نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی هشتم نوبت اول به همراه پاسخ(نمونه اول)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات علوم تجربی هشتم نوبت اول اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم  که به دنبال امتحانات نوبت اول (دی)هستید، نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی هشتم نوبت اول( نمونه اول) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت اول(دی ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی هشتم نوبت اول(دی ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات علوم تجربی هشتم نوبت اول (دی ماه):

درست یا نا درست بودن جملات زیر را مشخص کنید

الف) علت باردار شدن اجسام در مالش یه یکدیگر، تفاوت در میزان الکترونخواهی است

ب) وقتی آهن ربا را از وسط نصف می کنیم، یک تکه قطب شمال و تکه دیگر قطب جنوب می شود

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید

الف) قانون اهم به ما می گوید هر چه ولتاژ در مداري بیشتر باشد.......... در آن مدار بیشتر است /جریان – مقاومت

ب) الکتروسکوپ بر اساس ....... کار می کند /جاذبه – دافعه

3-خط کش پلاستیکی با بار منفی را به یک کره فلزي خنثی نزدیک می کنیم و سپس مراحل زیر را به ترتیب طی می کنیم

در شکل ب کره فلزي را با سیم به زمین اتصال می دهیم تا الکترونها از .................. به .................... منتقل شوند

در نهایت در شکل ت بار الکتریکی کره ................. می شود

4-اگر اختلاف پتانسیل دو سر لامپ یک چراغ قوه 36 ولت و شدت جریان عبوري از آن 4 آمپر باشد، مقدار مقاومت آن چند

اهم است؟( نوشتن فرمول و یکاهاي مربوطه اجباري است)

مطابق شکل یک آهنرباي میله اي را به 4 تکه نقسیم می کنیم شماره هاي 2 و 4 مربوط یه کدام قطب آهنربا می باشد؟

مطالب مرتبط

6-براي هریک از کلمات زیر یک تعریف مناسب بنویسید.

1 -سوسپانسیون

2 -ماده خالص

3 -سوختن 

نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی هشتم نوبت اول به همراه پاسخ(نمونه اول)

7-روش هاي جداسازي مخلوط هاي زیر چیست؟

آب و نفت:

آب و الکل:

8-صحیح یا غلط بودن جملات زیر را با علامت ص یا غ مشخص کنید.

1 -اساس جداسازي در جدا کردن چربی از شیر اختلاف چگالی دو ماده می باشد.

2 -اگر مس سولفات را در آب بریزیم یک مخلوط ناهمگن به دست می آید.

3 -در آزمایش میخ آهنی در محلول کات کبود خروج گاز یکی از علائم نشان دهنده این تغییر شیمیایی است.

4-هرگاه گاز کربن دي اکسید را در آب آهک بدهیم مخلوط شیري رنگ تولید می شود.

9-جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

در اثر سوختن چوب در فضاي بسته علاوه بر ........... و ............ گاز ......................... نیز تولید می شود.

پارافین شمع از دو عنصر .......................... و ............................. تشکیل شده است.

مقدار حل شدن گاز متان در آب با افزایش دما ........................ می یابد

مریم حداکثر توانست یک گرم پتاسیم نیترات را در دماي صفر درجه در پنج گرم آب حل کند.

الف)اگر او بخواهد یک محلول سیرشده از این نمک در همین دما تهیه کند چندگرم پتاسیم نیترات باید در صد گرم آب حلکند؟

ب) افزایش دما چه تاثیري درمیزان انحلال پذیري نمک پتاسیم نیترات در آب می تواند داشته باشد؟

درست یا غلط بودن جملات زیر را مشخص نمایید

الف) بزرگ ترین ساختار مغز،ساقه ي مغز نام دارد.

ب) از وظایف نیمکره هاي مخچه،توانایی فکر کردن،حرف زدن وحل مسئله می باشد.

ث) مجموعه اي از دارینه هاي بلند در کنار هم که توسط غلافی احاطه شده اند،عصب را تشکیل می دهند.

ج) یاخته هاي استوانه اي شبکیه ي چشم 3 نوع هستند.

چ) عصب شنوایی خارج شده از بخش حلزونی گوش به قسمت گیج گاهی قشر مخ می رود.

ح) مشیمیه،لایه ي میانی چشم است که در جلوي چشم،بخش رنگین چشم به نام عنبیه را به وجود می آورد.

خ) نوك زبان به مزه ي شیرینی و کناره هاي زبان به شوره و ترشی بیشترین حساسیت را نشان می دهند.

ذ) ساختار بال مرغ از 2 بخش ساعد و بازو تشکیل شده است.

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) وقتی مولکول هاي ماده ي بودار وارد بینی می شود،روي ...............گیرندهاي بویایی قرار می گیرد.

ب) به مجموعه ي استخوان ها ،غضروف ها و ............ آنها در بدن استخوان بندي می گویند..

ج) در بال پرندگان مفصل شانه از نوع .............. و مفصل بین زند زیرین و زند زبرین از نوع مفصل ........... است.

پاسخ کوتاه دهید.

الف) از 43 جفت عصب چند جفت آن به نخاع و چند جفت آن به مغز متصل است؟

ب) 2نوع گیرنده که در پوست وجود دارد را نام ببرید.

ج) 3ناحیه در بدن که از غضروف تشکیل شده را نام ببرید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 4.73 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

ف فهیمه
14 دی 1397
ت تیم همکلاسی
29 تیر 1398
ا اریا
16 دی 1396
n nika
16 دی 1396
ب بدرد نخور بود
15 دی 1396
م مهریماه
14 دی 1396
ا احمد
14 دی 1396
م مهدی دهستانی
09 دی 1396
خ خاکشور
10 خرداد 1398
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی