نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم)

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیح نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند هم چنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی میتوانید سایر نمونه سوالات امتحان هندسه یازدهم ریاضی را دریافت نمایید و در بخش آرشیو نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- صحیح و غلط را مشخص کنید.

 الف )ذوزنقه متساوی الساقین هم محیطی و هم محاطی است.

ب )هر دو شکل متشابه، متجانس هستند.

ج )هدف مسایل هم پیرامونی این است که بدون اینکه محیط چندضلعی تغییر کند، مساحت آن چندضلعی را تغییر دهیم.


سوال 2- از بین دو عبارت داخل پرانتز، عبارت صحیح را انتخاب کنید

در هر مثلث دلخواه، نسبت اندازه ی هر ضلع به (کسینوس- سینوس )زاویه ی روبرو به آن برابر است با قطر دایره محیطی مثلث.


نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم)


سوال 3-در جای خالی عبارت مناسب قرار دهید.

الف )تبدیلی که هر نقطه صفحه را به خود آن نقطه نظیر می کند ..........نام دارد.

ب )شرط اینکه تجانس طولپا باشد، این است که . ...................


سوال 4- گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. 

الف) اندازه ی مماس مشترک خارجی دودایره به شعاع های 14و6واحد برابر15است طول خط المرکرین این دودایره چند واحد است ؟

1) 0 )02       2 )18    3 )01      4 )16

ب) دریک متوازی الاضلاع 3و7بیشترین مساحت ممکن کدام است ؟

1)5/10         2)14    3)5/17   4)21


سوال 5. نشان دهید اندازه ی هر زاویه ظلی برابر است با نصف کمان روبروی آن زاویه


سوال 6-نشان دهید بازتاب طولپاست (.اثبات برای حالتی که پاره خط AB  خط بازتاب را قطع کند)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.08 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0