نمونه سوال امتحانی علوم نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی علوم نهم نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیحات نمونه سوال امتحانی علوم نهم نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانید نمونه سوال امتحانی علوم نهم نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی علوم نهم نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوال امتحانی علوم نهم نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی مربوط به این را نیز دانلود نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

1-تعداد شکارچیانی که می توانند در یک بوم سازگان کنند به ............جانورانی که شکار آن ها می شوند بستگی دارد

2-د رحرکت یکنواخت روی خط راست متحرک در زمان ها یمساوی .......یکسان انجام می دهد .

3-مروارید وپوشش صدفی حلزون ا زیک ترکیب یونی به .....تشکیل شده است .

4-در چرخه کربن کربن به شکل ....مصرف یا تولید می شود .


نمونه سوال امتحانی علوم نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم )

مطالب مرتبط


سوال 2- ب)صحیح یا غلط بودن هریک از عبارت های زیررا مشخص کنید

1- ادرارجانوران پس ا زمدتی به امونیاک تجزیه می شود

2-یون ها به ترتیب درداشتن الکترون ها ونوترون ها با ایزوتوپ ها متفاوت هستند

3- در محل برخورد ورقه  اقیانوسی با قاره ای گودال عمیقی ایجاد می شود که محل وقوع زلزله های شدید است .

4-سطح شیب دار با افزایش سرعت ومسافت اثر نیرونیز به ما کمک می کند

سوال 3- ج)به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید

1-بین جانداران د رهربوم سازگان چند نوع ارتباط وجوددارد ؟فقط نام ببرید .

2-سه مورد ا زاهمیت پستانداران را بنویسید

3-بند پایان را بر چه اساسی طبقه بندی می کنند ؟

4- بیشتر قطر ساقه وریشه درختان ا زچیست ؟

5-سه مورد ا زویژگی های جلبک ها را بنویسید

6-وظیفه ماهواره های مخابراتی چیست ؟

7-وجود فسیل مرجان در لایه های رسوبی کوهستان بیانگر چه محیطی د رگذشته است ؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.92 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی