نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

درمورد نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.سوال1- جاهای خالی

1- هورمون های غده تیروئید در کودکی باعث ................... می شوند.

2- نخستین آنتی بیوتیک (پنی سیلین) بوسیله ................... کشف شد.

3- عامل تعیین کننده صفات ................... نام دارد.

4- DNA درون هسته به همراه یکسری پروتئین خاص را ................... می نامند.


نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )


سوال2- صحیح و غلط

5- قند خون در اثر انسولین به صورت واحدهای گلوکز (حاصل تجزیه گلیکوژن) از سلول های کبد آزاد می شود.

مطالب مرتبط

6- بروز صفات ثانویه در حیوانات مستقیما تحت امر DNA شکل می گیرد.

7- مهمترین ماکروملکول (درشت ملکول) موجود در سلول پروتئین است.

8- هر چه تعداد کروموزوم بیشتر باشد، موجود زنده پیچیده تر خواهد بود.


سوال3- چهار گزینه ایی

9- سیب زمینی از طریق چه روش تولید مثل غیر جنسی تکثیر می شود؟

الف) دوتایی           ب) هاگزایی          ج) قطعه قطعه شدن         د) جوانه زدن


سوال4- پاسخ کوتاه دهید.

10- ویژگی های هاگ ها را بیان کنید و کوتاه شرح دهید؟

11- گامت های نر و ماده موجودات زنده چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

12- عوامل اصلی دخیل در بروز صفات را بنویسید؟

13- سرطان چیست و چگونه ایجاد می شود؟


سوال5- پاسخ کامل دهید.

14- تقسیم میوز را با تقسیم میتوز مقایسه کنید؟

15- انواع لقاح را نام ببرید، آنها را شرح دهید و مثال بزنید؟

16- چگونگی تغییر دادن یا انتقال دادن یک صفت در جانداران را شرح دهید

...

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.42 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

ر رومینا
16 خرداد 1398
ف فرانک
16 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
25 خرداد 1398
م محمد مهدی ریاحی
11 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
25 خرداد 1398
گ گمنام
11 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
25 خرداد 1398
n negar
10 خرداد 1398
M Mohammdreza
10 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
25 خرداد 1398
ا امیر
10 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
25 خرداد 1398
ل لاله
09 خرداد 1398
ن نجمه
09 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
25 خرداد 1398
ش شیوا
09 خرداد 1397
ب بینام
18 خرداد 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی