نظام وظیفه آقایان در کنکورسراسری 99

دراین مقاله به توضیحات شرایط موجود برای نظام وظیفه آقایان در کنکور سراسری 99 پرداخته ایم.

مسئله نظام وظیفه یکی از پرچالش ترین موارد موجود برای ثبت نام کنکور سراسری 99 است .

کسانی که به سن قانونی برای رفتن به خدمت سربازی رسیده باشند ولی از معرفی خود به سازمان نظام وظیفه سر باز زنند و یا در طول دوران خدمت به هر دلیلی تنبیه شود، باید مدت زمان بیشتری از زمان قانونی به خدمت ادامه دهد.

همچنین کسانی که در حال تحصیل هستند تا وقتی که مشغول به تحصیلند به آن ها معافیت تحصیلی تعلق می گیرد. در واقع معافیت تحصیلی از نوع معافیت موقت است و بعد از اتمام تحصیل باید به خدمت بروند و فقط تا زمان تحصیل معاف از خدمت می باشند.

در اینجا به بررسی شرایط موجود در نظام وظیفه در سال 1399 پرداخته ایم. در صورت هر گونه تغییری در شرایط موجود از سازمان سنجش، مقاله در اسرع وقت به روز رسانی خواهد شد.

لازم به ذکر است که تمام مطالب گفته شده در این مقاله براساس  سوابق موجود در کنکور سراسری 98 است، و به محض منتشر شدن دفترچه راهنما ثبت نام کنکور سراسری 99 از سازمان سنجش، در صورت وجود هرگونه مغایرت با مطالب گفته شده، مطالب به سرعت به روزرسانی خواهد شد.

شرایط نظام وظیفه آقایان برای کنکور سراسری 99

شرایط وظيفه عمومی درکنکور سراسری 99

 بر اساس اعلام رسمی سازمان وظيفه عمومی نيروی انتظامی  جمهوری اسالمی ايران، داوطلبان (مرد) برای ثبت نام و شركت در آزمون سراسری سال1399 لازم است يكی از شرايط زير را دارا بوده و كد مربوط را در بند 45 فرم تقاضانامه ثبت نام اينترنتی درج نمايند:

كد 1 ) دارا بودن كارت پايان خدمت هوشمند؛

كد 2 ) دارا بودن كارت معافيت دائم هوشمند (كفالت، پزشكی، ايثارگران و موارد خاص)

كد 3) مشمولین  دارای برگ معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت (پزشكی، كفالت و ساير...) در مدت اعتبار آن

كد 4 ) متولدين سال 1354 و قبل از آن، اين قبيل مشمولان بايد پس از اعلام قبولی و در زمان ثبت نام كارت معافيت دائم هوشمند (معافيت سنی عنايت مقام معظم رهبری) را ارائه نمايند؛

كد 5 ) دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه يا پيش دانشگاهی كه به صورت حضوری و پيوسته مشغول به تحصيل بوده و تا تاريخ 99/6/31 در سنوات مجاز تحصيلی (حداكثر 20 سالگی تمام)، فارغ التحصيل ميشوند؛

كد 6 ) فارغ التحصیلان مقطع متوسطه (دارای مدرک پيش دانشگاهی) به شرط اتمام تحصيل حداكثر تا 20 سالگی به صورت پيوسته و حضوری (مدارس روزانه، بزرگسالان و آموزش از راه دور) و درصورتيكه وارد غيبت نشده باشند؛

 تبصره: دانش آموزانی كه دوره متوسطه (سال اول متوسطه) را از مهر 91 آغاز كرده باشند، سقف مجاز سنوات تحصيلی آنان حداكثر تا پايان 20 سالگی خواهد بود.

كد 7 ) دانش آموزانی كه قبل از سن مشموليت (قبل از 18 سالگی تمام) موفق به دريافت پيش دانشگاهی شده باشند، به شرط نداشتن غيبت؛

 توضيح: دانش آموزانی كه در سن 17 سالگی و قبل از سن مشموليت موفق به دريافت ديپلم يا پيش دانشگاهی  ميشوند، چنانچه حداكثر تا شش ماه پس از رسيدن به سن مشموليت (18 سالگي تمام) وارد دانشگاه شوند، مجاز به ادامه تحصيل ميباشند؛ در غير اين صورت به دليل ورود به غيبت، مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود. مگر اينكه در مهلت شش ماه معرفی، خود را از طريق يكی از دفاتر پليس+10 به وظيفه عمومی معرفي كرده و در هنگام پذيرش در دانشگاه دارای برگ اعزام بدون غيبت باشند.

تبصره: افرادی كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولی يا پذيرش در دانشگاه است، لازم است برابر ضوابط مربوط نسبت به تمديد موعد اعزام خود اقدام نمايند. در غير اين صورت به دليل ورود به غيبت، شرايط ادامه تحصيل را از دست خواهند داد. در ضمن افرادی كه در موعد اعزام(مندرج در برگ آماده به خدمت) به خدمت اعزام ميشوند در صورت پذيرش در مقطع كارشناسی و بالاتر، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد.

كد 8 ) كاركنان وظيفه (سربازان در حال خدمت) بدون غيبت اوليه دارای مدرک پيش دانشگاهی حضوری و پيوسته (دانش آموز رسمی) به شرطی كه در مقطع كارشناسی و بالاترپذيرفته شوند؛

كد 9 ) كاركنان وظيفهای كه خدمت دوره ضرورت آنان تا تاريخ 99/6/31 به پايان ميرسد. (اين دسته از افراد بايد به هنگام ثبت نام در دانشگاه، گواهی يا كارت پايان خدمت ارائه نمايند؛ )

كد 10 ) طالب علوم دينی دارنده مدرک ديپلم يا پيش دانشگاهی دارای معافيت تحصيلی حوزه؛ به شرطی كه مركز مديريت حوزه های علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان يا اصفهان تأييد نمايند كه طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند، با همان معافيت تحصيلی حوزه، اشتغال به تحصيل وی در دانشگاه بالامانع است.

بديهی است هر موقع كه حوزه علميه معافيت تحصيلی طلبه ای را خاتمه يافته اعلام نمايد، ادامه تحصيل وی در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظيفه عمومی و صدور معافيت تحصيلی دانشگاهی است. اينگونه دانشجويان برای ثبت نام در هر ترم تحصيلی بايد موافقت نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند؛

كد 11 ) كاركنان پايور شاغل در نيروهای مسلح با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت از سازمان مربوط برای ادامه تحصيل؛

تذكرات مهم:

1 )مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نمی باشند و در صورت شركت در آزمون و قبولی در آن، معافيت تحصيلی برای آنان صادر نگرديده و دانشگاه ها مجاز به ثبت نام از آنها نمی باشند.
2 )دانشجويان اخراجی  دانشگاه ها تا پايان خدمت دوره ضرورت يا دريافت معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل نمی باشند (به جز افرادی كه قبل از ورود به سن مشموليت اخراج شده اند.)
3 )مشمولانی  كه در مقطع كاردانی فارغ التحصيل شده اند، مجاز به شركت در آزمون سراسری نمی باشند. اين افراد فقط ميتوانند در مقطع كارشناسی ناپيوسته (كاردانی به كارشناسی ناپيوسته) تحصيل خود را ادامه دهند.
4 )معافيت تحصيلی برای هر مقطع فقط یک بار صادر ميشود. بنابراين فارغ التحصيلان هر مقطع مجازبه تحصيل مجدد در همان مقطع نمی ً باشند.ضمنا تأكيد ميگردد فارغ التحصيلان مقطع كاردانی مجاز به شروع به تحصيل در مقاطع كارشناسی پيوسته، كارشناسی ارشد پيوسته و دكتری پيوسته نمی باشند و نيزفارغ التحصيلان مقطع كارشناسی مجاز به شروع به تحصيل در مقطع كارشناسی ارشد پيوسته و دكتریپيوسته پزشكی، دندانپزشكی، داروسازی و دامپزشكی نيستند.
5 ) ً ترخيص سربازان حين خدمت صرفا جهت ادامه تحصيل در مقطع كارشناسی و بالاتر مجاز بوده وترخيص آنان جهت تحصيل در مقطع كاردانی مجاز نيست.

شرایط نظام وظیفه آقایان برای کنکور سراسری 99


6 )دانشجويانی كه تمايل به انصراف و شروع به تحصيل مجدد دارند، در طول تحصيلات دانشگاهی (ازديپلم تا دكتری) فقط یک بار مجاز به انصراف می باشند، مشروط به اينكه در سنوات اوليه تحصيلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصيل مجدد بيش از یک سال سپری نشده باشد.
7 )دانشجويان مقاطع كارشناسی و بالاتر پيوسته كه با دريافت مدرک مقطع پايين تر از ادامه تحصيل انصراف و يا اخراج ميگردند، تا پايان خدمت دوره ضرورت يا دريافت معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل نمی باشند. 
8 )كاركنان وظيفه (سربازان حين خدمت) مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت نيستند. اين افراد درصورت قبولی در دانشگاه و داشتن شرايط ادامه تحصيل، از خدمت ترخيص خواهند شد.
9 )دانش آموزانی كه در سقف مجاز سنوات تحصيلی، پس از ورود به سال مشموليت در ماه های خرداد ياشهريور هرسال به عنوان دانش آموز رسمی فارغ التحصيل ميشوند، چنانچه تا پايان شهريور سال آينده دردانشگاه پذيرفته شوند، فاقد غيبت بوده و از معافيت تحصيلی استفاده خواهند كرد.
مثال: دانش آموز متولد 1379 و قبل از آن كه در خرداد يا شهريور 1397 در مقطع ديپلم يا پيش دانشگاهیطی سنوات مجاز تحصيلی (يعنی حداكثر تا 20 سالگی تمام) فارغ التحصيل حضوری ميشود، آخرين مهلتمعرفی تا پايان شهريور سال 1399 است.
10 )تمامی پذيرفته شدگان آزمون سراسری سال 1399 ملزم هستند جهت دريافت مجوز ثبت نام دردانشگاه، از طريق دفاتر پليس+10 شهرستان محل قبولی دانشگاه، نسبت به اخذ معافيت تحصيلی اقدام نمايند. در غير اين صورت از ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.
11 )سنوات مجاز تحصيل در مقاطع: كاردانی 2/5 سال، كارشناسی پيوسته 5 سال، كارشناسی ارشد پيوسته6 سال و دكترای پيوسته 8 سال است.

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی