نمونه سوال امتحانی زیست دهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی زیست دهم تجربی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

توضیحات نمونه سوال امتحانی زیست دهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی زیست دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:

سوال 1- درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را مشخص کنید و در صورت نادرستی، علت آن را بنویسید:

 آ) علم به اندازهای توانا و گسترده است که میتواند به همۀ پرسش های انسان پاسخ دهد

. ب( اندامک، پایینترین سطح ساختاری است که همۀ فعالیت های زیستی در آن انجام می شود

. پ) میزان تولید کنندگان هر بوم سازگان، میزان خدمات آن را تعیین می کند

 ت) در روده و معده بافت پوششی استوانه ای یک لایه دیده می شود.

 

نمونه سوال امتحانی زیست دهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

سوال 2- جاهای خالی هر یک از عبارتهای زیر را با واژۀ مناسب، پر کنید

 آ) بخش لیپیدی غشا، دارای مولکولهای ............ و ............ می باشد.

مطالب مرتبط

ب) ورود ا کسیژن به درون یاخته، به روش ............ و خروج گلوکز از یاخته های روده، به روش ............ می باشد.

پ) بافت پوششی در تیروئید از نوع ............ و ............ لایه های میباشد.

ت) در دیوارۀ لولۀ گوارش، ............ باعث اتصال مخاط روی لایهٔ ماهیچه ای میشود و داخلی ترین یاخته های مخاط، یاخته های ............ هستند.

سوال 3- در هر یک از عبارتهای زیر، واژۀ مناسبتر را انتخاب کنید:

آ) بخش(هادی ـــ مبادله ای) دستگاه تنفس انسان، وظیفۀ گرم و مرطوب کردن هوا را به عهده دارد و درشت خوارها، خط دفاعی مربوط به بخش(هادی ـــ مبادله ای) دستگاه تنفس میباشند.

ب) در هنگام(دم ـــ بازدم)، ماهیچۀ دیافرا گم گنبدیشکل میشود و انقباض ماهیچههای گردن در (دم ـــ بازدم) عمیق ر خ میدهد.

پ)هوای(دمی ـــ باقیمانده) باعث بازماندن همیشگی حبابک ها می شود و هوای(مرده ـــ باقیمانده) در بخش هادی دستگاه تنفس باقی می ماند.

ت) در (مارهای آبی ــ دوزیستان) بیشتر تبادلات گازی از طریق تنفس پوستی می باشد و لاروی دوزیستان، تنفس(نایدیسی ـــ آبششی) دارند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

N
06 دی 1397
U UNCO
30 آذر 1397
N
21 دی 1396
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی