21 نمونه سوال ریاضی ششم با جواب [ به روز رسانی دی 98 ]

دانلود رایگان مجموعه نمونه سوالات استاندارد ریاضی ششم در نوبت دی و خرداد 97-98 همراه با جواب

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی 

شاید بتوان گفت ریاضی تنها درس کاملا مفهومی در پایه ششم تحصیلی است. حل کردن نمونه سوالات مختلف در ریاضی بخشی از یادگیری ریاضی است و در آمادگی پیش از آزمون این درس بسیار موثر است. 

در این صفحه مجموعه متنوعی از نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم گردآوری شده است. این نمونه سوالات شامل مجموعه نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول با جواب و همچنین مجموعه نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم می باشد.

نمونه سوالات ریاضی نوبت دوم در این صفحه،  نمونه سوالات هماهنگ استانی برگزار شده در سال های 98 و 97 و 96 می باشد.

توجه!  برای دانلود نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی ششم به صفحه اختصاصی آن مراجعه کنید.

نمونه سوال ریاضی ششم با جواب

قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحان ریاضی ششم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید.

تصویری که در بالای هر نمونه سوال موجود است تصویری از همان نمونه سوالی است که دانلود می‌کنید .

برای ان که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است به عنوان درج شده قبل از هر نمونه سوال دقت کنید در صورتی که در عنوان، عبارت "همراه با پاسخ تشریحی یا جواب" ذکر شده باشد نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی ششم ابتدایی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی ششم ابتدایی مراجعه کنید.

نمونه سوالات ریاضی ششم نوبت اول

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول با جواب1

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

.سوال1-حاصل عبارت هاي زیر را به دست آورید 

.سوال2- حاصل هر یک از عبارت هاي زیر را به دست آورید

.الف)2/5برابرعددسه پنجم  راپیداکنید

.ب) 1/5برابرنصف عدد هشت پنجم راپیداکنید

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.42 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول(نمونه دوم)

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (نمونه دوم)

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

سوال1- درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید

.الف- مجموع دو عدد فرد ، همیشه فرد است 

.ب-همه ی اعداد به جز صفر معکوس دارند

.د- هیچ مثلثی مرکز تقارن ندارد

سوال2-جاهای خالی را کامل کنید .

الف- بزرگ ترین عدد صحیحی منفی عدد............ می باشد .

ب - معکوس معکوس هر عدد ................................ است .

ج - اگر مقسوم و مقسوم علیه یک تقسیم را در عددی ضرب کنیم ، خارج قسمت آن ........................ .

د- ربع دایره دارای .................. محور تقارن می باشد و .................. مرکز تقارن دارد .

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.07 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول (نمونه سوم)

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (نمونه سوم)

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

1-پاسخ مناسب راباعلامت تیک مشخص کنید.

همه عددها،معکوس دارندحتی عددصفر.

متوازي الاضلاع محور تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد.

اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددي ضرب کنیم باقیمانده هیچ تغییري نمی کند.

هر عددي بر3 بخش پذیر باشد حتماً بر 9 نیز بخش پذیر است.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.73 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول همراه با جواب (نمونه چهارم)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول با جواب4

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

سوال1- عدد سی اُم و بیست و نهم این الگو را بنویسید

.ب) رابطه ي ( روش ) به دست آوردن عددهاي این الگو را بنویسید

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.59 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول همراه با جواب(نمونه پنجم)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول با جواب5

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

سوال1-جملات صحیحی را با ص و جملات غلط را با غ مشخص کنید 

 .بین دوکسر فقط سه کسر وجود دارد

.درمقایسه ی دوکسر یامخرج مساوی کسری بزرگ تر است که صورت آن بزرگتر باشد

اعدادی بر5بخش پذیر هستندکه یکان آن ها 0 یا 5باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی ششم نوبت دوم

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98- هماهنگ منطقه ای 

جاهای خالی را با اعداد وکلمات مناسب کامل کنید

1-یک لیتر برابر است با .............. سانتی متر مکعب

2-وقتی می گوییم تقسیم را تا دو رقم اعشار ادامه دهید یعنی با تقریب کمتراز.............بدست آورید .

3-دوزاویه که مجموع آنها 90درجه باشد......................یکدیگرند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.06 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوالات ریاضی ششم نوبت دوم با جواب2

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98- هماهنگ منطقه ای (مشهد)

1-باتوجه به الگوی شکلی مقابل به سوالات پاسخ دهید 

الف-شکل چهارم ازچند مثلث تشکیل شده است؟

ب-کدام شکل از28مثلث درست می شود؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.17 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم 3

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98- هماهنگ منطقه ای (تبریز)

7-کتاب فروشی کتاب های خود رابا20درصدتخفیف می فروشد محسن برای خرید کتابی که قیمت روی جلد آن 26000تومان است 

الف-چند تومان باید بپردازد؟

ب-فروشنده چند تومن تخفیف می دهد؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.44 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم (نمونه چهارم)

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی4)

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 97

1-صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

1 - اگر عذدی را بر 2 تقسیم کنیم مانند این است که آن رادریک دوم ضرب کرده ایم.

2-همیشه دریک عبارت ریاضی اولویت محاسبه باتفریق است. 

3-اگرنقطه ای روی محور طول ها افقی باشد طول آن صفراست.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.81 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه پنجم)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ منطقه ای (تهران)

سوال4- مسائل زیر را حل کنید.

الف) پدر مریم به فروشگاهی رفت تا یک کالای ایرانی بخرد. اگر قیمت کالا 900000 تومان و مالیات بر ارزش افزوده ی این کالا 5% باشد، او برای خرید این کالا چند تومان باید پرداخت کند؟

ب) مهرداد نصف پولش را به دوستش داد و یک سوم بقیه را خرج کرد و 3600 تومان برایش باقی ماند تمام پول مهرداد چند تومان بوده است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه ششم)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ منطقه ای (تهران)

کشاورزی نیمی از زمین خود را جو کاشت. او نیم دیگر را به 4 قسمت مساوی تقسیم کرد و در یک قسمت آن گندم و در قسمت دیگر یونجه کاشت. سپس در قسمت باقی مانده سبزی کاشت. او چه کسری از زمین خود را سبزی کاشته است؟

جرم نوزادی با مادرش 64/38 کیلوگرم است. اگر جرم مادر 61/25 کیلوگرم باشد، جرم نوزاد چند کیلوگرم است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه هفتم)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم با جواب7

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ منطقه ای (تهران)

سوال1- پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

3- حجم مکعبی به ضلع 1/1 دسی متر، چند دسی متر مکعب است؟

1) 1/722  

2) 1/331

3) 2/40

4) 2/22

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

ن نفس
23 فروردین 1399
ع علی
22 فروردین 1399
ا امیرضا
12 فروردین 1399
م میترا
05 فروردین 1399
ه هستی عسگری میری
04 فروردین 1399
ن نگار
28 اسفند 1398
ا ایناز
24 اسفند 1398
س سارینا
11 اسفند 1398
ه هدیه
28 بهمن 1398
ا امیررضا
27 بهمن 1398
خ خدیجه
27 بهمن 1398
ت تیم همکلاسی
05 اسفند 1398
ن نگارا
22 بهمن 1398
م مبينا علاقه
22 بهمن 1398
خ خانی
19 بهمن 1398
م محمدعلی
18 بهمن 1398
ه هستی
16 بهمن 1398
ا اناهیتا
16 بهمن 1398
ن نگارا
22 بهمن 1398
E Erfan.a
28 اسفند 1398
۶ ۶
11 بهمن 1398
م محمد حسین جبلی
11 بهمن 1398
م محمد
09 بهمن 1398
B BBBB
05 بهمن 1398
م محمد حسن
04 بهمن 1398
ن نگارا
22 بهمن 1398
ع عسل هژبر
01 بهمن 1398
ع علی جمالی
01 بهمن 1398
د دیانا طاهری
30 دی 1398
ا امتیوی
30 دی 1398
E E
29 دی 1398
ک کاملیا
28 دی 1398
ن نعمتیان
26 دی 1398
ی یگانه
26 دی 1398
م محمد مهدی رحیمی
23 بهمن 1398
س سعیده جنتیان
26 دی 1398
ح حسین
26 دی 1398
پ پیمانی
25 دی 1398
B B.........Rezai
05 بهمن 1398
ص صادقی
24 دی 1398
غ غزاله قرخانی
24 دی 1398
ن نگارا
22 بهمن 1398
ه هنگامه قائمی
24 دی 1398
ن نگارا
22 بهمن 1398
F Fatemeh
23 دی 1398
B B.........R
05 بهمن 1398
ن نگارا
22 بهمن 1398
ه همتا
09 فروردین 1399
ا امی تیش
20 دی 1398
ن نگارا
22 بهمن 1398
ا ایدا
20 دی 1398
ا اسی
26 دی 1398
س س
04 بهمن 1398
ک کرمی
20 دی 1398
س سلام
18 دی 1398
م ملک محمودی..
17 دی 1398
ی یسنا رضایی
17 دی 1398
ن نازنين
16 دی 1398
ا اسی
26 دی 1398
ن نگارا
22 بهمن 1398
م مروئه
15 دی 1398
ت تیم همکلاسی
18 دی 1398
م ملیکا
25 دی 1398
م مروئه احسان پور
15 دی 1398
ن ناشناس
17 دی 1398
ز زینب
08 دی 1398
ی یا مهدی (عج)
07 دی 1398
و وانیا
04 دی 1398
ت تیم همکلاسی
05 دی 1398
ع علیرضا
01 دی 1398
ا الناز
01 دی 1398
ت تیم همکلاسی
05 دی 1398
ا اپریل اونیل
30 آذر 1398
ا امیررضا
25 آذر 1398
. ..........
24 آذر 1398
ک کریم حیدریان
23 آذر 1398
ا اسفندیار
22 آذر 1398
ن ناشناس
19 آذر 1398
ک کیمیا قیاسی
13 آذر 1398
ع عبدی
12 آذر 1398
ن نیلا
09 آذر 1398
ت تیم همکلاسی
12 آذر 1398
م مهسائ
08 آذر 1398
م مهسا وارتومیاه خونی
05 آذر 1398
س سلام
04 بهمن 1398
ث ثنا
05 آذر 1398
م ملینا اسلامی
24 آبان 1398
ن نیا
24 آبان 1398
ت تیم همکلاسی
06 آذر 1398
ز زهرا
11 آبان 1398
آ آ
29 مهر 1398
ر رهام
29 مهر 1398
ت تیم همکلاسی
04 آبان 1398
م مهران
15 آذر 1398
د دینا
25 آذر 1398
م مینا جعفری
13 مهر 1398
ز زهرا
11 آبان 1398
م مجتبی محمدی
08 مهر 1398
ف فاطمه
06 شهریور 1398
ا اپریل اونیل
30 آذر 1398
ن ناشناس
09 مرداد 1398
ع علی زمانی
31 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
08 مرداد 1398
ن نرگس بانشی
25 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
30 خرداد 1398
پ پریا سردار
25 شهریور 1398
م محمدمهدی
10 خرداد 1398
ف فرهاد قاسمی
10 خرداد 1398
م م
10 خرداد 1398
ش شایان
08 آبان 1398
0 0008تت
20 آبان 1398
ح حدیث
09 خرداد 1398
ح حدیث
09 خرداد 1398
ت تنها
07 خرداد 1398
ا امیر توکلی
06 خرداد 1398
رخساره
06 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
30 خرداد 1398
ح حسین
21 اردیبهشت 1398
م محسن
16 اردیبهشت 1398
ف فاطمه مقدم
01 اردیبهشت 1398
ش شیما خره
30 دی 1397
م محمد ناصر ی
25 شهریور 1398
پ پریا اروند
24 دی 1397
ع علیرضا بابازاده
29 مهر 1397
. .......
12 اسفند 1396
ا الینا اکبری
25 آبان 1398
ت تیم همکلاسی
06 آذر 1398
س ساجده
01 اسفند 1396
س ساجده
01 اسفند 1396
ح حمید مشایخی
12 بهمن 1396
غ غزل
02 بهمن 1396
ع عرفان
19 اسفند 1398
N N
18 دی 1396
م مهراوه
03 دی 1396
س سونیا
24 بهمن 1396
آ آرام
24 دی 1398
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی