31 نمونه سوال علوم هشتم با جواب [به روز رسانی آبان 98]

دانلود رایگان مجموعه نمونه سوالات علوم هشتم با جواب در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) همراه با نمونه سوالات فصل به فصل علوم هشتم

نمونه سوالات علوم هشتم همراه با پاسخ تشریحی

به روز رسانی 25 آبان 98: [اضافه شدن سوالات فصل به فصل]

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم  مجموعه کاملی از نمونه سوالات علوم تجربی هشتم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) و همچنین نمونه سوالات فصل به فصل علوم هشتم  را به همراه پاسخ (جواب) تشریحی آماده کرده ایم که می‌توانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید.

قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید.

نمونه سوال علوم هشتم

تصاویری که بالای هر نمونه سوال موجود است تصویری از همان نمونه سوالی است که دانلود می‌کنید.

برای این که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است، به عنوان دقت کنید در صورتی که در عنوان هر نمونه سوال ،  عبارت "همراه با جواب یا پاسخ تشریحی" ذکر شده باشد نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

خوشحال خواهیم شد اگر نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص سطح نمونه سوالات گردآوری شده و همچنین مطالب این صفحه با ما در میان بگذارید. نظرات شما در ارتقای مطالب  این صفحه بسیار موثر است. 

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی هشتم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هشتم مراجعه کنید.

نمونه سوال علوم هشتم فصل اول همراه با جواب

نمونه سوال علوم هشتم فصل اول با جواب

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.45 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل دوم همراه با جواب

نمونه سوال علوم هشتم فصل دوم

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.61 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل سوم همراه با جواب

نمونه سوال علوم هشتم فصل سوم

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.61 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل چهارم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال علوم هشتم فصل چهارم با جواب

نویسنده : همکلاسی
حجم : 3.5 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل چهارم همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوال علوم نهم فصل چهارم با جواب

نویسنده : همکلاسی
حجم : 1.67 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل پنجم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال علوم هشتم فصل پنجم با جواب

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.4 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل پنجم همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوال علوم هشتم فصل پنجم

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.78 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل ششم همراه با جواب

نمونه سوال علوم هشتم فصل ششم

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.51 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل هفتم همراه با جواب

نمونه سوال علوم هشتم فصل هفتم

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.88 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل هشتم همراه با جواب

نمونه سوال علوم هشتم فصل هشتم

نویسنده : همکلاسی
حجم : 3.03 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت اول با جواب تشریحی (نمونه اول):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت اول با جواب 1

4-اگر اختلاف پتانسیل دو سر لامپ یک چراغ قوه 36 ولت و شدت جریان عبوري از آن 4 آمپر باشد، مقدار مقاومت آن چند

اهم است؟( نوشتن فرمول و یکاهاي مربوطه اجباري است)

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت اول با جواب تشریحی (نمونه دوم):

نمونه سوالات علوم هشتم  نوبت اول با جواب 2

نحوه تولید مثل درمخمر نانوایی چیست؟

سه شرط سوختن رانام ببرید؟

چراباید دراتاقی که شومینه روشن است هوا جریان داشته باشد؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.06 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت اول با جواب تشریحی (نمونه سوم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی3

سه عامل ضروری برای سوختن را نام ببرید؟

جداسازی اجزای خون را به روش ....................... و جداسازی کاه از گندم را با دستگاه ...................... انجام می دهند

برای جداسازی ................. از قیف دکانتور و برای جدا سازی دومایع حل شدنی از روش ............. استفاده می شود

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.43 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوالات علوم هشتم نوبت اول(نمونه چهارم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی 4

نواع ماهیچه های بدن را نام برده ؟ماهیچه دوکی شکل با یک هسته در کجای بدن دیده می شود ؟

حلال این محلول را نام ببرید

عنصری دارای دو مدار الکترونی ودر الیه آخر آن شش الکترون می با شد عدد اتمی این عنصر کدام است .فلز است یا نا فلز؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.2 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت اول(نمونه پنجم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت اول 5

چرا سوزاندن استخوان ها، آن ها را ترد و شکننده می کند؟

7-در هر یک از موارد زیر نوع تغییر را مشخص کنید. (فیزیکی – شیمیایی )

الف- حل شدن قرص جوشان در آب : ..........................

ب-جوشیدن آب :................................

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.35 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه اول):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب1

بلور کدام سنگ با بقیه متفاوت است؟

الف- مرمر

ب-تراورتن

ج- گچ

د-آهک

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.71 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه دوم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب2

جاهاي خالی را کامل کنید.

الف) عدد اتمی عنصر x برابر 14 و عدد جرمی آن 30 است. این اتم داراي ............... نوترون است.

ب) به ذرهاي که تعداد الکترونهاي آن با تعداد پروتونهایش برابر نباشد ......................... می گویند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.75 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه سوم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب3

الف-درجای خالی کلمه مناسب بکارببرید 

آلیاژمحلول هایی .....در........هستند

تقسیم رشتمان میتوز نوعی تقسیم سلولی است که درسرتاسر عمرصورت می گیرد وسبب ....و.....بدن می شود

3-تولید مثل مخمر وباکتری نوعی تولیدمثل غیرجنسی است که باکتری به روش .....ومخمر به طریقه ......تکثیرمی شوند 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.84 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم (نمونه چهارم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب4

.عدد اتمی یک عنصر نشان دهنده ی می باشد 

الف-پروتون ونوترون   

 ب-پروتون   

ج-الکترون 

د-ب وج

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.43 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه پنجم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب5

كانيها كاربردهاي گوناگوني دارند. براي هر يك از كاربردهاي زير، نام يك كاني را بنويسيد.  

الف) مصرف خوراكي (................................) 

ب) تهيه خميردندان (....................................) 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.88 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم(نمونه ششم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب6

الف- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنيد

در جدا سازی مخلوط ها به روش سرریز کردن، از اختلاف ..................... دو جسم استفاده می کنیم.

 با افزایش غلظت واکنش دهنده، سرعت انجام واکنش ..................... می یابد.

اتم هایی که تعداد پروتون آنها برابر و تعداد نوترون آنها متفاوت است را ..................... می گویند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.76 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم (نمونه هفتم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب7

و- در موتور های الکتریکی ،انرژی الکتریکی به چه انرژی دیگری تبدیل می شود؟

ه -موادی را که جذب آهنربا می شوند مغناطیس می نامند یا غیر مغناطیس ؟

غ - در پاشندگی نور سفید توسط منشور ،کدامیک از رنگ های نور ،بیشتر شکسته می شود؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.39 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم (نمونه هشتم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم  8

1-در کدام گزینه وسیله جداسازی مخلوط صحیح بیان شده است؟

الف-قیف جداکننده – آب و چای

ب- کاغذ صافی – آب و گوگرد

ج-دستگاه تقطیر – شکر و نمک

د- دستگاه سانتریفیوژ – آب و الکل

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.6 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم(نمونه نهم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم 9

سوال1- درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید.
الف)ﭼﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن اﺳﺖ
ب)ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ و درك ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ اندام های حسی است
ج)ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪي ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ داردﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم(نمونه دهم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم 10

ه)شماره هر کدام از کلمات سمت راست را در جای خالی مربوط به آنها در سمت چپ بنویسید.
1 )مخچه -       ( )   مادهای که از خود نور بدهد
2) منیر -       ( )  وسیله قطع و وصل جریان، در مدار الکتریکی
3 )کلید -       ( )  موجب حفظ تعادل در راه رفتن و پرواز جانوران میشود
4 )اندام هدف -  ( ) مجموعه خاصی از سلولهای حساس به یک نوع هورمون

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

S Sahar
10 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
16 مرداد 1398
م مینا خوشرو
08 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
22 تیر 1398
N N
08 دی 1397
n n
10 خرداد 1398
ا امید رضا جوادی
10 خرداد 1398
ن نینا
11 خرداد 1398
ن نون ه
10 خرداد 1398
M MO ME
08 خرداد 1398
m m-sh
11 خرداد 1397
A Aynaz
10 خرداد 1398
ن نینا
11 خرداد 1398
ج ج.ک.م
17 خرداد 1398
ن نرگس
12 خرداد 1398
ح حسین شفیعی
12 خرداد 1398
ن نفس
11 خرداد 1398
e elnaz
10 خرداد 1398
ی یه خانومی
10 خرداد 1398
م مهدیه
10 خرداد 1398
ا اتنئطلت
08 خرداد 1398
ی یلدا
08 خرداد 1398
ف فرحانه جوانمرد
28 اردیبهشت 1398
A Alireza
08 خرداد 1397
م میلاد
09 خرداد 1398
ا امیدعلی
07 خرداد 1397
ر رومینا
16 خرداد 1398
ف فرانک
16 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
25 خرداد 1398
م محمد مهدی ریاحی
11 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
25 خرداد 1398
گ گمنام
11 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
25 خرداد 1398
n negar
10 خرداد 1398
M Mohammdreza
10 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
25 خرداد 1398
ا امیر
10 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
25 خرداد 1398
ل لاله
09 خرداد 1398
ن نجمه
09 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
25 خرداد 1398
ش شیوا
09 خرداد 1397
ب بینام
18 خرداد 1397
y yasaman
14 خرداد 1398
A Azin
12 خرداد 1398
د دایانا
12 خرداد 1398
S S
10 خرداد 1398
ع علیرضا سالارزئی
09 خرداد 1398
r roya
18 خرداد 1397
r roya
18 خرداد 1397
ح حسین
14 خرداد 1397
پ پردیس
10 خرداد 1398
h hossein
07 اسفند 1396
h hossein
07 اسفند 1396
س سارا
16 دی 1396
ص صدرا
16 دی 1396
ر رویا
15 دی 1396
ف فهیمه
14 دی 1397
ت تیم همکلاسی
29 تیر 1398
ا اریا
16 دی 1396
n nika
16 دی 1396
ب بدرد نخور بود
15 دی 1396
م مهریماه
14 دی 1396
ا احمد
14 دی 1396
م مهدی دهستانی
09 دی 1396
خ خاکشور
10 خرداد 1398
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی