نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درمورد نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانید نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شودنمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند هم چنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی میتوانید سایر نمونه سوالات امتحان هندسه یازدهم ریاضی را دریافت نمایید و در بخش آرشیو نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- جواب صحیح را انتخاب نمایید.

زاویه ----  زاویه است که یک راس آن بر روی دایره و اضلاع آن مماس و وتر دایره است

الف) مرکزی                ب) محاطی                    ج) ظلی                   د) دایره ای


سوال 2-   جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) تبدیلی که طول پاره خط را حفظ می کند ----- نام دارد.

 ب) در هر مثلث قائم الزاویه نسبت اندازه هر ضلع به سینوس زاویه روبرو به آن ضلع برابر است با اندازه ----دایره محیطی مثلث.نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )


سوال 3- سه مورد از ویژگی های تبدیل بازتاب را بنویسید.


سوال 4-   ثابت کنید ذوزنقه اگر متساوی الساقین باشد آنگاه محاطی است.،


سوال 5- دو دایره به شعاع های 9و4 مفروضند. اگر اندازهی مماس مشترك خارجی آنها12 باشد، طول خطالمرکزین این دو دایره را به دست آورید.


سوال 6-   ، نشان دهید در هر تبدیل طولپا اندازه زاویه حفظ می شود.


سوال 7- شکلی را رسم نمایید که خط بازتاب داشته باشد اما مرکز تقارن نداشته باشد.


سوال 8-   نشان دهید اگر شکلی دو خط بازتاب عمود بر هم داشته باشد محل تلاقی این دو خط مرکز تقارن شکل است.،


سوال 9- تعداد تبدیل های تقارنی را در هر شکل مشخص نمایید.

الف) پاره خط                         ب)دایره

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.63 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0