پیش تجربی

امتحانات پیش دانشگاهی تجربی به دلیل تاثیر در رتبه ی کنکور دارای اهمیت زیادی می باشد و دانش آموزان پیش دانشگاهی باید برای امتحانات به نحوه احسن آماده شوند. امتحانات پیش دانشگاهی تجربی در دو نیمسال اول و دوم در دی و خرداد اجرا می شود برای آمادگی کامل در امتحانات لازم است علاوه بر مطالعه دقیق کتاب های درسی به حل نمونه سوالات کتاب های چهارم نیز پرداخته شود. امتحانات پیش دانشگاهی تجربی در قالب هشت امتحان برگزار می شود که چهار امتحان به صورت نهایی برگزار میشود که شامل زیست ، زبان و ادبیات فارسی ، فیزیک و دین و زندگی سایر دروسی که به صورت هماهنگ کشوری برگزار نمی شود شامل زمین ، شیمی ، زبان انگلیسی و ریاضی عمومی میباشد.