نمونه سوال امتحانی عربی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات عربی هشتم نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم  که به دنبال امتحانات نوبت دوم(خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی عربی هشتم نوبت دوم( نمونه پنجم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم(خردادماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه  نمونه سوالات امتحانی عربی هشتم نوبت دوم(خردادماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات عربی نوبت دوم(خردادماه):

-نام عربی هر یک از تصاویر زیر را بنویسید

کلمات زیر خط دار در هر جمله را ترجمه کنید

الف- فی هذه المحافظه  شلالات جمیله 

ب-انت موظفه تکتبین رسائل اداریه 

درهرردیف کلمات ناهماهنگ رامشخص کنید

الف-الریاضه 

ب-المرضی 

الریاض 

الملعب 

ب-انفع 

افضل 

اخضر 

اکثرا

نمونه سوال امتحانی عربی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه  پنجم  )

مطالب مرتبط

مترادف و متضادّ کلمات زیر را از بین کلمات داخل مشخّص کنید

عرف=فهم     علم 

اتی #جاء      ذهب 

-ترجمه ی درست را مشخّص کنید

الف-فی هذه النصوص کلمات کثیرا قراناها فی السنه الماضیه 

1 -کلماتی زیادی در این منت است که سال گذشته آن را خواندم. 

2 -کلماتی زیادی در این منت ها است که سال گذشته آن ها را خواندیم. 

ب-الجیران یجلبون القمح والجارات یطبخن الخبر

1 -همسایه ها گندم می  آورند و زنان همسایه نان می پزند.

2 -مردان همسایه گندم خواهند آورد و زنان همسایه نان خواهند پخت

جای خالی ترجمه ی فارسی عبارات عربی زیر را کامل کنید.

الف-الجمیع صعدوا الجبل وفرخوا کثیراهمه از کوه .................. و بسیار .......... .

ب-جاء احدزملائنا معنا الی ساحه المدرسه    ................ با ما به ................. آمد. 

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به عربی هشتم می باشد را مشاهده می کنید:

از آنجا که در رويکرد گفتن نيز يکی از اين موارد است؛ لذا بخش «اسماء و حروف استفهام» استثنا شده است ا باید با تساهل برخورد کرد. در برخی مدارس  در این بخش ساختن وجود دارد. ام خاص می توان از دانش آموزان خواست که پاسخ کامل دهند. ه کند و در آن ّ پيشنهاد می شود دبير برای امتحان مکالـمه يک آلبوم عکس تهي تصاوير لزم را در اندازه های بزرگ داشته باشد؛ آن گاه تصوير کوه را به دانش آموز نشان ٌل؟ َبَذا جٰل هَدهد و بپرسد: ه ؟ َ هوْنَتصوير کشاورز را نشان دهد و بپرسد: م ؟ ِہِذٰل را نشان دهد و بپرسد: ما هُتصوير گ فاتيح؟ عْتصوير سه کليد را نشان دهد و بپرسد: کَم م می خواهد بپرسد؛ می تواند در پشت برگۀ تصوير برای ّ همۀ سؤالتی را که معل راحتی کار بنويسد. ی اگر دانش آموز نتوانست پاسخ ّدر همۀ اين موارد پاسخ کوتاه کافی است. حت درست دهد؛ ولی معنای سؤال را بفهمد؛ نيمی از نـمره را می گيرد. همچنين می توان فی دانش آموز از خودش اختصاص داد. دانش آموز باید ّبخشی از نـمرۀ مکالمه را به معر فی کند.ّبتواند در يک دقيقه خودش را به زبان عربی معر .از آنجا که باید دانش آموزان متن درس را ترجمه کنند و در متن درس هایی 13 مانند درس چهارم فعل هایی مانند یذهب، یرجع و یسمع ترجمه نشده اند؛ لذا شایسته است در ابتدای درس، کلیدواژہ های تصـویــری دانش آموز در ترجمه دچار اشکال نشود. هدف در آزمون شفاهی روخـوانـی ، درست خـوانـدن است. بدیهی است . برگزاری آزمون شفـاهی در یک روز امكـان پذیر نیست. بنابراین، آنچه را دانش آموز در الیت های شفاهی او، نـمرۀ شفاهی اش را ّ طول سال تحصیلی می خواند و مجموعۀ فع تشكیل می دهد. دانش آموز در آغاز در مهارت خواندن و شنیدن نياز به تکرار و تـمرين دارد و به تدریج، اين مهارت تقویت می گردد. لذا، ملاک نـمره دهی، بهترين و آخرین ت دانش آموز است. ّوضعی به منظور تسهيل آموزش و صرفه جويی در وقت، در بسياری از جاهای کتاب . جای کافی برای نوشتن ترجمه و حّل تـمرين در نظر گرفته شده تا نيازی به دفتر تـمرين نباشد. رونویسی از مطالب کتاب لزم نیست

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.76 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی