نمونه سوال ریاضی هشتم

در این مطلب آرشیو کامل نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی هشتم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) به همراه پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است.

نمونه سوالات ریاضی هشتم همراه با پاسخ تشریحی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحان ریاضی هشتم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده‌ایم که می‌توانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. خوشحال خواهیم شد اگر نظرات خود را در خصوص کیفیت و سطح سوالات با ما در میان بگذارید.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی هشتم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هشتم مراجعه کنید.

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول(دی) و نوبت دوم (خرداد) با جواب

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی (نمونه اول):

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول با جواب 1

درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.

ج) جملات جبري 2x2y- و 5x2y متشابه اند.

د) در هر شکل، هر زاویه خارجی برابر است با مجموع زاویههاي داخلی غیر مجاور آن.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.22 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی (نمونه دوم):

نمونه سوالات ریاضی هشتم  نوبت اول با جواب 2

2-گزینه صحیح را انتخاب کنید:

الف) اگر یکی از زاویه های داخلی یک  n ضلعی 215 درجه باشد، نوع n ضلعی کدام است؟

محدب -مقعر

ب) اگر وسط اضلاع مجاور یک مربع را به طور متوالی به هم وصل کنیم، کدام شکل پدید می آید؟

مربع- لوزی

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 4.04 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی (نمونه سوم):

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی3

5-با استفاده از روش غربال ، اعداد اول 37 تا 69 را به دست آورید.( نوشتن روش حل الزامی است)

53 -52 -51- 50 -49- 48 -47- 46 -45- 44- 43 -42- 41 -40 -39- 38- 37

69- 68- 67- 66 -65- 64- 63- 62 -61- 60 -59- 58 -57 -56 -55 -54

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.75 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی (نمونه چهارم):

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی 4

الف) نمایش اعشاری عدد (2/5)1- بین کدام دو نقطه قرار دارد؟

1) 0 و1-

2) 0 و 1

3)1- و 2-

4) هیچ کدام

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.74 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول(نمونه پنجم):

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول 5

1-درستی هر عبارت را با علامت √ و نادرستی هر عبارت را با علامت × مشخص کنید.

الف-هر عدد گویاي غیر صفر را میتوان به صورت یک کسر علامت دار نوشت.

ب: اگر دو عدد نسبت به هم اول باشند ، ک.م.م آنها برابر عدد بزرگتر است.

ج:دو خط عمود بریک خط خود با هم موازیند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.41 مگابایت
منبع : همکلاسی


 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه اول):

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب1

حاصل عبارت ها را به دست آورید.

13) با روش تقسیم کردن اول یا مرکب بودن عدد ۶۷ را تشخیص دهید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.41 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه دوم):

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب2

2- نمرات ریاضی یک کلاس 21 نفره در جدول زیر دسته بندی شده است. جدول را کامل کنید. سپس میانگین نمرات کلاس را به صورت تقریبی به کمک جدول به دست آورید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.99 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه سوم):

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب3

12-حاصل را به صورت عددي توان دار بنويسيد.

=510*353*710

=18(3-) *86

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.16 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه چهارم):

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب4

در معادله ي مختصاتی زیر ، مختصات بردار x را بیابید.

قرینه ي ذوزنقه ي ABCD را نسبت به خط d رسم کرده ایم. اندازه ي زاویه وضلع خواسته شده را بیابید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 4.94 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه پنجم):

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب5

با توجه به شکل داده شده نوع تبدیل و اجزای متناظر را علامت گذاری کنید و مشخص کنید دو مثلث به چه حالتی همنهشت هستند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.53 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه ششم):

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب6

ب) شكل روبرو قسمتي از يك بشقاب قديمي است. اين بشقاب چندضلعي بوده است؟ (با راه حل كامل و چندضلعي منتظم مي باشد)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 4.8 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با (نمونه هفتم):

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب7

ب) عبارت زیر را تجزیه کنید. سپس به ازای مقادیر داده شده حاصل عبارت را بدست آورید.

=y4+y2/y2x+x

(x=3 , y=-2)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.16 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم (نمونه هشتم):

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم  8

4) در شکل یک پنج ضلعی منتظم داریم .اندازه زاویه ی x چند درجه است؟ (راه حل نوشته شود)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.15 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم(نمونه نهم):

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم 9

7-الف) عبارت جبری مقابل را ساده كنید.

2(a+b)

ب) به صورت حاصل ضرب دو عبارت جبری بنویسید. (فاكتورگیری)

=8x2y-20xy2

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.2 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم(نمونه دهم):

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم 10

با توجه به شکل مقابل :

الف) یک تساوی ضرب برداری و یک تساوی مختصاتی بنویسید.

ب) بردار m را بر حسب بردارهای واحد مختصات بنویسید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.78 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم(نمونه یازدهم):

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم11

حاصل عبارات زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.99 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم(نمونه دوازدهم):

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب 12

9-معادله مختصاتی زیر را از روش دلخواه حل کنید.

10-اداره برق برای ثابت ماندن دکل برق سیمی به طول 10 متر را از بالاترین نقطه آن در فاصله 6 متری دکل به زمین متصل کرده است.ارتفاع دکل را بدست آورید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.33 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

b barish
11 تیر 1398
ا ابوالفضل جعفریان
01 شهریور 1397
ا امیر امیری
31 اردیبهشت 1397
م محمد
18 اسفند 1397
ا ابوالفضل
28 اسفند 1397
ع عباس نامور
04 خرداد 1397
Z Zeinab
22 اردیبهشت 1397
N N
04 اردیبهشت 1397
د دانش آموز دانش آموزی
09 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
29 تیر 1398
N N
21 دی 1397
B Bita
12 دی 1397
ا اسماعیل رضای
03 دی 1397
ر رامین
30 دی 1397
p paria
14 دی 1397
م مهدی
14 دی 1397
N N
07 دی 1397
ف فاطمه محمدی
12 شهریور 1398
ف فرید مرتضوی
25 تیر 1398
ک کیمیا مومن پور
08 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
26 تیر 1398
r rراضیسلاسلام عالی بودr
07 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
26 تیر 1398
N N
22 دی 1397
N N
14 دی 1397
ح حسین شفیع پور
06 دی 1397
ن نفس
28 مهر 1397
س سهیلا نجابتی
24 مهر 1397
م مریم حیدری
14 مهر 1397
م مریم حیدری
14 مهر 1397
ش شیدا
08 اردیبهشت 1397
m mahdi
14 فروردین 1397
ح حسین
05 اسفند 1396
س سودا
07 خرداد 1398
ک کوروش
30 دی 1396
m mra
29 دی 1396
ع علیرضا
27 دی 1396
م مژده
23 دی 1396
S SaRa
22 دی 1396
i iliya
18 دی 1396
K Kiana
17 دی 1396
s soheil
17 دی 1396
م محمدرضا
17 دی 1396
d delshekaste
23 دی 1396
N N
16 دی 1396
م مبینا
16 دی 1396
K Koosha
16 دی 1396
م محمد
15 دی 1396
س سلطانی
15 دی 1396
د دانیال
15 دی 1396
A A.S
15 دی 1396
s sahand
15 دی 1396
م مجید مرادی
14 دی 1396
m majid
14 دی 1396
ع علی
14 دی 1396
م مهدی هراتی
14 دی 1396
s sobhan
13 دی 1396
s sobhan
13 دی 1396
A Asl
13 دی 1396
M Mahdi
13 دی 1396
♡BEHNAZ♡
13 دی 1396
f fatemeh
12 دی 1396
f fatemeh
12 دی 1396
S Saghar
11 دی 1396
ا امیر
11 دی 1396
ا ابوالفضل باقری
10 دی 1396
ح حدیث
10 دی 1396
ع علی
23 دی 1396
ح حدیث
10 دی 1396
ر رضا
09 دی 1396
م مهدی تکلو
09 دی 1396
ل لعیا
08 دی 1396
a ahmad moradi
08 دی 1396
م محمد
08 دی 1396
د دانیال
07 دی 1396
م محمد مهدی قربانی
07 دی 1396
ن ناصر عبدالهی
07 دی 1396
ز زهرا محمودی
06 دی 1396
م مهرسا
09 دی 1396
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی