سوالات کنکور + پاسخ تشریحی

هر ساله آزمون ورودی دانشگاه های کشور در مقطع متوسطه نظری در قالب کنکور سراسری در پنج گروه آزمایشی ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان برگزار میشود. با توجه به اهمیت سوالات کنکور داخل کشور و کنکور خارج از کشور سال های قبل و احتمال تکرار این سوالات در سال های بعد، داوطلبان کنکور سراسری باید این سوالات را مطالعه نمایند . مطالعه سوالات عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی ، کنکور تجربی ، کنکور انسانی و هنر و زبان باعث آشنایی هرچه بیشتر داوطلبان با روند و شیوه ی طراحی سوالات آزمون سراسری میشود و همچنین این آزمون ها به دلیل استاندارد بودن میتوانند محک بسیار خوبی برای آزمودن سطح علمی داوطلب قبل از کنکور باشد.