نمونه سوالات امتحانی علوم ششم نوبت اول ( نمونه اول )

درادامه متن می توانید قسمت هایی ازعناوینی که درفایل مطرح شده است را مشاهده کنید ونسبت به دانلود فایل نمونه سوالات علوم ششم ابتدایی نوبت اول اقدام کنید.

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه ششم ابتدایی که به دنبال امتحانات نوبت اول (دی)هستید، نمونه سوالات امتحانی ششم ابتدایی علوم نوبت اول ( نمونه اول) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت اول(دی ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم ششم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات علوم ششم ابتدایی نوبت اول (دی ماه):

در کدام گزینه مراحل روش علمی به ترتیب آمده است ؟

1 – مشاهده، طرح پرسش، فرضیه، نظریه، آزمایش

2 – طرح پرسش، مشاهده، فرضیه، آزمایش، نظریه

3 – طرح پرسش، مشاهده، آزمایش، فرضیه، نظریه

4 – مشاهده، طرح پرسش، فرضیه، آزمایش، نظریه

برای مات کردن کاغذ چه ماده ای را به خمیر کاغذ اضافه می کنند؟

1 –نشاسته

2 – پلاستیک

3 – گاز کلر

4 – گچ

آهن زنگ نزن از ترکیب فلز آهن وکربن با چه فلزی ساخته می شود ؟

1 –نیکل

2 – آلومینیوم

3 – کروم

4 - سرب

نوع فعالیت کدام کوه آشتفشانی درست بیان شده است ؟

1 –دماوند : فعال

2 – تفتان : خاموش

3 – سبلان: نیمه فعال

4– سهند : خاموش

نمونه سوالات امتحانی علوم ششم نوبت اول همراه باجواب( نمونه اول )

مطالب مرتبط

مهمترین گازهای خارج شده از دهانه ی آتش فشان ها، ............................... و ................................. است.

1 – اکسیژن و کربن دی اکسید

2 -هیدروژن و بخار آب

3 –کربن دی اکسید و بخار آب

4 – اکسیژن و هیدروژن

اثیر متقابل دو جسم بریکدیگر را چه می نامند؟

1 –توان

2 –وزن

3 –نیرو

4 –گزینه ی 1 و 3 درست است

حدس هوشمندانه ای که هنوز درستی آن به اثبات نرسیده باشد را .................................... می نامند.

برای شناسایی اسید ها ازوسیله ای به نام ................................... استفاده می شود.

به محلِّ آزاد شدن انرژی زمین، ...................................................... می گویند.

درآزمایشگاهمی توان با سوختن ماده ای به نام ................................................ یک آتشفشان را به نمایش گذاشت .

وقتی دو نیروی مساوی در دو جهت مخالف وارد شوند، اثر یکدیگر را ..................................... می کنند.

برای اندازه گیری جرم جسم ها از وسیله ای به نام ................................. استفاده می کنیم.

یکا یا واحد اندازهگیری نیرو، .................................. نامیده می شود

در هر بررسی علمی، تکرارآزمایش سبب می شود تا نتایج درست تری کسب شود.

ص غ

در مراحل تولید کاغذ مرحله ی خشک کردن خمیر و تهیه ی کاغذ یک تغییر شیمیایی است.

ص غ

امواج لرزه ای درون زمین از سنگ های سخت و متراکم، کُندترعبور می کنند.

ص غ

در علوم هل دادن و یا کشیدن، معادل وارد کردن یا اِعمال نیرواست.

ص غ

قطب های همنام همدیگر را جذب وقطب های غیرهمنام همدیگر را دفع می کنند.

ص غ

ت-* چرا برای خشک کردن خمیرکاغذ وتبدیل آن به ورقه های کاغذ از غلتک های بزرگ آهنی استفادهمی کنند؟

دو ویژگی اسید های صنعتی را نام ببرید.

1 ........................................................

 2........................................................

* حرکت سنگ کره بر روی خمیرکره باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود؟( دو مور)

1 ...................................

 2...................................

دومورد از فواید آتشفشان ها را بنویسید.

1 .........................................................

2 ..........................................................

* چرا زمانی که به دیوار تکیه می زنیم، نمی اُفتیم؟

چرا وقتی شیر آب را باز می کنیم، آب بلافاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند

ث-چهار مورد از ویژگی های عمومی فلزها را بنویسید.

امواج لرزه ای را تعریف کنید.

نیرو های غیر تماسی را تعریف کنید. (با ذکر مثال)

نیروی مغناطیسی را تعریف کنید.

از مفاهیم زیر یکی را به دلخواه تعریف کنید.

جرم : 

وزن: 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.43 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

m mahtab
10 خرداد 1398
ر رخساره
06 خرداد 1398
A Anahita
13 دی 1397
A Anahita
13 دی 1397
ا امین
06 دی 1397
م مصطفی
20 دی 1396
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی