نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی هشتم نوبت اول( نمونه پنجم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات علوم تجربی هشتم نوبت اول اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم  که به دنبال امتحانات نوبت اول (دی)هستید، نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی هشتم نوبت اول( نمونه پنجم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت اول(دی ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی هشتم نوبت اول(دی ماه)  مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات علوم تجربی هشتم نوبت اول (دی ماه):

1-صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید 

الف-تنظیم هورمونی نسبت به تنظیم عصبی کندتر انجام می شود.

ص غ

ب- در هنگام روزه داری امکان تولید گلیکوژن در کبد افزایش می یابد.

ص غ

ج- در مدل اتمی بور بیشتر حجم اتم را هسته اشغال کرده است.

ص غ

د-هیدر همانند مخمر با جوانه زدن تولید مثل می کند.

ص غ 

کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.

الف- هورمون تیروئید برای فعالیت خود به ....................... احتیاج دارد. (کلسیم – ید – آهن )

ب-هورمون غده ی ............................... در رشد اندام ها نقش ندارد. ( زیر مغزی – فوق کلیه – تیروئید)

3-گزینه ی صحیح را مشخص کنید. 

A -ساختاری به نام کرمینه از اجزای کدام قسمت دستگاه عصبی است؟

الف- نیم کره های مخ

ب- مخچه

ج-ساقه مغز

د- نخاع

مطالب مرتبط

نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی هشتم نوبت اول( نمونه پنجم)

B )بخش محیطی دستگاه عصبی کدامیک از موارد زیر را انجام نمی دهد؟

الف-دریافت پیام های حسی از محیط

ب- دریافت پیام های حسی از داخل بدن

ج- تفسیر پیام های حسی

د- انتقال پیام های حرکتی

C )نوع لقاح در کدام گروه از جانداران زیر مشابه است؟

الف- قناری، قورباغه، لاک پشت

ب-ماهی، قورباغه، مار

ج-گاو، ماهی، قورباغه

د- کبوتر، مارمولک، گوسفند

4-در جدول زیر در ستون A بخش هایی از دستگاه عصبی و در ستون B عبارت هایی را می بینید که با بخش های دستگاه عصبی ارتباط دارد. شماره هر بخش از دستگاه عصبی

را در محل نقطه چین داخل پرانتزبنویسید.

5-به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف- موادی که سرعت انجام واکنش شیمیایی را افزایش می دهند، چه نام دارند؟

ب- در زمان های قدیم کیمیاگران تالش می کردند مس را به طال تبدیل کنند ولی موفق نشدند. به نظر شما

دلیل اصلی که نمی توان مس را به طلا تبدیل کرد، به کدام ذره داخل اتم مربوط می شود؟

چرا سوزاندن استخوان ها، آن ها را ترد و شکننده می کند؟

7-در هر یک از موارد زیر نوع تغییر را مشخص کنید. (فیزیکی – شیمیایی )

الف- حل شدن قرص جوشان در آب : ..........................

ب-جوشیدن آب :................................

8-استخوان بندی ما از غضروف و استخوان تشکیل شده است. به نظر شما وجود غضروف در محل اتصال استخوان ها چه ضرورتی دارد؟

9-سیب زمینی، آلو و شامپانزه همگی در هر سلول خود 48 عدد فام تن( کروموزوم)دارند. از این مطلب چه نتیجه ای می گیرید؟

10-گیاه ادریسی اگر در خاک اسیدی کاشته شود گل های آبی و اگر در خاک خنثی کاشته شود گل های صورتی رنگ می دهد. از این مشاهده چه نتیجه ای می گیرید؟

11-سوختن شمع، یک سوختن کنترل شده و آتش سوزی در یک سانحه، یک سوختن کنترل نشده است. تفاوت این دو نوع سوختن در چیست؟

12-ندا در برگه امتحان خود، انحلال پذیری نمک در آب را اینگونه تعریف کرده بود: " بیشترین مقدار نمکی که در 100 میلی لیتر آب حل می شود را انحلال پذیری نمک می

گویند" ولی معلم به ندا می گوید که این تعریف کامل نیست. به نظر شما اشکال این تعریف چیست؟

13-مطابق شکل، یک نورون را مشاهده می کنید. نام بخش های مشخص شده ی آن را بنویسید.

14-منظور از صفات ارثی چیست؟ آن را تعریف کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.35 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

پ پردیس
10 خرداد 1398
h hossein
07 اسفند 1396
h hossein
07 اسفند 1396
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی