نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی هشتم نوبت اول(نمونه چهارم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات علوم تجربی هشتم نوبت اول اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم  که به دنبال امتحانات نوبت اول (دی)هستید، نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی هشتم نوبت اول( نمونه چهارم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت اول(دی ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه  نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی هشتم نوبت اول(دی ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات علوم تجربی هشتم نوبت اول (دی ماه):

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

قسمتی از ماده زمینه استخوان که باعث مقاومت در برابر ضربه می شود........................................می گویند

گامت نر در انسان ........................نام دارد

به محل اتصال نورونها با سلول ماهیچه ای یا نورون دیگر .........................................می گویند

از نظر تغییرات انرژی : اثر قرص جوشان وآب بر هم ، مانند پختن غذا یک واکنش ...................می باشد

درستی یا نادرستی هر یک از عبارات را تعیین نمایید 

نشانه شیمیایی هلیمhe   می باشد

.مزه ی غذاهای خیلی داغ وخیلی سرد بیشتر احساس می شود

صحیح   غلط

سلولهای پشتیبان در بافت عصبی فعالیت عصبی ندارند ولی به نورون ها کمک می کنند

 Oصحیح  غلط

مطالب مرتبط

سوسپانسیون مخلوط همگنی است که ذرات جامد به صورت معلق در مایع پراکنده اند

 صحیح غلط

نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی هشتم نوبت اول(نمونه چهارم)

برای هریک از سوالات زیر پاسخ کوتاه بنویسید.

انواع ماهیچه های بدن را نام برده ؟ماهیچه دوکی شکل با یک هسته در کجای بدن دیده می شود ؟

حلال این محلول را نام ببرید

عنصری دارای دو مدار الکترونی ودر الیه آخر آن شش الکترون می با شد عدد اتمی این عنصر کدام است .فلز است یا نا فلز ؟

در موارد زیر تغییرات فیزیکی وشیمیایی را از هم جدا کنید .حل شدن قند در آّ ب- اثر سرکه بر پوسته تخم مرغ – زرد شدن برگ درختان –جوشیدن آب در کتری

به این دو ذره که در تصویر می بینید چه می گویند ؟

در متن دو غلط علمی وجود دارد آنها را پیدا کرده وصحیح آن را بنویسید

با خوردن یک ماده شیرین قند خون زیاد می شود .کبد با ترشح انسولین آن را کاهش می دهد .خونی که قند آن با انسولینتنظیم شده،با عبور از پانکراس ،ضمن تاثیر پذیری ترشح

انسولین افزایش می دهد  

چه ویژگی آنها با هم متفاوت است ؟

ب-در چه خواصی متفاوتند؟

هر یک از عبارات ستون آ را به ب وصل کنید یک حرف اضافه است

آزمایشی را طراحی کنید که بتوان تاثیر کاتالیزگر را در سرعت واکنش شیمیایی نشان داد.

در مورد چشم به سوالات زیر پاسخ دهید .

1) از محیط های شفاف چشم به دو مورد اشاره کنید.

2 )محل قرار گرفتن سلول های مخروطی واستوانه ای در کدام الیه است ؟

3 )شماره 1 به کدام لایه چشم مربوط است؟

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به علوم تجربی هشتم  می باشد را مشاهده می کنید:

الف) موادی که از یک نوع ماده تشـکیل شـده باشـند، مواد خالص نامیده می شوند. مواد خالص را در شکل بالا مشخص کنید.

ب) موادی را که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند، مواد ناخالص یا مخلوط می نامند. در شکل بالا مخلوط ها را مشخص کنید.

مخلوط ها  شـما می توانیـد بـا آمیختـن مواد مختلف با هم، انـواع گوناگونی از مخلوط ها را بـه حالت جامد، مایع و گاز درست کنید. تصویرهای زیر چند نمونه مخلوط را نشان می دهند؟

حالت فیزیکی هر یک را مشخص کنید. هر کدام این مخلوط ها از چه اجزایی تشکیل شده اند؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.2 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی