نمونه سوال امتحانی عربی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات عربی هشتم نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم  که به دنبال امتحانات نوبت دوم(خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی عربی هشتم نوبت دوم( نمونه چهارم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم(خردادماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه   نمونه سوالات امتحانی عربی هشتم نوبت دوم(خردادماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات عربی نوبت دوم(خردادماه):

مهارت واژه شناسی

1-نام هرتصویررابه عربی زیرآ ن رابنویسید دوکلمه اضافه است 

حلیب -حرب -مشمش- نقود

2-کلمات متضاد# ومترادف = راازمیان کلمات داده شده پیدا کنید 

اعطا-کثرنصر- اخذ-راسب -مساعده 

الف- ........................ = ............................ 

ب- ...................... #.................................

3-کلمات مشخص شده راترجمه کنید 

الف-سلم صدیقی علی امه 

ب-فی المتحف اثارتاریخیه 

4-کدام کلمه ازنظر معنا ومفهوم باسایر کلمات ناهماهنگ است ؟باعلامت x مشخص کنید 

الف-امین   ذکی    رجاء    هادی 

ب-جلوس   کرسی صف حسب

نمونه سوال امتحانی عربی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم  )

مطالب مرتبط

مهارت ترجمه 

5-ترجمه آیات واحادیث زیررا بنویسید 

الف-من کثرکلامه کثرخطوه 

ب-کان فریق منهم یسمعون کلام الله 

6-جمله های زیررابه فارسی روان ترجمه کنید 

الف-صنع النجار جسرخشبیابین الاخوین 

ب-انی سوف اسافر الی حج فی هذه الشهر

ج-لبست امی خاتمها الذهبی فی حفله میلادی 

د-شاهدت المدرسه تلمیذ راسبه فی الصف الرابع 

7-ترجمه درست راانتخاب کنید 

الف-لانه غضبان علی 

1-زیرااو ازمن عصبانی است 

2-زیرامن ازاو عصبانی هستم

ب-استخرج الفلاحون ماء من البئر الزراعه 

1-کشاورزان اب راازچاه برای کشاورزی بیرون می اورند 

2-کشاورزان برای کشاورزان ازچاه آب استخراج می کنند 

مهارت شناخت وکاربرد قواعد 

8-الف-وزن کلمه ی مجالسه رابنویسید 

ب-حروف اصلی کلمه نظیر رابنویسید 

9-درجاهای خالی فعل مناسب قرار دهید 

الف-ماذاتکتبون ؟...... واجباتنا

اکتب 

نکتب

ب-یااختان .....کلام والدتکما 

لاتقطع 

لاتقطعا

ج-ایها الصیوف رجاء ....الفندوق

ادخلوا

ادخلی 

د-هم ......کره القدم فی الیوم الماضی 

یلعبن 

لعبوا 

ه-یاولدی ......ایدیک قبل تناول الغداء 

اغسل 

اغسلوا

و-ایها الطلاب ......الصلاه فی الاول الوقت 

اترکی 

لاتترکوا

درک مطلب 

10-متن زیررا بخوانید وپاسخ های درست را باعلامت x مشخص کنید 

فی یوم من الایام جاء سنه صیادین فی عابه وحفره لصید الحیوانات صاحب حدیقه 

الحیوانات طلب منهم صید ثعلب وذئب کلب حتی یشتری کل حیوان بقیمه عالبه حاول الصیادون جدا ولکنهم مانجحوا لان الحمامه سمعت کلا مهم وقالب للحیوانات سوء نیتهم 

1-هل نجح الصیادون ؟  الف-نعم    ب-لا

2-لم حاول الصیادون ؟ الف-لصید الحیوانات    ب-لنجاه الحیوانات 

3-کم حیوانا کان فی القصه ؟ الف-ثلاثه     ب-اربعه 

4-ماذا طلب صاحب حدیقه الحیوانات ؟ الف-متناعده الحیوانات   ب-شراء الحیوانات 

11-درستی یا نادرستی هرجمله رابراساس واقعیت معلوم با علامت تیک مشخص کنید 

الف-حمله الزاوج اجتماع الناس لفرح 

ب-المحزن مکان تعبرالسیارات منه 

ج-المطبعه مکان لطبع التب والصحف

د-الحافله وسیله لنقل الاشیاء والیضائع فقط

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.25 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

ر رها راد
12 خرداد 1398
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی