05 اسفند 1396
مطلب مشاوره ای

معدل لازم برای انتخاب رشته ریاضی در پایه نهم

special

در ادامه مطالب مشاوره ای مربوط به شرایط و معدل لازم برای انتخاب رشته ریاضی در پایه نهم به پایه دهم ارائه می شود

مشاوره معدل لازم برای انتخاب رشته ریاضی

جهت ورود به رشته ریاضی در پایه دهم آگاهی کامل از شرایط و معدل برای تمام دانش آموزان ضروری است . در پست مربوط به معرفی رشته ریاضی به طور کامل درباره این رشته توضیح داده شد . حال در ادامه مطالب مربوط به انتخاب رشته پایه نهم به دهم رشته ریاضی به ارائه مطالب مربوط به انتخاب رشته ریاضی می پردازیم . در سال های گذشته حدودا دوازده از دانش اموزانی که وارد دوره ی متوسطه دوم مربوط به رشته ی ریاضی بوده است که نسبت به سایر رشته ها درصد کمتری را شامل می شود . در ادامه توضیحات شرایط مربوط به انتخاب رشته ریاضی و معدل لازم برای انتخاب آن ارائه می شود .


شرایط لازم و معدل برای انتخاب رشته ریاضی

انتخاب رشته پایه نهم به دهم در رشته ریاضی موارد شامل موارد زیر است .


1 - عملکرد تحصیلی که شامل نمرات درسی می شود ( 35 امتیاز ) که شامل 

نمره ریاضی 14 و نمره علوم تجربی 13 باشد .

نمرات دروس علوم تجربی و ریاضی در پایه هفتم و هشتم با ضریب یک و نهم با ضریب 3 محاسبه می گردد .

مجموع سه نمره کسب شده در درس ریاضی  و علوم تجربی در پایه های هفتم و هشتم و نهم بدون ضریب در خرداد یا شهریور نباید کمتر از 42 باشد .

مجموع نمرات کسب شده در سال هفتم و هشتم و نهم در دروسی که با رشته ی تجربی مرتبط هستند با درنظر گرفتن ضریب حداقل 252 باشد به عبارت دیگر معدل دانش اموز حداقل 14 باشد تا بتواند وارد رشته ی ریاضی شود .

2 - آزمون های مشاوره ای ( 30 امتیاز )

3 - نظر دبیران مربوطه ( 10 امتیاز )

4 - نظر مشاور ( 10 امتیاز )

5 - نظر دانش آموز ( 10 امتیاز )

6 - نظر والدین ( 5 امتیاز )

دروس رشته ریاضی 

دروس رشته ریاضی در پایه دهم و یازدهم و دوازدهم شامل دروس عمومی و اختصاصی می باشد 

معدل لازم برای انتخاب رشته ریاضی در پایه نهم

اگر این مطلب را دوست داشتی و میخوای به همکلاسی کمک کنی با کلیک بر روی +1 بهش امتیاز بده
لطفا همه فیلد هارا به درستی پر نمایید.
نظر شما در سایت ثبت گردید و پس از تایید قابل مشاهده می باشد.

نظرات کاربران

امتیاز شما به این مطلب :