17 نمونه سوال تفکر هفتم [ به روزرسانی بهمن 99 ]

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) با جواب

نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم همراه با جواب

به روز رسانی آذر 99: [ اضافه کردن نمونه سوالات جدید]

تفکر و سبک زندگی از جمله درس هایی است که در سال های تحصیلی گذشته با آن روبه رو نشده بودید. از این رو دیدن نمونه سوالات مختلف این درس می تواند شما را با شیوه ارزشیابی این درس در سال هفتم، تا حدودی آشنا کند.

ما در همکلاسی مجموعه متنوعی از نمونه سوالات تفکر هفتم را برای شما گردآوری کرده ایم. نمونه سوالات نوبت اول تفکر هفتم را در بخش مربوط به امتحانات دی ماه و نمونه سوالات نوبت دوم تفکر و سبک زندگی هفتم را در بخش امتحانات خرداد ماه می توانید دانلود کنید.

قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید.

نمونه سوال تفکر هفتم

تلاش ما بر این است که نمونه سوالات را تا جای ممکن همراه با جوابشان برای شما گردآوری کنیم اما متاسفانه گاهی اوقات این امر ممکن نمی شود.

برای آن که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است به عنوان دقت کنید، در صورتی که در عنوان هر نمونه سوال عبارت " همراه با جواب (پاسخ) " ذکر شده باشد، نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص محتوای این صفحه و نمونه سوالات جمع آوری شده با ما در میان بگذارید. چرا که نظرات شما بزرگترین راهنما برای ماست تا همکلاسی را مطابق با خواست و نیاز شما بهبود دهیم.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی هفتم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هفتم مراجعه کنید.

مجموعه نمونه سوال تفکروسبک زندگی هفتم نوبت اول

 نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول (نمونه اول)

نمونه سوال تفکر هفتم با جواب نمونه اول 

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

الف) جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 1-روش های .......و...........ازجمله روش های گردآوری اطلاعات درپژوهش است.

 2-مهمترین گام درانجام پروژه پژوهشی طرح............پژوهش است.

3-برای نوشتن عنوان پژوهش از یک عبارت..........یا.........استفاده می کنیم.

4-هویت فردی عبارت است از:مجموعه ای از ویژگی های جسمانی، ...........و..........و........عقلانی یک فردکه موجب تفاوت او با دیگران می شود.

5-به خواسته ها وآرزوهایی که ماقصد داریم در زمان معینی به آن ها برسیم............می گویند

نویسنده : همکلاسی
حجم : 1.14 مگابایت
منبع : گردآوری شده

 نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی (نمونه دوم)

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

سوال1- سبک زندگی مردم کشور ما............ و ............. است.

الف-اسلامی و ایرانی

ب-بر اساس پیشینیان و نیاکان

ج-ایرانی و غربی

د- گزینه الف و ب

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.82 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول (نمونه سوم)

نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول نمونه چهارم

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

سوال1-هدف را تعریف کنید؟

سوال2-خود آگاهی یعنی شناخت ما از--------------و--------------و-----------

سوال3-شیوه های رفتاری ما با دیگران چگونه می باشد؟ 

سوال4-انواع اهداف در زندگی را نام ببرید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.43 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول (نمونه چهارم)

نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول نمونه سوم

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

سوال1- به سوالات زیر پاسخ دهید.

1 -خودتان را در پنج سطر شرح دهید. ویژگی ها و نکات اخلاقی و رفتاری خود را اشاره کنید.

2 -یادگیری را تعریف کنید؟ دو شیوه بهتر شدن آن را بنویسید. 

3 -هویت شما چگونه شکل گرفته است؟ نقش وراثت و محیط در شکل گیری هویت را شرح دهید؟ 

4-شرح مختصری بر فیلم راز تعادل بنویسید؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.76 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه پنجم)

نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی نمونه اول

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

سوال1- سبک زنذگی را تعریف کنید. 

سوال2- دو مورد از ویژگی هایی که موجب تفاوت ما با دیگران می شود را بنویسید؟ 

سوال3- دو مورد از اهمیت برنامه نویسی را نام ببرید؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.36 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول (نمونه ششم)

نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول  نمونه پنجم

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

سوال1-خودآگاهی چیست ؟

سوال2-مدیریت زمان یعنی چه؟

سوال3-برای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مثال بیاورید ؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.61 مگابایت
منبع : همکلاسی

مجموعه نمونه سوال تفکر وسبک زندگی هفتم نوبت دوم

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم به همراه جواب(نمونه اول)

نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی  هفتم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی 1

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 95

سوال1-سبک زندگی هرفرد به میزان زیادی توسط .........مشخص می شود.

سوال2-به تاثیرات یک دوست یا گروه دوستان درانتخاب یک تصمیم یا انجام یک کار چه خوب باشد چه بد ......می گویند 

الف-دوستی ورابطه صمیمانه 

ب-فشارهمسالان 

ج-راهنمایی دوستان ت 

د-موارد الف وج

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.93 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم ههمراه با جواب تشریحی 2

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 95

سوال1-تحمل سختی ها چهره جویی برای حل مشکل ودادن پاسخ مناسب به مشکلات را.....گویند

الف-تاب آوری 

ب-پل ارتباطی 

ج-شیوه رفتاری 

د-منطقی بودن 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.76 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم با جواب 3

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 97

سوال1 -به عواملی که موجب می شود رابطه بین برخی افراد به خوبی ادامه پیدا کند .................... می گويند.

الف- آدب ارتباط

ب- آداب و پل های ارتباطی

ج- آداب معاشرت

د- شیوه های رفتاری

سوال2 -انواع ارتباط عبارتند از .................. 

الف- مجاورتی- خانوادگی – عملکردی

ب- مجاورتی – عاطفی – اجتماعی

ج- خانوادگی – عملکردی – حقوقی

د- خانوادگی – خويشاوندی - دينی

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.62 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم (نمونه چهارم)

نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم 4

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96

سوال1-مدیریت زمان یعنی استفاده درست از:

الف-عمروفرصت ها 

ب-زمان برای رسیدن به آرزوها 

ج-وقت برای رسیدن به کارها وفعالیت ها ست 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.24 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم (نمونه پنجم)

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم5

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 97

سوال1 -استدلال غلط « یا این یا آن » را با یک مثال شرح دهید.

سوال2 -از داستان بز یا سگ چه برداشتی کرده اید، شرح دهید

سوال3-به نظر شما شکست، چگونه می تواند پل پیروزي باشد؟ با مثال توضیح دهید

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.63 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم همراه با جواب ( نمونه ششم)

نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم 6

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 97

4 -چگونه شیوه یادگیری خود را بهتر کنیم؟ 

5- مدیریت زمان یعني چه؟ 

6- هدف را تعریف کنید. 

7 -سبک زندگي چیست؟ سبک زندگي مردم کشور ما چیست؟ 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.66 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم (نمونه هفتم)

نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم 7

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 97

سوال1-سبک زندگی هرفرد تاحدودزیادی توسط ....معین می شود 

سوال2-به رابطه ی صمیمی وداوطلبانه وعاطفی بین افراد .........می گویند 

سوال3-چه افرادی درکنترل خشم خودازدیگران موفق ترند؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.73 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم (نمونه هشتم)

نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم 8

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 97

سوال1- برخی از آثار نیکی به والدین را نام ببرید ؟ (3 مورد )

سوال2- عفو و بخشش بدان معنا نیست که -------------------------------------------------------
بلکه بدان معناست که --------------------------------------------------------------------

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.44 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه نهم)

نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم 9

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد97

سوال1 -مدیریت زمان، استفاده درست از........................... است که خداوند در اختیار ما قرار داده است. برای استفاده بهتر اززمان به داشتن ....... ...... ............... و

................................... و ................................. نیازمندیم.

سوال2 -سبک زندگی هر فرد به میزان زیادی توسط ............................ مشخص می شود. اما با افزایش ............................... ،

............................ و .............................. نوع اعتقادات فردی و تصمیم گیری یک فرد ممکن است تغییر کند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.63 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم (نمونه دهم)

نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم 10

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد97

با توجه به متن زیر شیوه رفتاری افراد را به تفکیک تحلیل کنید.

یلدا همیشه فاطمه را بخاطر قد کوتاهش مسخره میکند و او را وادار میکند تا کارهایش را

انجام دهد. فاطمه هم با اینکه از این کار راضی نیست و معموالً خود را سرزنش میکند،

ولی بخاطر ترس از برخورد یلدا، کارهای او را انجام میدهد. از طرفی مهرسا معمولا سعی

می کند از حق فاطمه دفاع کرده و خود نیز هیچگاه زیر بار حرف زور لیلا نمیرود و بیشتر

تالش می کند تا مسائل را با گفتگو حل کند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.56 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

ا امیر
ر رویا
م مهلا
ع عباس
. ...
ن نسترن
ک کژین
R Ranaei
ش شیوا
ت توکلی
A Arsin
ا ارمین
ز زهرا
ز زهرا
ح حامد
ا امیر علی
ن نرگس
م محمد زیوری
s sobhan love
م مینو
م مریم
ح حنانه
س ستایش
س ساغر
م ململلllll
ر ریحانه ذاکری
ط طاهره
ا امير
خ خخخ
ن نگین
س سارا اخگر
R Reyhaneh
ت تیم همکلاسی
م مینو
ا امیر حسین فرض نژاد
م مرتضی زارع
آ آرمین
ع علی اصغر
ر
ب برادر
ه هانیه
ا الهام
م محمد
ا امیررضا لطیفی ممقانی
ع علیرضا
ف فاطمه
س سالار مدنی
م محمد پارسا عباسی
A Ali
ر ریحانه
م ملینا
م محمد
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی