25 نمونه سوال ریاضی ششم با جواب [ به روز رسانی اسفند 99 ]

دانلود رایگان جدیدترین مجموعه نمونه سوالات استاندارد ریاضی ششم در نوبت دی و خرداد همراه با جواب

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی 

به روزرسانی آذر 99: ( اضافه شدن نمونه سوالات دی ماه 98)

شاید بتوان گفت ریاضی تنها درس کاملا مفهومی در پایه ششم تحصیلی است. حل کردن نمونه سوالات مختلف در ریاضی بخشی از یادگیری ریاضی است و در آمادگی پیش از آزمون این درس بسیار موثر است. 

در این صفحه مجموعه متنوعی از نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم گردآوری شده است. این نمونه سوالات شامل مجموعه نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول با جواب و همچنین مجموعه نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم می باشد.

نمونه سوالات ریاضی نوبت دوم در این صفحه،  نمونه سوالات هماهنگ استانی برگزار شده در سال های 98 و 97 و 96 می باشد.

توجه!  برای دانلود نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی ششم به صفحه اختصاصی آن مراجعه کنید.

نمونه سوال ریاضی ششم با جواب

قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحان ریاضی ششم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید.

تصویری که در بالای هر نمونه سوال موجود است تصویری از همان نمونه سوالی است که دانلود می‌کنید .

برای ان که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است به عنوان درج شده قبل از هر نمونه سوال دقت کنید در صورتی که در عنوان، عبارت "همراه با پاسخ تشریحی یا جواب" ذکر شده باشد نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی ششم ابتدایی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی ششم ابتدایی مراجعه کنید.

نمونه سوالات ریاضی ششم نوبت اول

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول نمونه دوم

تاریخ برگزاری امتحان: دی 98

1-کسر 9 چهارم چه کسری از 2 واحد کامل اضافه دارد؟

الف)2 چهارم

ب)1چهارم

ج)4 چهارم

د)3 چهارم

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.41 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول (نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول نمونه سوم

تاریخ برگزاری امتحان: دی 98

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف - کوچکترین مخرج مشترک بین مخرج های 8 و 21 .... ، است.

ب - محیط مربعی به ضلع  0/25 سانتی متر، .... سانتی متر است .

ج - 0/42 متر، ......... سانتی متر است.

د - مجموع دو زاویه متمم ........ درجه است.

هـ - واحد مناسب برای اندازه گیری ارتفاع میز........... است.

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.04 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول نمونه اول

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

1-پاسخ درست را با علامت مشخص کنید

در مقایسه دو کسر با مخرج هاى مساوى کسرى بزرگتر است که صورت آن بزرگتر باشد

بر روى محور اعداد صحیح هرچه به سمت راست پیش برویم عددها بزرگ تر مى شوند.

اگر مقسوم و مقسوم علیه را در یک عدد ضرب کنیم خارج قسمت تغییر مى کند ولى باقیمانده تغییر نمى کند.

حاصل جمع دو عدد فرد، عددى فرد است.

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.31 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول همراه با جواب (نمونه چهارم)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول با جواب1

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

.سوال1-حاصل عبارت هاي زیر را به دست آورید 

.سوال2- حاصل هر یک از عبارت هاي زیر را به دست آورید

.الف)2/5برابرعددسه پنجم  راپیداکنید

.ب) 1/5برابرنصف عدد هشت پنجم راپیداکنید

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.42 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول (نمونه پنجم)

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (نمونه دوم)

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

سوال1- درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید

.الف- مجموع دو عدد فرد ، همیشه فرد است 

.ب-همه ی اعداد به جز صفر معکوس دارند

.د- هیچ مثلثی مرکز تقارن ندارد

سوال2-جاهای خالی را کامل کنید .

الف- بزرگ ترین عدد صحیحی منفی عدد............ می باشد .

ب - معکوس معکوس هر عدد ................................ است .

ج - اگر مقسوم و مقسوم علیه یک تقسیم را در عددی ضرب کنیم ، خارج قسمت آن ........................ .

د- ربع دایره دارای .................. محور تقارن می باشد و .................. مرکز تقارن دارد .

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.07 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول (نمونه ششم)

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (نمونه سوم)

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

1-پاسخ مناسب راباعلامت تیک مشخص کنید.

همه عددها،معکوس دارندحتی عددصفر.

متوازي الاضلاع محور تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد.

اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددي ضرب کنیم باقیمانده هیچ تغییري نمی کند.

هر عددي بر3 بخش پذیر باشد حتماً بر 9 نیز بخش پذیر است.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.73 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول همراه با جواب (نمونه هفتم)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول با جواب4

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

سوال1- عدد سی اُم و بیست و نهم این الگو را بنویسید

.ب) رابطه ي ( روش ) به دست آوردن عددهاي این الگو را بنویسید

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.59 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول همراه با جواب(نمونه هشتم)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول با جواب5

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

سوال1-جملات صحیحی را با ص و جملات غلط را با غ مشخص کنید 

 .بین دوکسر فقط سه کسر وجود دارد

.درمقایسه ی دوکسر یامخرج مساوی کسری بزرگ تر است که صورت آن بزرگتر باشد

اعدادی بر5بخش پذیر هستندکه یکان آن ها 0 یا 5باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی ششم نوبت دوم

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98- هماهنگ منطقه ای 

جاهای خالی را با اعداد وکلمات مناسب کامل کنید

1-یک لیتر برابر است با .............. سانتی متر مکعب

2-وقتی می گوییم تقسیم را تا دو رقم اعشار ادامه دهید یعنی با تقریب کمتراز.............بدست آورید .

3-دوزاویه که مجموع آنها 90درجه باشد......................یکدیگرند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.06 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوالات ریاضی ششم نوبت دوم با جواب2

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98- هماهنگ منطقه ای (مشهد)

1-باتوجه به الگوی شکلی مقابل به سوالات پاسخ دهید 

الف-شکل چهارم ازچند مثلث تشکیل شده است؟

ب-کدام شکل از28مثلث درست می شود؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.17 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم 3

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98- هماهنگ منطقه ای (تبریز)

7-کتاب فروشی کتاب های خود رابا20درصدتخفیف می فروشد محسن برای خرید کتابی که قیمت روی جلد آن 26000تومان است 

الف-چند تومان باید بپردازد؟

ب-فروشنده چند تومن تخفیف می دهد؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.44 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم (نمونه چهارم)

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی4)

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 97

1-صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

1 - اگر عذدی را بر 2 تقسیم کنیم مانند این است که آن رادریک دوم ضرب کرده ایم.

2-همیشه دریک عبارت ریاضی اولویت محاسبه باتفریق است. 

3-اگرنقطه ای روی محور طول ها افقی باشد طول آن صفراست.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.81 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه پنجم)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ منطقه ای (تهران)

سوال4- مسائل زیر را حل کنید.

الف) پدر مریم به فروشگاهی رفت تا یک کالای ایرانی بخرد. اگر قیمت کالا 900000 تومان و مالیات بر ارزش افزوده ی این کالا 5% باشد، او برای خرید این کالا چند تومان باید پرداخت کند؟

ب) مهرداد نصف پولش را به دوستش داد و یک سوم بقیه را خرج کرد و 3600 تومان برایش باقی ماند تمام پول مهرداد چند تومان بوده است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه ششم)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ منطقه ای (تهران)

کشاورزی نیمی از زمین خود را جو کاشت. او نیم دیگر را به 4 قسمت مساوی تقسیم کرد و در یک قسمت آن گندم و در قسمت دیگر یونجه کاشت. سپس در قسمت باقی مانده سبزی کاشت. او چه کسری از زمین خود را سبزی کاشته است؟

جرم نوزادی با مادرش 64/38 کیلوگرم است. اگر جرم مادر 61/25 کیلوگرم باشد، جرم نوزاد چند کیلوگرم است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه هفتم)

نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم با جواب7

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ منطقه ای (تهران)

سوال1- پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

3- حجم مکعبی به ضلع 1/1 دسی متر، چند دسی متر مکعب است؟

1) 1/722  

2) 1/331

3) 2/40

4) 2/22

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

ث ثنم
F Fatemeh_CHP
z zahra_Akhondi
ن نازنین کاظمی
ت تیم همکلاسی
ن نیازی
ت تیم همکلاسی
ص صباایرانمنش
آ آیدا
ن ناشناسم
ح حسن کمالی
م ملیکا
ه هستی رضایی
f fahimeh hosseini
م ملیسا وجدانی
پ پریسا
پ پریسا اصغری
ل لاله امیدپناه
ن ناشناس
آ آنیسا
ر رقیه
ع علی
ف فاطمه
ک کیارش
پ پارمیس
پ پانیذ
گ گوهرشاد
س سروناز
ش شاهرخ یارمحمدی
ف ف
ع علی عرفانی راد
م مسیحا
س سارینا ایمانی
غ غزل
آ آرشیدا محمد کاظمی
د دنیا هدایت
ب به شما چه
ر رویا
ز زهرا
M Mobina 99053
م معصومه
س سونیا
ز زهرا طاهری
م محمد
م محمد حسین سیفی
ا امیرعلی مقدم
ن ن
پ پارمیس
م مبینا نژاد
ن ناشناس
د دنیا
ف فاطمه جوانی
آ آیسان رشیدی
س ستایش
ر روژین
س سوگل قنبری
س سینا
م معلم ششم
م محمد مهدی
س ستایش رستگار
آ آوا صفری
م مهسا راد
ا امیر
ز زینب
ع عربدشتی
ع عسل جون
ز زهراباباجانی
آ آیسو مرامی
ص صبا خادمی
س سلگی
ی یلدا
ن نفس
ک کامی
ع علی
د دختر عشق
ا امیرضا
م میترا
ز زهرا
ا اذین
ه هستی عسگری میری
♥♥♥
ع عرفان
س سلنا
ف فعلانی
ن نگار
ا امیر
م مهیااقلیمی
ا ایناز
ل لیلا
ا ایناز
س سارینا
آ آیسو مرامی
ه هدیه
ه هانیه
ل للاالالل
ف فلاقثلقف
م مهدیا
ا امیررضا
خ خدیجه
ت تیم همکلاسی
ن نگارا
م مبينا علاقه
خ خانی
م محمدعلی
ه هستی
م محمد جواد باقری
ا اناهیتا
ن نگارا
E Erfan.a
ا امیر
م محمدجواد باقری
م مطهره
۶ ۶
م مهدیا
م محمد حسین جبلی
م محمد
B BBBB
م محمد حسن
ن نگارا
ع عسل هژبر
ن نمونه ترین کلاس ششم پارلا
ع علی جمالی
م مهدیا
د دیانا طاهری
ت تیم همکلاسی
ا امتیوی
E E
ک کاملیا
ن نعمتیان
ک کیمیا
ی یگانه
م محمد مهدی رحیمی
س سعیده جنتیان
ح حسین
م مهدیا
ه هستی مشهوری
پ پیمانی
B B.........Rezai
ص صادقی
غ غزاله قرخانی
ن نگارا
ز زهرا
ه هنگامه قائمی
ن نگارا
F Fatemeh
B B.........R
ن نگارا
ه همتا
ا امی تیش
ن نگارا
ت تیم همکلاسی
ا ایدا
ا اسی
س س
ه هستی مشهوری
ک کرمی
س سلام
م ملک محمودی..
ی یسنا رضایی
ن نازنين
ا اسی
ن نگارا
م مروئه
ت تیم همکلاسی
م ملیکا
ا احمد براتی
ن ندا اسماعیلی
م مروئه احسان پور
ن ناشناس
ز زینب
ا احمد
ی یا مهدی (عج)
و وانیا
ت تیم همکلاسی
م مهدیا
ع علیرضا
ا الناز
ت تیم همکلاسی
ا اپریل اونیل
ا امیررضا
. ..........
S Sara
ک کریم حیدریان
ا اسفندیار
ن ناشناس
ک کیمیا قیاسی
ع عبدی
ن نیلا
ت تیم همکلاسی
م مهسائ
م مهسا وارتومیاه خونی
س سلام
ث ثنا
م ملینا اسلامی
ن نیا
ت تیم همکلاسی
ز زهرا
آ آ
ر رهام
ت تیم همکلاسی
م مهران
د دینا
م مینا جعفری
ز زهرا
م مجتبی محمدی
ف فاطمه
ن ناشناس
ع علی زمانی
ت تیم همکلاسی
ن نرگس بانشی
ت تیم همکلاسی
پ پریا سردار
م محمدمهدی
ف فرهاد قاسمی
س سروناز
م م
ش شایان
0 0008تت
ب بی نام
ح حدیث
ح حدیث
ر رضا
ت تنها
ا امیر توکلی
رخساره
ت تیم همکلاسی
ح حسین
م محسن
ف فاطمه مقدم
ش شیما خره
م محمد ناصر ی
پ پریا اروند
ع علیرضا بابازاده
. .......
ا الینا اکبری
ت تیم همکلاسی
س ساجده
س ساجده
ح حمید مشایخی
غ غزل
ع عرفان
N N
ا امیرحسین
ف فاطمه
م مهراوه
س سونیا
آ آرام
ا ارغوان حاتمی نیا
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی