب طول این پاره خط را حفظ می کند


سوال 5- پاره خطی که با بردار انتقال موازی نباشد را در نظر گرفته و ثابت کنید انتقال شیب این پاره خط را حفظ می کند


سوال 6-   نشان دهید تجانس اندازه زاویه را حفظ می کند


سوال 7- در شکل زیر نقطۀ M راروی خط D طوری مشخص کنید که MA+MB کمترین مقدار ممکن باشد


سوال 8- دوشهرA,B مطابق شکل روبرو در یک طرف ? رودخانه ای واقع هستند. می خواهیم جاده ای ازA,B  طوری بسازیم که4کیلومتر از این جاده درساحل رودخانه ساخته شود این4 کیلومتر را در کدام قسمت رودخانه بسازیم تا مسیرACDB کوتاه ترین مسیر باشد ؟(طبق شکل مندرج درفایل دانلود)


توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.02 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0