نمونه سوال امتحانی عربی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات عربی هشتم نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم  که به دنبال امتحانات نوبت دوم(خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی عربی هشتم نوبت دوم( نمونه هفتم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم(خردادماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه  نمونه سوالات امتحانی عربی هشتم نوبت دوم(خردادماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات عربی هشتم نوبت دوم(خردادماه):

الف-آیات و احادیث زیر را به فارسی ترجمه کنید

اضا َعةُالفُر َصةُ غصةٌ

الامانه تجلب الرزق والخیانه تجلب الفقر

ب- جمله های عربی زیر را به فارسی ترجمه کنید

الامام الثانی عشرعج حی غائب عن النظر

عندنا طعام کثیراللغذاءعلی المائده

عندما یعتمدالانسان علی نفسه یقدرعلی کل شی

القرآن والاحادیث یلسان عربی مبین 

العقل حفظ التجارب 

پ-ترجمه درست راانتخاب کنید 

نذهب الی الجبل لحفظ نظافه الطبیعه 

الف- مابرای حفظ پاکیزگی طبیعت به کوه می رویم

ب- ما برای خفظ پاکیزگی طبیعت به کوه رفتیم

نمونه سوال امتحانی عربی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

مطالب مرتبط

الان ان وعدالله حق ولکن اکثرهم لایعلمون 

الف- هان قطعا وعده خدا حق است؛ ولی بیشترشان نمی دانند

ب- هان لطعا وعده خداحك است؛ ولی بسیاری از شما نمی دانید

ت - نام هر تصویر را به عربی زیر آن بنویسید .

ث - کلمات مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید : » دو کلمه اضافی می باشد.

صداقه -بساتین -جمیله -عداوه -حدائق -زهره 

ج- ترجمه کلمه مشخص شده را بنویسید :

هذه منشفه نظیفه 

اکتب لک وصفه 

چ- در هر ردیف کدام کلمه با بقیه متفاوت می باشد ؟  همراه با دلیل توضیح دهید:

1-اسود-ابیض -عنب -ارزق

2-حداد-نجار-خباز

ح - درجمله زیرفعل ماضی ومضارع را مشخص کنید:

هاتان البنتان ذهبتا الی بیت هل انتماتذهبان ایضا؟

خ - در جای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنویسید :

انتما .......فی المصنع امس؟

علمتما

تعملان 

هل تعرف هذا الطبیب ؟نعم 

اعرفه 

نعرفه 

نحن .....ملا بسناغذا 

غسلنا 

نغسل 

انتم .....القرآن بدقه 

الطلاب .......الی الصوف غذا

سیرجعون 

یرجعن 

هی .........من السفره قبل ساعه 

رجعت 

ذهب 

درک مطلب :

پس از خواندن متن زیر به پرسش های آن پاسخ دهید :

سافَ االشر ِفرت اُسرةُ السیَّمَّرةِ اَء . ُهم سافَروا فِی الَوسامّراَو َکربَال َء َو الکا ِظمیَّ ِةِ ُدِة . ال ِّسیّانیَ ِة بالحافِلََمَّرةِ الثَو فِی الَرةِالولی بالطائِ

أوالٍد .. ِلهذِه االُسرةِ ِستَّةُُمَمِّر َضةٌفَتّاح ّی ُمَو َّظف َو َزو َجتُهُِق ؟ اسرة السید فتاحی

1َ -من سافَروا الی العَرامن ایران َشهِر ؟

 هذه االسرة من کرمان .

2َ -هل هذِه االُس َرةَُسیِّ ُد فَتاحی ؟ 

3-ما ِمهنَةُ -کم َع َدُد اُس َرةُ فَتّاحی ؟

ز - با توجه به تصویر به سواالت ذیل آن پاسخ دهید :

1-مامهنه هذا الرجل ؟                                                                                   2-هل هولاء یلعبن کره القدم ؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.67 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی