31 نمونه سوال علوم هشتم + بارم بندی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

دانلود رایگان 31 مجموعه نمونه سوال علوم هشتم با جواب در نوبت دی و خرداد همراه با نمونه سوالات فصل به فصل و بارم بندی 98-99

فهرست

نمونه سوال علوم هشتم همراه با جواب

به روز رسانی 25 آبان 98: [ اضافه شدن سوالات فصل به فصل ]

به روز رسانی 12 آذر 98: [ اضافه شدن بارم بندی ]

علوم در پایه هشتم  از جمله درس های مفهومی است که حل کردن نمونه سوالات مختلف در آن در آمادگی پیش از آزمون این درس بسیار اهمیت دارد. 

مجموعه نمونه سوال علوم هشتم را در این صفحه گرد آوری کرده ایم. این نمونه سوالات شامل نمونه سوالات علوم تجربی پایه هشتم نوبت اول، نوبت دوم و همچنین نمونه سوالات فصل به فصل علوم هشتم می باشد.

نمونه سوال علوم هشتم

قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید.

تصاویری که بالای هر نمونه سوال موجود است تصویری از همان نمونه سوالی است که دانلود می‌کنید.

برای این که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است، به عنوان دقت کنید در صورتی که در عنوان هر نمونه سوال ،  عبارت "همراه با جواب یا پاسخ تشریحی" ذکر شده باشد نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

نمونه سوال علوم هشتم ترم اول در بخش امتحانات دی ماه و نمونه سوالات ترم دوم علوم هشتم در بخش امتحانات خرداد ماه قابل دسترسی است. 

خوشحال خواهیم شد اگر نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص سطح نمونه سوالات گردآوری شده و همچنین مطالب این صفحه با ما در میان بگذارید.

لازم به ذکر است دانلود نمونه سوالات علوم هشتم کاملا رایگان و بدون پرداخت هیچ هزینه ای است.

درادامه بارم بندی 98-99  امتحان نوبت اول علوم هشتم و نوبت دوم آن را مشاهده می کنید. این بارم بندی برگرفته از راهنمای ارزشیابی دفتر تالیف کتب درسی می باشد.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی هشتم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هشتم مراجعه کنید.

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت اول با جواب

نمونه سوال علوم هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت اول با جواب 1

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

4-اگر اختلاف پتانسیل دو سر لامپ یک چراغ قوه 36 ولت و شدت جریان عبوري از آن 4 آمپر باشد، مقدار مقاومت آن چند

اهم است؟( نوشتن فرمول و یکاهاي مربوطه اجباري است)

نویسنده : همکلاسی
حجم : 4.73 مگابایت
منبع : گردآوری شده از مدارس

 نمونه سوال علوم هشتم نوبت اول (نمونه دوم)

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی 4

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

نواع ماهیچه های بدن را نام برده ؟ماهیچه دوکی شکل با یک هسته در کجای بدن دیده می شود ؟

حلال این محلول را نام ببرید

عنصری دارای دو مدار الکترونی ودر الیه آخر آن شش الکترون می با شد عدد اتمی این عنصر کدام است .فلز است یا نا فلز؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.2 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم نوبت اول (نمونه سوم)

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت اول 5

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

چرا سوزاندن استخوان ها، آن ها را ترد و شکننده می کند؟

7-در هر یک از موارد زیر نوع تغییر را مشخص کنید. (فیزیکی – شیمیایی )

الف- حل شدن قرص جوشان در آب : ..........................

ب-جوشیدن آب :................................

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.35 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه چهارم)

نمونه سوالات علوم هشتم  نوبت اول با جواب 2

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

نحوه تولید مثل درمخمر نانوایی چیست؟

سه شرط سوختن رانام ببرید؟

چراباید دراتاقی که شومینه روشن است هوا جریان داشته باشد؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.06 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه پنجم)

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی3

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

سه عامل ضروری برای سوختن را نام ببرید؟

جداسازی اجزای خون را به روش ....................... و جداسازی کاه از گندم را با دستگاه ...................... انجام می دهند

برای جداسازی ................. از قیف دکانتور و برای جدا سازی دومایع حل شدنی از روش ............. استفاده می شود

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.43 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب

نمونه سوال علوم هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب1

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 97

بلور کدام سنگ با بقیه متفاوت است؟

الف- مرمر

ب-تراورتن

ج- گچ

د-آهک

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.71 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب2

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 98

جاهاي خالی را کامل کنید.

الف) عدد اتمی عنصر x برابر 14 و عدد جرمی آن 30 است. این اتم داراي ............... نوترون است.

ب) به ذرهاي که تعداد الکترونهاي آن با تعداد پروتونهایش برابر نباشد ......................... می گویند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.75 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب3

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 97

الف-درجای خالی کلمه مناسب بکارببرید 

آلیاژمحلول هایی .....در........هستند

تقسیم رشتمان میتوز نوعی تقسیم سلولی است که درسرتاسر عمرصورت می گیرد وسبب ....و.....بدن می شود

3-تولید مثل مخمر وباکتری نوعی تولیدمثل غیرجنسی است که باکتری به روش .....ومخمر به طریقه ......تکثیرمی شوند 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.84 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم نوبت دوم (نمونه چهارم)

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب4

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 98

.عدد اتمی یک عنصر نشان دهنده ی می باشد 

الف-پروتون ونوترون   

 ب-پروتون   

ج-الکترون 

د-ب وج

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.43 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه پنجم)

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب5

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 96

كانيها كاربردهاي گوناگوني دارند. براي هر يك از كاربردهاي زير، نام يك كاني را بنويسيد.  

الف) مصرف خوراكي (................................) 

ب) تهيه خميردندان (....................................) 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.88 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم نوبت دوم (نمونه ششم)

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب6

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 97

الف- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنيد

در جدا سازی مخلوط ها به روش سرریز کردن، از اختلاف ..................... دو جسم استفاده می کنیم.

 با افزایش غلظت واکنش دهنده، سرعت انجام واکنش ..................... می یابد.

اتم هایی که تعداد پروتون آنها برابر و تعداد نوترون آنها متفاوت است را ..................... می گویند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.76 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم نوبت دوم (نمونه هفتم)

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب7

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 97

و- در موتور های الکتریکی ،انرژی الکتریکی به چه انرژی دیگری تبدیل می شود؟

ه -موادی را که جذب آهنربا می شوند مغناطیس می نامند یا غیر مغناطیس ؟

غ - در پاشندگی نور سفید توسط منشور ،کدامیک از رنگ های نور ،بیشتر شکسته می شود؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.39 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم نوبت دوم (نمونه هشتم)

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم  8

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 96

1-در کدام گزینه وسیله جداسازی مخلوط صحیح بیان شده است؟

الف-قیف جداکننده – آب و چای

ب- کاغذ صافی – آب و گوگرد

ج-دستگاه تقطیر – شکر و نمک

د- دستگاه سانتریفیوژ – آب و الکل

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.6 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال علوم هشتم نوبت دوم (نمونه نهم)

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم 9

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 97

سوال1- درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید.
الف)ﭼﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن اﺳﺖ
ب)ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ و درك ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ اندام های حسی است
ج)ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪي ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ داردﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم نوبت دوم (نمونه دهم)

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم 10تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 97

ه)شماره هر کدام از کلمات سمت راست را در جای خالی مربوط به آنها در سمت چپ بنویسید.
1 )مخچه -       ( )   مادهای که از خود نور بدهد
2) منیر -       ( )  وسیله قطع و وصل جریان، در مدار الکتریکی
3 )کلید -       ( )  موجب حفظ تعادل در راه رفتن و پرواز جانوران میشود
4 )اندام هدف -  ( ) مجموعه خاصی از سلولهای حساس به یک نوع هورمون

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل اول ( مخلوط و جداسازی مواد)

نمونه سوال علوم هشتم فصل اول همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال علوم هشتم فصل اول با جواب

هر کدام از دستگاه های زیر بر چه اساسی مخلوط ها را از هم جدا سازی می کند؟

الف) دستگاه تقطیر:

ب) گریزانه:

ج) قیف جدا کننده:

د) کاغذ سازی:

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.45 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل دوم ( تغییر شیمیایی در خدمت زندگی)

نمونه سوال علوم هشتم فصل دوم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال علوم هشتم فصل دوم

مفهوم زیر را تعریف کرده و مثال بزنید؟

کاتالیزگر:

دو مورد از باکتری های مفیدی که تغییرات مفید ایجاد می کند را نام ببرید؟

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.61 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل سوم ( درون اتم)

نمونه سوال علوم هشتم فصل سوم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال علوم هشتم فصل سوم

دو مورد از کاربردهای ایزوتوپ های پرتوزا را بنویسید.

ایزوتوپ چیست؟ کدام ایزوتوپ ها ناپایدار هستند؟

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.61 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل چهارم ( تنظیم عصبی)

نمونه سوال علوم هشتم فصل چهارم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال علوم هشتم فصل چهارم با جواب

واپایش و تنظیم هر یک از اعمال زیر جزء کدام قسمت از دستگاه عصبی است؟

الف) تفس و ضربان قلب

ب) دیدن و شنیدن

نویسنده : همکلاسی
حجم : 3.5 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل چهارم همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوال علوم نهم فصل چهارم با جواب

تعریف مختصر کنید؟

الف) تارعصبی:

ب) عصب:

مواد مخدر چگونه باعث اختلال در سیستم عصبی می شود؟(شرح دهید)

نویسنده : همکلاسی
حجم : 1.67 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل پنجم ( حس و حرکت)

نمونه سوال علوم هشتم فصل پنجم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال علوم هشتم فصل پنجم با جواب

دستگاه های لازم برای حرکت بدن را نام ببرید؟

چگونه بو را احساس می کنیم؟(توضیح دهید)

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.4 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل پنجم همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوال علوم هشتم فصل پنجم

سه مورد از وظایف استخوان ها در بدن را نام ببرید؟

توضیح دهید چرا ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می کنند؟

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.78 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل ششم ( تنظیم هورمونی)

نمونه سوال علوم هشتم فصل ششم همراه با جواب

نمونه سوال علوم هشتم فصل ششم

هورمون چیست؟

چرا قرار گرفتن طولانی مدت در شرایط فشار روحی و ناراحتی های عصبی برای بدن خطرناک است؟

کدام غده کار سایر غدد را واپایش می کند؟

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.51 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل هفتم ( الفبای زیست فناوری)

نمونه سوال علوم هشتم فصل هفتم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال علوم هشتم فصل هفتم

بیماری های ارثی یا ژنی چیست؟

صفات جدید در جانداران چیست؟چگونه به وجود می آیند؟

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.88 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال علوم هشتم فصل هشتم ( تولید مثل جانداران)

نمونه سوال علوم هشتم فصل هشتم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال علوم هشتم فصل هشتم

تولید مثل غیر جنسی به روش دو نیم شدن را توضیح دهید؟

هاگ چیست؟

دو وظیفه بند ناف را بیان کنید.

نویسنده : همکلاسی
حجم : 3.03 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نظرات ارسالی

ز زهرا
ل لیلا
ل لیلا
پ پارمیدا
س سمانه
، ،z
ز زهرا نورایی
م مختوم نژاد
م محمد امین
س سارا
ج ج.ک.م
ر رومینا
ف فرانک
ت تیم همکلاسی
y yasaman
A Azin
ن نرگس
ح حسین شفیعی
د دایانا
م محمد مهدی ریاحی
ت تیم همکلاسی
گ گمنام
ت تیم همکلاسی
ن نینا
ن نفس
n negar
S Sahar
ت تیم همکلاسی
S S
h hadis
ن نون ه
e elnaz
ح حدیث
ی یه خانومی
م مهدیه
M Mohammdreza
ت تیم همکلاسی
پ پردیس
ا امیر
ت تیم همکلاسی
ل لاله
ع علیرضا سالارزئی
ع عهدیه فایضی
ن نجمه
ت تیم همکلاسی
M MO ME
ا اتنئطلت
ی یلدا
م مینا خوشرو
ت تیم همکلاسی
ف فرحانه جوانمرد
ف فهیمه
ا المیرا
N N
n n
ا امید رضا جوادی
r roya
r roya
ح حسین
m m-sh
A Aynaz
ن نینا
ش شیوا
ب بینام
A Alireza
م میلاد
ا امیدعلی
h hossein
h hossein
س سارا
ا اریا
ص صدرا
n nika
پ پرنیا
ب بدرد نخور بود
م مهریماه
ا احمد
م مهدی دهستانی
خ خاکشور
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی