20 اسفند 1396
مطلب مشاوره ای

بهترین منابع کمک درسی سال دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی

special

در این پست به بررسی بهترین منابع کمک درسی و تستی سال دهم در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی می پردازیم.

مشاوره بهترین منابع کمک درسی سال دهم

یکی از مشکلات دانش آموزان سال دهم این است که با توجه به تغییر کتاب ها و چاپ کتاب های کمک درسی جدید در هر سه رشته ی ریاضی ، تجربی و انسانی در انتخاب بهترین منبع برای مطالعه کنکور در سال دهم دچار تردید هستند ما در این مقاله سعی خواهیم نمود بهترین کتاب های کمک درسی برای سال دهم چه از لحاظ درسنامه و یا تست را مورد بررسی قرار دهیم . در ابتدا مقاله بهترین منابع کمک درسی برای پایه دهم به بررسی کتاب های کمک درسی که در هر سه رشته یکسان هستند خواهیم پرداخت و سپس به بررسی کتاب های کمک درسی اختصاصی سال دهم در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی می پردازیم.

 

بهترین منابع کمک درسی دروس عمومی سال دهم

در این قسمت به بررسی کتاب های کمک درسی دروس عمومی بای پایه دهم خواهیم پرداخت و بهترین کتاب های کمک درسی سال دهم در دروس فارسی و نگارش و عربی و دین و زندگی و زبان انگلیسی را مورد بررسی قرار خواهیم داد . 

 

بهترین کتاب کمک درسی فارسی و نگارش سال دهم

دانش اموزان سال دهم در انتخاب بهترین منبع کمک درسی برای فارسی و نگارش ( جز دروس عمومی کنکور سراسری ) باید در مورد نحوه طرح سوالات این درس اطلاعات کافی داشته باشند . سوالات بخش فارسی در کنکور سراسری از چندین بخش مختلف شامل قرابت معنایی و آرایه های ادبی ، املا ، لغات ، تاریخ ادبیات و نگارش ( زبان فارسی ) می باشد و باید منبعی را تهیه کنند و نیاز داوطلب را در تمام این بخش ها جواب گو باشد. در حال حاضر کتاب ادبیات موضوعی دهم نشر الگو یکی از کتاب های مناسب برای مطالعه می باشد . ویژگی های کتاب ادبیات موضوعی نشر الگو سال دهم شامل ارائه تمام لغات معنی شده و معنی نشده کتاب درسی دهم به همراه فهرست لغات مهم املایی و متشابهات آنها و متون خارج کتاب ، خلاصه تمام درسها به همراه مفاهیم مهم و ابیات ، جدول تمام آیات، احادیث و عبارات عربی کتاب درسی  ، جدول کل تاریخ ادبیات ، مباحث دستوری دستهبندی شده کل کتاب درسی با نگاه به سالهای گذشته -تدریس کل آرایههای ادبی با مثالهای کتاب درسی -قرابت معنایی - تستهای طبقهبندی شده‌ی موضوعی می باشد .

از منابع مناسب دیگر که دارای درسنامه و تست های تالیفی و کنکوری می باشد میتوان به خیلی سبز و میکرو پایه کنکور گاج اشاره کرد .


 

بهترین کتاب کمک درسی عربی سال دهم

 

در این بخش به معرفی بهترین کتاب کمک درسی عربی سال دهم می پردازیم . سوالات درس عربی در کنکور سراسری از به دو بخش ترجمه و تعریب و قواعد دسته بندی می شود و باید دانش آموزان دهم منبع کمک درسی را انتخاب کنند که هر دوی این بخش ها را به طور کامل پوشش داده باشد . کتاب کمک درسی عربی دهم انتشارات خیلی سبز یکی از منابع مناسب جهت استفاده دانش آموزان دهم می باشد. کتاب عربی دهم خیلی سبز شامل نکات مهم و کنکوری ، درسنامه های کامل و تست های واژگان، مفهوم، ترجمه و تعریب، درک متن و قواعد به همراه پاسخنامه تشریحی است که کاملا بر اساس مطالب و رویکردهای کتاب درسی جدید نوشته شده است.

از کتاب های درسنامه ای و تستی مناسب دیگر جهت مطالعه میتوان به میکرو عربی دهم اشاره داشت .

 همچنین میتوانید به بخش جزوه های عربی سایت همکلاسی مراجعه کرده و جزوه ی جامع عربی دهم را دانلود نمایید.

 

بهترین کتاب کمک درسی دینی و زندگی سال دهم

 از کتاب های کمک درسی دهم برای درس دین و زندگی می توان که دین و زندگی خیلی سبز اشاره کرد . از ویژگی های این کتاب که میتوان به ان اشاره نمود اول هر درس شامل یک مقدمه می باشد تا با کلیات درس آشنا بشید؛ سپس متن کتاب درسی آورده شده و کلمات و عبارات مهم های‌ لایت شده است . تو بخش «جمع‌بندی» نکات مهم متن کتاب طبقه‌بندی شده است . تست‌های هر درس هم شامل تست‌های تألیفی و سراسری می باشد.

 

 

بهترین کتاب کمک درسی زبان انگلیسی سال دهم

 

در مورد بهترین منبع مطالعه برای درس زبان انگلیسی سال دهم می توان به کتاب زبان میکرو گاج دهم و کتاب زبان خیلی سبز دهم اشاره کرد. کتاب زبان انگلیسی دهم میکرو گاج شامل درسنامه های قوی و تست و پاسخ های تشریحی کامل می باشد. کتاب زبان دهم گاج شامل درسنامه های پرمثال و کاربردی در حوزه های گرامر، واژگان و درک متن است که در کنار آن تست های کنکور تالیف شده است . 

 

 

بهترین منابع کمک درسی دروس اختصاصی سال دهم

در ادامه پست به بررسی کتاب های کمک درسی اختصاصی پایه دهم در هر سه رشته تجربی و ریاضی و انسانی خواهیم پرداخت . در ابتدا کتاب های کمک درسی رشته ی تجربی را بررسی کرده و سپس کتاب های رشته ی ریاضی و انسانی را بررسی میکنیم . 

 

بهترین کتاب کمک درسی زیست شناسی سال دهم تجربی

 از کتاب های مناسب زیست شناسی سال دهم هم از لحاظ درسنامه و هم تست می توان به سیر تا پیاز گاج و نشر الگو و خیلی سبز و میکرو گاج اشاره کرد. کتاب های سیر تا پیاز زیست دهم گاج از لحاظ درسنامه ای می تواند بسیار مفید باشد اما این کتاب ها از نظر تعداد تست در وضعیت مطلوبی نیست . اما کتاب زیست دهم نشر الگو هم از لحاظ درسنامه و هم تست کتاب قابل قبولی می باشد و از ویژگی های این کتاب می توان به درسنامه کامل و منطبق با کتاب درسی،  پوشش تمام اصطلاحات جدید  به همراه اصطلاحات قدیمی بر اساس متن کتاب درسی جدید زیست دهم ، پوشش سوالات کنکورهای سراسری سال های اخیر ، ارائه توضیح کامل از تمام شکلهای کتاب درسی ، سوالات تستی ، سوالات تستی ترکیبی با سایر فصل ها اشاره کرد. کتاب تست خیلی سبز نیز منبع مناسبی از لحاظ تست و درسنامه می باشد  . کتاب میکرو گاج دهم منبع مناسبی از درسنامه و تست برای دانش آموزان پایه دهم می باشد .

کتاب فاگوزیست دهم منبع بسیار مناسب از لحاظ درسنامه می باشد که به همه ی دانش آموزان دهم تجربی توصیه میشود این کتاب را تهیه نمایند .

 سایت همکلاسی جهت استفاده دانش آموزان جزوه های زیست سال دهم را در بخش جزوه های کنکوری  بارگزاری کرده است .

بهترین کتاب کمک درسی ریاضی سال دهم تجربی

در مورد درس ریاضی پایه دهم کتاب های میکرو گاج ، خیلی سبز و مهر و ماه کتاب های خوبی هم از لحاظ درسنامه ای و هم از لحاظ تستی می باشد که میتوانید تهیه کنید. سایت همکلاسی جهت استفاده دانش آموزان دهم جزوه های ریاضی سال دهم را در بخش جزوه های کنکوری جهت دانلود قرار داده است.

 

بهترین کتاب کمک درسی فیزیک سال دهم تجربی

 

در بین کتاب های کمک درسی منتشر شده برای فیزیک سال دهم رشته ی تجربی می توان به میکرو گاج ، خیلی سبز و نشر الگو اشاره داشت که هم درسنامه مناسب و تست های منطبق با سوالات کنکور سراسری را دارند.

 

بهترین کتاب کمک درسی شیمی سال دهم تجربی

 در مورد انتخاب بهترین منبع و کتاب کمک درسی برای مطالعه شیمی سال دهم میتوان به میکرو گاج ، خیلی سبز و نشرالگو اشاره داشت . کتاب شیمی دهم خیلی سبز شامل درسنامه ، تست و نکته و تست می باشد. کتاب شیمی دهم نشر الگو پوشش تمام نکات فصل‌های کتاب درسی با استفاده از سؤالات تألیفی ،درس‌نامه‌های کامل ،به همراه توضیحات جامع، برای فهم بهتر کتاب درسی ، سوالات ترکیبی از فصل ها ، طرح سؤال‌های شمارشی  که سبکی جدید از سؤالات کنکور سراسری می باشد . کتاب میکرو گاج دارای درسنامه های کنکوری و تست های تالیفی و سراسری می باشد که جزء انتخاب های مناسب برای مطالعه شیی دهم است .

 

بهترین کتاب های کمک درسی سال دهم رشته ی ریاضی

از بهترین کتاب های کمک درسی سال دهم در دروس ریاضی ، فیزیک و هندسه می توان به دورس زیر اشاره کرد.


ریاضی دهم : کتاب های ریاضی انتشارات خیلی سبز و ریاضی میکرو گاج دارای درسنامه و سوالات تستی مناسبی می باشند .


فیزیک دهم : از بین کتاب های موجود در بازار جهت مطالعه فیزیک دهم می توان انتشارات خیلی سبز ، میکروگاج و نشر الگو اشاره داشت .


هندسه دهم : کتاب های هندسه نشر الگو و میکرو گاج ، خیلی سبز از لحاظ درسنامه ها تست دارای سطح قابل قبولی می باشند .


شیمی دهم : کتاب های تست شیمی خیلی سبز و نشر الگو و میکرو گاج

 

بهترین کتاب های کمک درسی سال دهم رشته ی انسانی

 

عربی : کتاب های خیلی سبز و میکرو گاج جهت تست و درسنامه منبع مناسبی می باشند .

اقتصاد : در بین کتاب های موجود خیلی سبز دارای ساختار مناسبی می باشد .

جغرافیا : کتابهای میکرو گاج ، خیلی سبز با ارائه ی درسنامه های مناسب و پرسش های چهار گزینه ای منابع مناسبی برای مطالعه می باشند.

تاریخ : خیلی سبز و میکرو گاج

ریاضی و امار : خیلی سبز ، مبتکران و میکرو گاج شامل درسنامه های جامع و مفهومی و سوالات استاندارد تستی می باشد .

علوم و فنون ادبی : خیلی سبز

جامعه شناسی :   میکرو گاج ، خیلی سبز

منطق : میکرو گاج ، خیلی سبز

در مورد کتاب های کمک درسی اختصاصی سال دهم رشته ی انسانی در دروس منطق ، جامعه شناسی ، تاریخ ، علوم و فنون ادبی ، عربی و جفرافیا از کتاب های انتشارات مشاوران آموزش میتوانید استفاده کنید که منبعی مناسب برای مطالعه هستند . 

 اگر این مطلب را دوست داشتی و میخوای به همکلاسی کمک کنی با کلیک بر روی +1 بهش امتیاز بده
لطفا همه فیلد هارا به درستی پر نمایید.
نظر شما در سایت ثبت گردید و پس از تایید قابل مشاهده می باشد.

نظرات کاربران

امتیاز شما به این مطلب :

خاطره
11 فروردین 1398

سلام ببخشید من میخواستم بدونم اگر این منابعی که گفتید رو تهیه کنیم و بهشون مسلط باشیم میتونیم درصد بالایی کسب کنیم ممنون میشم اگه جواب بدید

سجاد
26 آبان 1397

کتابای مبتکران چی؟اونا خوبن

ناشناس
03 مهر 1397

سلام لطفا قیمت مهر و ماه ریاضی دهم روبگید

یگانه
06 امرداد 1397

کاشکی قیمت هارو هم مینوشتین مثلا فاگوزیست چنده؟ یا کتاب های خیلی سبز و نشر الگو دروس اختصاصی تجربی قیمتشون چقدره؟

محمد
11 تیر 1397

قیمت کتاب میکروگاج شیمی چه قدر است؟

pic
همکلاسی
12 تیر 1397

سلام قیمت میکرو طبقه بندی شیمی گاج پایه ( دهم و یازدهم ) 59 هزار تومان می باشد .

علی
14 اردیبهشت 1397

سلام تمامی های کتاب های خیلی سبز بسیار عالی هستند به خصوص کتاب زیست آن آقای رادیو اکتیو

Mngk
18 تیر 1397

سلام من هر سه کتاب خیلی سبز میکرو ونشر الگو یازدهم رو برای زیست دارماز همشون هم استفاده کردم اگه برای 90 درصد به بالا میخواید نشد الگو بهترین و خیلی سبز بدترین من از هر 3استفاده کردم والان که از نشر الگو استفاده میکنم زیست رو 92الی 100میزنم

ahmad.p
03 اسفند 1396

کاش این پست رو در ماه مهر قرار میدادین ..............

رادیواکتیو
27 دی 1396

لیست ناقصه و خیلی جااب بررسی نکرده . توی دروس عمومی کاملننننن با شما موافقم .ولی توی زیست میکرو واقعا شگفت انگیز کار کرده .کلا توی نظام قدیم کتابی معادل این کتاب وجود نداشته و انتشارات دیگه رو تحت الشعاع قرار داده(برید زیست یازدهم خیلی سبز رو نگاه کنید میفهمید از چه لحاظ روی بقیه انتشارات تاثیر گذاشته )خیلی سبز زیستش واقعا بی نظمه .الگو کتاب خوبیه و مطمئنن به افرادی که سبک نوشتنشو دوس دارن کمک فراوونی میکنه.سیرتا پیاز زیست رو هم نگاه کردم بگی نگی خوب بود ‌‌.فاگو هم تازه اومده که البته به قول بزرگان این حجم از درسنامه بی سابقست ! شیمی بهمن بازرگانی موافقم خداست ولی الگو جالب نیست .کاش میکرو و خیلی سبز شیمی رو تو لیست قرار میدادین ولی الگو رو نه.فیزیک جا داشت به خیلی سبز و مبتکران هم اشاره کید .واسه ریاضی خیلی سبز و میکرو و سیرتا پیاز تنها کتابای خیلی خوبن .دوستی هم گفته من مهرو ماه داشتم خوب بود کتابش که تازه اومده بود اون موقع شما چجوری داشتی اینو ؟!

zahra
27 مهر 1397

اخرکدومش .واسه هردرس یکی بگو

عرفان
21 آذر 1396

قیمت عربی خیلی سبز چقدره؟؟؟؟

امیرحسین
01 آذر 1396

لطفا بگید کدوم کتاب شیمی مبتکران

امیرحسین
16 مهر 1397

بهمن بازرگانی

محمدرضا
27 مهر 1396

سلام. لطفاً بگین برای این درس ها کدوم برای کنکور بهتره انگلیسی : میکروگاج یا خیلی سبز زیست : سیرتاپیازگاج یا سه بعدی نشرالگو ریاضی : میکروگاج یا خیلی سبز یا آموزش و تست مهروماه فیزیک : میکروگاج یا خیلی سبز یا نشرالگو (سه بعدی یا تست؟!) شیمی : مبتکران (کدومشون؟!) یا نشرالگو

صبا
07 دی 1396

من برای ریاضی مهر وماه تهیه کردم، خوب بود

امیررضا
26 مهر 1396

کتاب های فیزیک و شیمی مبتکران که تازه اومدن و نویسندشون فرید شهریاری و بازرگانی هست رو هم قرار بدید،و صد البته ای کیو عربی