نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نهم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نهم نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی دانلود و دریافت کنید.

توضیح نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نهم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نهم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

تعدادی از سوالات مطرح شده دراین امتحان ( نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نهم نوبت اول ) به شرح زیر می باشد:


سوال 1- جملات زیر را با واژه درست کامل کنید.یا دور گزینه خط بکشید.

الف) برای محاسبه ی جابه جایی نیازی به دانستن مسیر حرکت.(راست – نیست ).

ب) برای بررسی تغییرات سرعت ازکمیتی به نام  ............ استفاده می کنیم .

پ) اگرمتحرک (خلاف جها مبدا – درجهت مبدا ) حرکت کند .بردار جابه جایی منفی است.

ت) جابه جایی مورچه ای که نیم دایره ای به شعاع  R را طی کرده، برابر است با (طبق فرمول موجود دربرگه سوال)

ث) وقتی اتومبیلی با سرعت ثابت دریک جاده مستقیم درحال حرکت است ،نیروی پیشران با نیروی ..........
(وزن- اصطکاک ) برابر است.

مطالب مرتبط

ج) اگرجسمی درکره زمین 60کیلوگرم وجرم داشته باشد ،درکره ماه جرم آن برابر .................. است.

چ)درشکل (مقابل موجود در برگه سوال)  نیروی خالص برابر ............... نیوتن است.

وجسم به سمت ............... حرکت می کند.سوال 2- درستی ونادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید ودرصورت نادرست بودن جمله ای آن را به صورت درست بنویسید.

الف) اگرطول یک اتاق 4متیر را به طور مستقیم طی کنیم ،مسافت وجابه جایی ما یکسان وبرابر 4متراست .

ب) اگرجسمی درحالت تعادل باشد.با آن هیچ نیرویی وارد نمی شود.

پ) نیروی کنش وواکنش همیشه همراه هم ظاهر می شوندوهیچ یک بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد.

ت) الان که روی صندلی نشسته اید وبرگه شیرین فیزیک را نگاه می کنید ،نیروهای وارد شما متوازن است .

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.93 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

ح حسین میلانی
24 دی 1397
Reza
14 دی 1397
N
06 دی 1397
م من
24 آذر 1397
ب بیتا
01 اسفند 1396
آ آقای علیرضا کاظمی زاده
03 بهمن 1396
M Mahdi
22 دی 1396
ر رضا
20 دی 1396
م مهدی
19 دی 1396
m mohamad
16 دی 1396
a amir
15 دی 1396
a ali
14 دی 1396
ف فاطمه
14 دی 1396
a ali
14 دی 1396
h hasan
12 دی 1396
م مهدی
08 دی 1396
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی