نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

درمورد نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


سوال 1- ﻧﺎم ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و زﯾﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

القرس – الطائر – الحاسوب – المسجل

(طبق تصویر مندرج در فایل دانلود )

سوال 2- آﯾﺎت واﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ  .

الف)رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی

ب)احب عبادلله الی الله انفهم لعباده

ج)انصرنا علی القوم الکافرین


نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )سوال 3- درجاهای خالی گزینه مناسب بگذارید (یک کلمه اضافه است ) ملعب – مهدئه – مصنع

الف)کتب الطبیب للمریض حبوبا .......... لمعالجه صداعه

ب)جارنا یعمل فی ......... الکراسی .

سوال 4-  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

مطالب مرتبط

(طبق تصاویر مندرج در فایل دانلود )

1.ایتها التلمیذات ماذاتلعبن ؟                                2.متی ترجع /ترجعین الی البیت ؟

ب)به این دو سوال پاسخ دلخواه دهید .

1.کیف تذهب /تذهبین الی المدرسه ؟

2.ما اسم صدیقک /صدیقتک ؟

سوال 5- فی ای مدرسه یدرس سعید ؟

این یلعب سعید کره القدم ؟                    فی الملعب      فی المدرسه

هل سعید طالب ؟                                   نعم                  لا       

هل سعید یلعب کره القدم مع اخیه            نعم                  لا


توجه ! در متن بالا جاهایی که به تصویر مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر تصویری است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.22 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی