نمونه سوال امتحانی زیست دهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دهم که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی زیست دهم تجربی نوبت دوم( نمونه اول) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت اول(خرداد ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه  نمونه سوالات امتحانی زیست دهم تجربی نوبت دوم(خرداد ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت دوم (خردادماه):

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل با ص یاغ مشخص کنید. 

الف – پژوهشگران علوم تجربی می توانند درباره زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، ارزش های هنری و ادبی نظر بدهند.

ب _ در نشخوارکنندگان، وجود میکروب ها برای گوارش سلولز ضروری است.

ج – حتی بعد از یک بازدم عمیق، مقداری هوا در شش ها باقی می ماند و نمی توان آن را خارج کرد. این مقدار را هوای مرده می نامند.

د – سامانه دفعی در پالناریا، از نوع متان فریدی است که کار اصلی آن دفع آب است.

مطالب مرتبط

ه – ژله یا لعابی که از خیساندن دانه هایی مانند بِه در آب ایجاد می شود، به علت فراوانی ترکیبات پکتینی در این دانه ها است.

و – سامانه بافت پوششی در اندام های مسنِ گیاه، پیراپوست( پریدرم ) نامیده می شود.

نمونه سوال امتحانی زیست دهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

در هر یک از عبارت های زیرجای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 

الف – منابع و سود هایی را که هر بوم سازگان دربردارد، .............................................. می نامند.

ب – ویتامین  ب 12 با کمک عامل داخلی معده به روش ....................................، جذب می شود.

ج – پرندگان علاوه بر، دارای ساختارهایی به نام ................................ هستندکه کارآیی آن ا را نسبت به پستانداران افزایش می دهد.

د – در نتیجه کاهش مقدار آب خون، ف شارخون در کلیه ها کاهش می یابد. در این وضعیت از کلیه ها آنزیمی به نام ...............به خون ترشح می شود.

ه- رنگ دیسه ها در یاخته های ریشه گیاه هویج، مقدار فراوانی ............................ دارند که نارنجی است.

و – تعریق از ساختار های ویژه ای به نام روزنه های ........................... انجام می شود 

4 پزشکان در پزشکی شخصی، چگونه روش های درمانی و دارویی خاصِ هر فرد را طراحی می کنند؟

به پرسش های زیرپاسخ دهید. 

الف – نقش آنزیم لیزوزیم بزاق چیست؟

ب- پپسینوژن بر اثر کلریدریک اسید به چه ماده ای تبدیل می شود؟

ج – افزایش کدام ماده در خون، باعث ایجاد بیماری یرقان (زردی ) در بافت ها می شود؟

5-حنجره در ابتدای نای واقع است و در دو کار م م انجام می دهد. آن ا را نام ببرید. 
6- مویرگ های پیوسته چه ویژگی دارند ودر کجا یافت می شوند؟ 

7-دریچه های لانه کبوتری در کجا قرار دارند؟وچه وظیفه ای دارند؟

8--در رابطه با هورمون اریتروپویتین به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف – این هورمون از کدام یاخته های بدن به درون خون ترشح می شود؟

ب – نقش این هورمون چیست؟

ج – در چه مواردی مقدار این هورمون در خون به طور معنی داری افزایش می یابد؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.23 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی